Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року//Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року//Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст. 223, 240.

2. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. Л., 1988.

3. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. Волгоград 1981.

4. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982.

5. Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте. Хабаровск, 1987.

6. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний на месте. Минск, 1990.

7. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М., 1997.

8. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. М., 1987.

9. Васильев А.М., Степиков С.С. Воспроизведение показаний на месте расследования преступлений., М., 1979.

10. Заяць Д.Д. Процесуальне та тактичне забезпечення використання видеозапису при проведенні перевірки показань на місці // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - №19. - С.54-59.

11. Корж В. Перевірка показань на місці: криміналістична сутність, поняття та законодавче визначення // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №9. - С.135-137.

12. Лукашевич В.Г. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів. - Херсон, 2004.

13. Власенко Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М., 2004.

Теми рефератів:

1. Особливості перевірки і уточнення показань особи на місці.

2. Порядок застосування відео зйомки в ході проведення перевірки і уточнення показань особи на місці.

3. Особливості проведення відтворення дій вбивці при завданні тілесних ушкоджень жертві.

Матеріальне забезпечення:слідча валіза, вимірювальні прилади, бланки та протоколи відтворення обстановки і обставин події.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. У ході заняття курсантам необхідно зрозуміти, що слідчий експеримент – це складна слідча дія, яку необхідно розглядати з двох аспектів (в залежності від задач і порядку проведення) як: 1) відтворення дій, обстановки і обставин події (перевірку показань на місці); 2) проведення дослідів і вибпробуваня (експеримент).

Детально аналізуються тактичні задачі проведення відтворення дій, обстановки та обставин події, склад учасників цієї слідчої дії, порядок проведення (стадії). Увага приділяється особливостям фіксації ходу і результатів цієї слідчої дії: протоколюванн, фото – і відеозйомці.

Загальним для обох різновидів даної слідчої дії є ретельна підготовка до його проведення. Треба зрозуміти, що поведення дослідів та випробувань ході слідчого експерименту здійснюється в умовах максимально наближених до обставин злочину, а відтворення дій, обставин і обстановки вчинення злочину (перевірка показань на місці) – у сприятливих умовах. Кожний з видів слідчої дії характеризується особливостями тактичних прийомів, які при підготовці до заняття варто врахувати та вивчити.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Практичне заняття №2:Тактика слідчого експерименту

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1.Тактика проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту.

2. Стадії проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту: підготовка, робоча стадія, фіксація ходу і результатів.

3. Склад групи учасників проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту, їх ролі у викоанні завдань слідчого експерименту.

Матеріальне забезпечення:слідча валіза, вимірювальні прилади, бланки та протоколи слідчого експерименту.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. Необхідно засвоїти в чому полягає особливість проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту: тактичні завдання та порядок проведення цієї слідчої дії. Звернути увагу, що завданнями даного різновиду слідчого експерименту можуть бути наступні: 1) встановлення можливості сприйняття органами слуху чи зору певного факту в певних умовах особою, чиї свідчення перевіряються; 2) встановлення можливості здійснення певних дій особою, у тому числі наявність в особи, яка перевіряється, визначених професійних чи інших спеціальних навичок; 3) встановлення можливості існування певного факту, явища, механізму події, у тому числі механізму слідоутворення.

Після контрольного опитування курсанти виконують завдання з навчального посібника «Практикум з криміналістики». Рішення курсантів обговорюються і оцінюються викладачем. Далі заняття проходить у формі ділової ігри, де викладач призначає 1-2 курсантів на роль «обвинуваченого», а курсанти отримують завдання за наведеною фабулою.

Фабула. У кримінальній справі про розслідування розбійного нападу в квартирі гр. Гуренко Н.М. встановлено, що в результаті злочину Гуренко Н.М. одержала тяжкі тілесні ушкодження і без свідомості була доставлена в лікарню. Обвинувачений Куранов визнав себе винним і давав детальні показання про скоєння злочину. Для всебічного дослідження обставин нападу слідчий вирішив провести відтворення дій, обстановки і обставин події за участю обвинуваченого і використанням манекену.

Завдання:

1) скласти письмовий план слідчого експерименту шляхом відтворення дій, обстановки і обставин розбійного нападу;

2) на занятті провести слідчий експерименти шляхом відтворення обстановки і обставин розбійного нападу зі складанням протоколу.

В ході ділової гри, курсанти уважно слідкують за порядком поведення слідчоо експерименту, а після її закінчення підводяться підсумки.

Заключна частина заняття полягає у оголошенні отриманих оцінок і завдання для самостійної роботи.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ №4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА (ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ТА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ)

Наши рекомендации