Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем

Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем

Нелінійним рівнянням Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru називається рівняння, графічне представлення якого Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru являє собою криву лінію.

В залежності від того, які функції входять в рівняння Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru , їх поділяють на алгебраїчні та трансцендентні. Рівняння вважається алгебраїчним, якщо для одержання значення функції Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru по заданому значенню х, потрібно виконувати лише арифметичні дії та піднесення до степені з раціональним показником. Алгебраїчне рівняння завжди можна привести до вигляду: Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru .

Наприклад: Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru , що після перетворення має вигляд Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru .

Якщо в склад функції Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru входять функції показникові ( Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru ), логарифмічні ( Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru , тригонометричні ( Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru ) та інші, то таке рівняння називається трансцендентним.

Приклад: Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru .

Коренем нелінійного рівняння є таке значення Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru , яке при підстановці його в Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru перетворює рівняння в нуль. В залежності від вигляду Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru корені можуть бути як дійсними числами, так і комплексно-спряженими. При обчисленні нелінійних рівнянь нас будуть цікавити дійсні корені. Графічно дійсні корені являють собою точки на осі ОХ координатної площини, в яких графік функції перетинає цю вісь (рисунок 19).

Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru

Рисунок 19 – Корені рівняння Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru

Порівняно з трансцендентними рівняннями, для алгебраїчних рівнянь завжди відомо точну кількість їх коренів. Наведемо деякі властивості алгебраїчних рівнянь, що допомагають в їх дослідженні:

а) алгебраїчне рівняння n-ого порядку має n коренів, які можуть бути, як дійсними так і комплексними;

б) кількість додатніх коренів дорівнює кількості змін знаків у послідовності коефіцієнтів Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru (або менше на ціле число – нульові коефіцієнти Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru не враховуються);

в) кількість від’ємних коренів дорівнює (або менша на ціле число) числу змін знаків коефіцієнтів Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru при зміні х на –х.

Із курсу математичного аналізу згадаємо дві теореми:

1. Якщо функція Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru на відрізку Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru неперервна і набуває на кінцях цього відрізка різних знаків, то в середині цього відрізка існує принаймні один корінь рівняння Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru :

Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru (6.1)

2. Якщо функція Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru має похідну, що не змінює знака на відрізку Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru , то при виконанні умови попередньої теореми рівняння Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru має на цьому відрізку єдиний (відокремлений) корінь:

Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru (6.2).

Зміст цих теорем демонструє рисунок 20.

Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru

Рисунок 20 – Умови існування відокремленого кореня

Будемо використовувати критерії (6.1) та (6.2) при знаходженні коренів рівняння Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru .

Процес їх одержання поділяється на два етапи:

1. На етапі відокремлення коренів на осі ОХ знаходяться такі відрізки Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru в середині яких знаходиться єдиний корінь.

2. На етапі уточнення коренів діапазон Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru звужують допоки значення функції Загальні положення. Тема 6. Розв’язок нелінійних рівнянь та їх систем - student2.ru в звуженому діапазоні з заданою точністю не стане рівним нулю.

Наши рекомендации