Загальний покрив. шкіра і її похідні

Актуальність теми:Безпосередній контакт із зовнішнім середовищем, надходження інформації до організму відбувається за допомогою рецепторів шкіри. Вивчення розвитку, будови і функцій шкіри має важливе значення при підготовці лікаря.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будова і функції шкіри і її похідних.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах шкіру пальця, шкіру з волосом, молочну залозу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети заняття необхідні базисні знання - уміння.

1.Анатомічна будова шкіри. 2. Характеристика епітеліальної тканини. 3. Пухка волокниста сполучна тканина. 4. Гладка м'язова тканина. 5. Залози.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями: 1.Розвиток шкіри і її похідних: тканинні джерела. 2. Будова шкіри: епідерміс, дерма, підшкірна жирова клітковина, топографія і будова залоз шкіри (потові, сальні). 3. Волосся. 4. Молочні залози. 5. Будова нігтя.

На занятті студенти розбирають домашнє завдання, вивчають і замальовують гістологічні мікропрепарати. Підписи до малюнків виконують удома.

ОБСЯГ самостійної роботи на занятті:

Рис.1.Шкіра з волосом.

Забарвлення:гематоксилін - еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А - епідерміс: 1 - роговий шар, 2 - базальний шар, 3 - дерма: 4 - сосочковий шар, 5 - сітчастий шар, 6 - волос, 7 - волосяна цибулина, 8 - волосяний сосочок, 9 - кіркова речовина волоса, 10 - мозкова речовина волоса, 11 - кутикула волоса, 12 - волосяна сумка, 13 -волосяна лійка, 14 - м'яз, що піднімає волос, 15 - сальна залоза, 16 – вивідна протока сальної залози, 17 - гермінативний шар ацинуса сальної залози, 18 - зруйновані клітини сальної залози, 19 - потова залоза, 20 - кінцевий відділ, 21 – вивідна протока потової залози.

Рис.2.Шкіра пальця.

Забарвлення: гематоксилін - еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А - епідерміс: 1 - базальний шар, 2 - остистий шар, 3 - зернистий шар, 4 - блискучий шар, 5 – роговий шар, Б - дерма: 6 - сосочковий шар, 7 - сітчастий шар, 9 - кровоносні судини. В - гіподерма: 10 - адипоцити.

Рис.3.Молочна залоза.

Забарвлення: гематоксилін - еозин. Збільшення 40х10.

Збільшення: 1 - часточка залози, 2 - кінцеві відділи, 3 - міоепітеліальні клітини, 4 - міжчасточкові молочні протоки, 5 - внутрішньочасточкова протока.

Електронна мікрофотографія (рис. 70)

Епідермоцити базального і остистого шарів. Епідерміс шкіри (зб.5000)

Позначення:1-базальний епідермоцит: а)ядро, б)цитоплазма, в)кератинові філаменти, г)десмосомы, 2-епідермоцит остистого шару: а)ядро, б)цитоплазма.

Електронна мікрофотографія (рис. 71)

Епідермоцити остистого шару. Епідерміс шкіри (зб.7000)

Позначення:1-епідермоцит: а)ядро, б)цитоплазма, у)шипи, г)десмосоми, д)осміофільні гранули, е)тонофібрили.

Електронна мікрофотографія (рис. 72)

Сосочковий шар дерми шкіри (зб.12000)

Позначення:1-фібробласт: а)ядро, б)цитоплазма, 2-міжклітинна речовина: а)волокна, б)аморфна речовина.

Електронна мікрофотографія (рис. 73)

Сітчастий шар дерми шкіри (зб.4000)

Позначення:1-пучки колагенових фібрил, 2-гемокапіляр. 3-фіброцит, 4-тучна клітина.

Електронна мікрофотографія (рис. 83)

Фрагмент альвеоли молочної залози (зб.4000)

Позначення:1-лактоцит: а)ядро, б)цитоплазма, в)секреторні включення, г)мікроворсинки, 2-просвіт ацинуса: а)секрет, 3-базальна мембрана, 4-відросток міоепітеліальної клітини.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріології. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Попадинець О.Г., Волошинович В.М., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Лучків Н.Ю. – Івано-Франківськ: ІМСТА, 2011.

7. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

Заняття 38

Наши рекомендации