Література, методичне та матеріально-технічне забезпечення заняття. 1. КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст

1. КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91: ст. ст. 99, 100, 107, 224, 231, 236, 237, 239, 240, 241.

2. Ищенко П.П., Ищенко Е.П. Основы судебной фотографии, киносъемки и видеозаписи. Екатеринбург., 1992.

3. Салтевский М.В., Лысов Н.Н. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности. Киев, 1993.

4. Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Вопросы судебной фотографии и киносъемки. Киев, 1974.

5. Салтевский М.В., Ломако З.М., Щербатов В.Ф. Измерительная фотосъемка в следственной практике. Киев, 1976.

6. Колесниченко А.Н., Найдис И.Д. Судебная фотография. Харьков, 1981.

7. Морозов Б.Н. Использование криминалистической фотографии при расследовании преступлений. Ташкент. 1990.

8. Силкин П.Ф. Судебно-исследовательская фотография. Волгоград, 1979.

9. Леви А.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М.1984.

10. Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. Харьков, 1986.

11. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теорія и практика. Одесса, 2002.

12. Лапий Е.В. Перспективы использования цифровой (электронной) фотографии в следственной практике // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. - Донецьк, 2002. - С.278-285.

13. Вандер М. Цифровая фиксация аудио- и видеоинформации // Законность. - 2003. - №8. - С.38-40.

Теми рефератів:

1. Поняття, система засобів і методів криміналістичної фотографії.

2. Особливості використання і процесуального оформлення фотозйомки та відеозапису при проведенні слідчого експерименту.

3. Особливості використання і процесуального оформлення фотозйомки та відеозапису при проведенні огляду місця події (або при огляді трупу).

4. Особливості використання і процесуального оформлення відео- або звукозапису при проведенні допиту.

Матеріальне забезпечення:фотоапарати та допоміжні пристрої для фотографування, учбові стенди з фото таблицями з місць подій, відеокамера, учбові фільми про прийоми використання техніки.

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття полягає в перевірці присутності курсантів, оголошенні теми, мети та контрольних питань заняття.

Вихідними положеннями теми є норми КПК України від 13 квітня 2012 року // Голос України від 19.05 2012- № 90-91(ст.ст. 99, 100, 107, 224, 231, 236, 237, 239, 240, 241), які передбачають основи, порядок і умови використання фотозйомки, звуко- і відеозапису слідчим у розслідуванні злочинів. При обговоренні цих питань звертається увага на можливість залучення спеціаліста до участі в проведенні слідчих дій і надання допомоги слідчому у використанні вказаної техніки (ст.71 КПК України).

Після контрольного опитування курсанти під керівництвом викладача знайомляться з протоколами огляду місця події, де додатками до них є фототаблиці, після чого виходять на інсценоване місце події (по одній із фабул кримінальної справи) і проводять учбове фотографування «місця події». Кожний курсант повинен виконати наступні види фотозйомки:

1) орієнтовну - панорамним способом (два-три кадри);

2) оглядову (один-два кадри);

3) вузлову (один-два кадри);

4) детальну (три кадри) - масштабним способом (сліди ніг, протектора колеса, гільзу, ніж тощо).

Під час фотографування курсанти в робочих зошитах складають фрагмент протоколу огляду місця події, в якому повинно бути зафіксовано:

– назва фотоапарату;

– найменування об`єктів фотозйомки;

– спосіб зйомки об’єктів.

Кожен курсант повинен зробити 7-8 фотознімків на інсценованому місці події (орієнтовний – 2-3, оглядовий -1-2, вузловий -1-2, детальний – 3), а в ході самостійної підготовки виготовити ці знімки форматом 10х15 см і оформити їх в якості фото таблиці - додатку до протоколу огляду місця події.

В результаті ця робота оформлюється у вигляді контрольної (лабораторної) роботи №1, яка здається викладачу для перевірки. Лабораторна робота складається з двох частин:

1) фрагменту протоколу огляду місця події за фабулою кримінальної справи, визначеної викладачем;

2) фото таблиці - додатку до протоколу огляду місця події.

Оформлення фототаблиці курсанти виконують, користуючись зразками, що містяться в учбово-методичному кабінеті кафедри. При необхідності одержують консультацію у викладача.

Після контрольного опитування курсантам демонструються фрагменти відеозаписів окремих слідчих дій, учбових фільмів, які потім обговорюються.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання для самостійної роботи.

Наши рекомендации