Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст. 68, 69, 70, 71, 72, 101, 102, 242-245.

2. Наказ МВС України № 682 від 30.09.99р. “Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України”.

3. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000.

4. Арсеньев В.Д., Заблоцкий В.Г. использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск., 1986.

5. Астапкина С.М., Дубовицкая, Л.П., Плесковских Ю.Г. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений. М., 1992.

6. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1987.

7. Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М., 1990.

8. Щербаковский М.Г., Кравченко А.А. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Харьков, 1999.

9. Лисиченко В.К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике. Киев, 1979.

10. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. К., 1980

Теми рефератів:

1. Використання новітніх експертних технологій у розлідуванні злочинів.

2. Можливості використання нетрадиційних знань і навичок осіб (екстрасенсів, астрологів, спеціалістів використання детекторів брехні) у вирішенні завдань розслідування злочинів.

Матеріальне забезпечення: протоколи слідчих дій, що проводились за участю спеціаліста; постанови про призначення криміналістичних експертиз, висновки експертів (15 комплектів на групу).

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. Розглядаючи перше питання заняття курсантам необхідно засвоїти, що у розслідуванні злочинів часто виникають завдання, які можливо вирішити тільки шляхом залучення спеціалістів певних галузей знань. Вихідними тут є положення, сформульовані в Кримінально-процесуальному кодексі України КПК від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91 (ст.ст. 68, 69, 70, 71, 72, 101, 102, 242-245), а також у відомчих нормативних актах (Наказ МВС України № 682 від 1999р.).

В криміналістиці всі знання, що не стосуються сфери правознавства, іменуються «спеціальними», а особи, які ними володіють – «спеціалістами».

Треба зазначити, що для вирішення окремих задач розслідування злочину слідчий або дізнавач можуть залучати спеціалістів і використовувати їх знання у процесуальній та не процесуальній формах. До процесуальних форм використання спеціальних знань відносяться: а) призначення криміналістичних та інших судових експертиз; б) супроводження слідих дій спеціалістом з виконанням покладених законом функцій (перекладач, сурдоперекладач, лікар, педагог); в) надання спеціалістом безпосередньої технічної допомоги (фотографування, відео зйомки, складання схем, планів, креслень, відібрання зразків для порвіняльного дослідження тощо). Хід і результати використання спеціальний знань у такі способи обов’язково фіксуються у протоколах відповідних слідчих дій, висновки експерта залучаються до матеріалів кримінальних справ і мают доказове значення. Непроцесуальною формою використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів є використання допомоги спеціалістів у вигляді наданих слідчому або дізнавачу консультацій, пояснень або порад, а також проведенні ревізій та перевірок у порядку, визначеному законом.

В ході контрольного опитування детально розкривається характеристика кожної з наведених форм використання спеціальних знань (завдання, особливості фіксації ходу та результатів роботи спеціаліста), розглядаються протоколи слідчих дій, в проведенні яких приймав участь спеціаліст, постанови про призначення експертиз та висновки експертів.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Наши рекомендации