Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року//Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року//Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст.ст. 228, 229, 230, 231, 232.

2. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.

3. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. Минск, 1978.

4. Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве. Минск, 1975.

5. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. Казань, 1990.

6. Лукьянчиков Е.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти. Донецк, 1998.

7. Крикунов Л. Е., Маевский Л.Ф. Тактика и психологические основы предъявления для опознания на предварительном следствии. К, 1977.

8. Бурыка Д.А. О некоторых актуальных проблемах предъявления трупа для опознания // Российский следователь. - 2004. - № 5. - С.2-6.

9. Самолаева Е.Ю. Предъявление для опознания лица в условиях, исключающих наблюдение опознающего опознаваемым // Вестник криминалистики. - 2004. - № 2. - С.47-57.

10. Бурыка Д.А. О видах и формах предъявления для опознания // Вестник криминалистики. - 2005. - № 3. - С.62-71.

11. Китаева В.Н. Предъявление для опознания по функциональным признакам и судебная экспертиза // Российский следователь. - 2005. - № 3. - С. 2-5.

12. Швець Н.Л. "Білі плями" питання теорії та практики пред'явлення для впізнання // Право і безпека. - 2005. - № 4. - С.122-127.

13. Басиста І. Тактика проведення пред'явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 10. - С.141-143.

Теми рефератів:

1. Тактика пред’явлення для впізнання предметів і речей.

2. Тактика пред’явлення для впізнання людей.

3. Особливості пред’явлення для впізнання за статичними і динамічними ознаками.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. У ході заняття курсанти повинні засвоїти, що пред'явлення для впізнання – це слідча дія, сутність якої полягає в ідентифікації за ознаками зовнішності (ідеальним образом) об'єкта, що показується в числі інших тій особі, яка його спостерігала раніше. У залежності від об'єкта виділяють впізнання людини (за ознаками зовнішності, голосу і мови), предметів, тварин, трупів.

Основна частина заняття повинна зосередити курсантів на розгляд загальних принципів і порядку проведення пред’явлення для впізнання. Аналізуються стадії цієї слідчої дії: підготовка, робоча стадія, фіксація результатів впізнання.

Звертається увага на той факт, що перед пред’явленням для впізнання обов'язково проводиться допит особи, що буде впізнавати, з метою одержання інформації про ознаки об'єкта впізнання. Підготовка до впізнання включає підбір об'єктів (статистів), які не мають ознак, що суттєво відрізняються від ознак об’єкта, що буде пред’являтись до впізнання. Варто детально розглянути процедуру робочої стадії пред’явлення для впізнання та особливості фіксації ходу та отриманих результатів.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Практичне заняття №2:Тактика пред’явлення для впізнання

Навчальна мета заняття:на основі вивченнянаукової літератури формування вмінь щодо організації та проведення пред’явлення для впізнання.

Час проведення 2 год. Місце проведення спеціалізована навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Особливості пред’явлення для впізнання об’єктів за фотознімками.

2. Особливості пред’явлення для впізнання трупу людини.

3. Особливості пред’явлення для впізнання за ознаками мови та ходи.

4. Особливості пред’явлення для впізнання особи поза візуальним спостереженням.

Матеріальне забезпечення: протоколи пред’явлення для впізнання.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Практичне заняття починається з розгляду контрольних питань теми. У ході заняття курсанти повинні засвоїти тактичні особливості пред’явлення для впізнання об’єктів за фотознімками, зосередити увагу на виключення при впізнанні трупу людини. Аналізуються особливості пред’явлення для впізнання за ознаками мови та ходи, а також пред’явлення для впізнання особи поза її візуальним спостереженням. Також заслуговують уваги рекомендації щодо використання технічних засобів під час проведення пред’явлення для впізнання.

Для самостійної підготовки курсанти отримують завдання за наведеною фабулою кримінальної справи, визначеною викладачем.

Фабула. У кримінальній справі про розслідування крадіжкі з квартири свідок Сіротенко М.І. дав показання щодо того, що в день крадіжки він бачив, як з під`їзду будинку виходив молодий чоловік із двома спортивними сумками. Свідок запам’ятовав зовнішность чоловіка і вважав, що зможе його впізнати.

Через тиждень у цьому районі при спробі проникнути в квартиру був затриманий Григор`єв М.М., який за ознаками зовнішності був схожий з тим чоловіком, якого описав Сіротенко М.І..

Завдання:

1) скласти письмовий план пред`явлення для впізнання Григор`єва.

2) провести учбове предявлення для впізнання на занятті.

Після опитування курсантів проводиться учбове предявлення для впізнання «підозрюваного», яке організується «слідчим» з числа курсантів. Інші курсанті стежать за ходом cлідчої дії і фіксують її в робочих зошитах.

Заключна частина заняття полягає у обговоренні ходу та результатів учбового предявлення для впізнання, підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Наши рекомендации