Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу

Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясы Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru аралығында берілсін. Егер кез келген Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru үшін Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru теңсіздігінен Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru ( Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru ) теңсіздігі шығатын болса, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясы Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru аралығында өседі (кемиді) дейді.

Теорема. Егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru аралығында дифференциалданатын Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының туындысы осы аралықта оң (теріс) болса, онда ол осы аралықта өседі (кемиді). Демек, өсу немесе кему интервалында функцияның туындысы таңбасын өзгертпейді.

1-мысал. Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функцияның өсу және кему аралықтарын табу керек. Ол үшін функция туындысының таңбасының тұрақтылық интервалдарын анықтаймыз Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru . Бұл квадрат үшмүшеліктің түбірлері x1=0, x2=2. Сондықтан, егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru аралығында Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru , демек Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясы бұл аралықта кемиді. Ал Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru аралықтарында f'(x)>0, демек бұл аралықтарда функция өседі.

Теорема (экстремумның қажетті шарты).Егер дифференциалданатын Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінде экстремумы бар болса, онда сол нүктеде Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru болады. Осы теоремадан мынадай қорытындыға келеміз: егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінде функцияның экстремумы бар болса, онда ол нүктеде оның туындысы нөлге тең, не ол нүктеде туындысы болмауы мүмкін. Кері тұжырым әрқашан орындала бермейді. Мысалы, Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ruфункциясының x0=0 нүктесінде туындысы Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru , ал бірақ ол нүктеде функция не максимум, не минимум қабылдамайды. Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының туындысы нөлге айналатын немесе тіпті болмайтын нүктелерді күдікті нүктелер немесе «кризистік» нүктелер деп атайды. Функцияның экстремумын осы күдікті нүктелердің арасынан іздеу керек.

Теорема (экстремумнің жеткілікті шарты). Егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінде Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының туындысы нөлге тең болса және Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінен өткенде Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru таңбасын өзгертсе, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесі экстремум нүктесі болады: 1) егер таңба «плюс»-тен «минус»-ке өзгерсе, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru – максимум нүктесі; 2) егер таңба «минус»-тен «плюс»-ке өзгерсе, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru – минимум нүктесі болады.

2-мысал. Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функцияны экстремумге зерттеп, өсу және кему аралықтарын анықтау керек. Функция туындысы Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru , осыдан Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru , Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru күдікті нүктесін табамыз. Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінде функцияның туындысы болмайды, сондықтан ол да күдікті нүкте. Интервалдар тәсілімен f '(x)-тің таңбаларын анықтаймыз. Функция Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru барлық нүктелерде үзіліссіз, жеткіліктілік шарт бойынша Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru максимум нүктесі, ал Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru минимум нүктесі. (–¥, 0) және Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru интервалдарда функция өседі, ал Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru интервалда кемиді Зерттеу нәтижелерін таблицаға жазамыз:

x (–¥,0) (0, Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru ) Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru ( Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru , +¥)
f '(x) + Туындысы жоқ +
Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru f (x)     max   Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru min  

 
  Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru

Функцияның екінші ретті туындысы қолданылатын экстремумның тағы бір шартын келтірейік.

Теорема. Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінде бірінші және екінші туындылары бар болсын. Егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru нүктесінде Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының бірінші туындысы нөлге тең, яғни Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru болса, ал екінші туындысы нөлден ерекше, яғни Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru болса, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru - экстремум нүктесі болады:

1) егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru болса, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru – минимум нүктесі;

2) егер Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru болса, онда Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru – максимум нүктесі болады.

Функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері. Функция өзінің ең үлкен және ең кіші мәндерін экстремум нүктелерінде не кесіндісінің шеткі нүктелерінде қабылдауы мүмкін. Ең үлкен және ең кіші мәндерді табу үшін алдымен функцияның күдікті нүктелерін (не туынды нөлге тең, не туынды жоқ нүктелер) табу керек. Содан соң функцияның күдікті нүктелеріндегі және кесіндінің шеткі нүктелеріндегі мәндерін тауып, олардың ішінен ең үлкен және ең кіші мәндерді іздеу керек.

3-мысал. Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru функциясының Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru кесіндісіндегі ең үлкен жіне ең кіші мәндерін табу керек. Күдікті нүктелерді табамыз:

Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru Осыдан Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru - күдікті нүктелер. Енді функцияның күдікті нүктелердегі және шеткі нүктелердегі мәндерін табамыз: Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru . Сонымен Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru үлкен Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru кіші Дәріс. Туындының көмегімен функцияларды зерттеу және графигін салу - student2.ru .

Наши рекомендации