Б) Перетворення електричного сигналу в повідомлення

Зворотне перетворення прийнятого первинного сигналу uпр(t) в повідомлення апр здійснюється також за допомогою спеціальних пристроїв, наприклад телефону для мовного і кінескопу для телевізійного сигналів. Врешті, необхідний такий перетворювач, який перетворює прийнятий первинний сигнал в повідомлення, яке приймає одержувач. При передачі музики прийнятий первинний сигнал перетворюється в звукові коливання, якщо одержувачем є людина. Якщо ж необхідно здійснити магнітофонний запис, то прийнятий сигнал перетворюється в сигнал, зручний для запису на магнітній стрічці. Головна вимога до цих дій – точність перетворення.

Отже, джерело и споживач інформації є абонентами в системі зв’язку. Достатньо часто перетворювачі повідомлення в первинний сигнал і первинного сигналу в повідомлення ставлять біля джерела і споживача, тому їх називають абонентськими пристроями або терміналами.

На структурній схемі системи електрозв’язку (рисунок 2) показаний канал електрозв’язку. Канал електрозв’язку – сукупність технічних засобів і середовище розповсюдження, які забезпечують при підключенні кінцевих абонентських пристроїв передачу повідомлень будь-якого виду від джерела до споживача за допомогою сигналів електрозв’язку. В залежності від виду повідомлень і середовища розповсюдження розрізняють канали: телефонні, телеграфні, передачі даних, звукового і телевізійного мовлення, провідні і кабельні, радіозв’язку, цифрові і т.д. По кожному з них можуть передаватися різні повідомлення.

Часто виникає необхідність забезпечити незалежну передачу від декількох джерел, розташованих в пункті А, до споживачів, розташованих в пункті В. Використовувати для кожної пари джерело – споживач окремої лінії зв’язку економічно недоцільно, тому що лінії зв’язку – це найдорожча ланка в системах передачі інформації. Були побудовані системи, які використовують одну лінію зв’язку для передачі повідомлень від декількох джерел. Вони звуться багатоканальними системами. В них сигнали, що надходять від різних джерел повідомлень, повинні мати визначені ознаки, які дозволяють розділити повідомлення на прийомі. Для цього на передаючій стороні необхідно мати формувач канальних сигналів, а на прийомній – пристрої розділення.. Отже, якщо добавити в структурну схему системи зв’язку пристрої формування і розділення сигналів, отримуємо багатоканальну систему.

При адресній передачі (обмін інформацією між конкретними абонентами) в систему зв’язку включаються додаткові пристрої пошуку адресата і розподілення повідомлень.

Для здійснення перелічених процесів в системі електрозв’язку широко використовуються генератори сигналів заданої форми, різна трансформація частоти – перетворення, множення, ділення і т.д. Це необхідно для забезпечення передачі все більшої кількості інформації з кращими якостями в умовах зростаючої інтенсивності завад.

Б) Перетворення електричного сигналу в повідомлення - student2.ru

Рисунок 2 – Організація зв’язку

Наши рекомендации