Кваліфікаційна характеристика спеціаліста з соціальної педагогіки

Кваліфікаційні вимоги.

Соціальний педагог-психолог вищої категорії: вища освіта, наявність сертифіката соціального педагога-психолога та стаж роботи на посаді соціального педагога-психолога І категорії не менше як 3 роки.

Соціальний педагог-психолог І категорії: вища освіта, наявність сертифіката і стаж роботи на посаді соціального педагога-психолога ІІ категорії не менше як 3 роки.

Соціальний педагог-психолог ІІ категорії: вища освіта, наявність сертифіката і стаж роботи на посаді соціального педагога-психолога ІІІ категорії не менш як 3 роки.

Соціальний педагог-психолог ІІІ категорії: вища освіта та наявність сертифіката або середня спеціальна освіта і стаж роботи не менш як 5 років.

Соціальний педагог-психолог: вища освіта та наявність сертифіката соціального педагога-психолога без визначення вимог до стажу роботи.

Місцем роботи соціального педагога можуть бути підприємства, різні заклади, військові частини, школи, мікрорайони, громадські об’єднання, дитячі та молодіжні громадські організації тощо.

Соціальні педагоги проводять роботу в групах та індивідуально, використовуючи методи психодіагностики особистісного та групового розвитку, діагностики факторів середовища та ін.

Соціальний педагог покликаний інтегрувати, усувати роз’єднаність і забезпечувати діяльність усіх соціальних інститутів не “взагалі”, а на конкретно-особистісному рівні. На основі медико-педагогічної та соціальної діагностики особистості, її мікро середовища він домагається того, щоб усі причетні до цієї справи виходили б із суспільних цілей і завдань, зосереджували б свої зусилля на наданні соціальної допомоги.

Етичний кодекс соціального педагога

Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню соціальними педагогами своєї професійної діяльності.

І. Відповідальність

1.1. Соціальні педагоги несуть особисту відповідальність за свою роботу.

1.2. Соціальні педагоги повинні всіляко запобігати і не допускати антигуманних наслідків у своїй професійній діяльності.

1.3. Соціальні педагоги повинні утримуватися від будь-яких дій чи заяв, що загрожують недоторканості особи; не мають права використовувати свої знання і становище з метою приниження людської гідності, пригнічування особистості або маніпулювання нею; несуть відповіда­льність за додержання пріоритету інтересів людини.

1.4. На соціальних педагогів покладається відповідальність за надійність використовуваних методів та програмного забезпечення, валідність обробки даних досліджень, у тому числі і тих, які проводяться з використанням комп'ютерних технологій.

1.5. Соціальні педагоги застосовують, лише ті знання, якими вони володіють відповідно до своєї кваліфікації, повноважень і соціального статусу.

II. Компетентність

2.1. Соціальні педагоги постійно поповнюють свої знання про нові наукові досягнення в галузі їхньої діяльності, беруться за розв'язання тільки тих завдань, які належать до сфери їхньої компетенції, у разі непосильності завдання соціальні педагоги передають його іншому досвідченому фахівцеві або допомагають людині, яка звернулася за підтримкою, налагодити контакт з професіоналами, що можуть надати адекватну допомогу.

2.2. Соціальний педагог публікує під своїм ім'ям лише ту працю, яка повністю виконана ним самим або містить істотний власний внесок; недопустима публікація з метою особистої, матеріальної вигоди недостатньо підготовлених праць, невалідизованих методик, а соціальний педагог не може виконувати практичної роботи, не маючи належної кваліфікації та досвіду.

2.3. Соціальний педагог прагне до адекватних знань про свої індивідуальні якості та особливості і визначення меж власних професійних можливостей. Особисті психологічні проблеми (які негативно впливають на якість виконання обов'язків) можуть бути показником професійної непридатності і мають якомога швидше коригуватися та розв'язуватися соціальним педагогом.

Наши рекомендации