Ґрунтовий покрив господарства

Розділ І. Природнокліматичні ресурси

Загальні відомості про господарство

ВАТ „Зелений Гай” розташований на лівому березі річки Південний Буг у північно-західній частині Миколаївської області і в 2км від м. Вознесенська і в 95 км від обласного центру – м. Миколаїв.

Транспортне сполучення залізничною станцією Вознесенськ, розташоване в 3км, здійснюється по залізниці, з обласним центром – по асфальтованому шосе. Організаційно-виробнича структура ВАТ „Зелений Гай” Вознесенського району трьохступенева. В господарстві є три відділення: одне – на центральній садибі; друге – у с.Пряме; третє – на Бурських хуторах. Спеціалізація – зернове господарство і виноградарство.

Таблиця 1

Розподіл земель між виробничими підрозділами або орендними колективами

Земельні угіддя Всього по господарству У тому числі по підрозділам
Орної землі 2139,2 621,5 1267,7
Сіножаті - -
Пасовища - -
Багаторічні насадження 50,1 50,1 - -
Інші землі - - - -
Всього земель, у т. ч. с.-г. угідь 2318,3 671,6 1312,7
Кількість сівозмін у тому числі по типам  
1.польва 621,5 - -
2.польва - 1312,7 -
3.кормова - -

Кліматичні умови

За даними Вознесенської метеостанції обсерваторії метеорологічні умови в зоні діяльності господарства характеризуються показниками приведеними у таблиці 2.

Таблиця 2

Метеорологічні умови в зоні діяльності господарства

Показник Місяць Сума за рік
Сума атмосферних опадів, мм
Середня температура повітря, °С 4,9 4,2 1,1 8,1 18,3 21,2 20,2 15,2 9,1 2,3 2,7 8,2
Сума температур більше 5°С - - -
Сума температур більше 10°С - - -
Відносна вологість повітря, %
Заморозки                      
Гідротермічний коефіцієнт       1,2 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6 1,0    

Тривалість вегетаційного періоду – 216 днів

Кількість днів зі сніговим покривом – 47 днів

Середня висота снігового покриву не перевищує 3-4 см

Середній запас продуктивної вологи в шарі 0 - 100 см навесні – 165 - 182 мм

Кількість днів з відносною вологістю повітря 30% і нижче – 15

З наведених вище характеристик загальних кліматичних показників видно, що такий режим господарства дозволяє вирощувати більшість сільськогосподарських культур. Тривалий вегетаційний період дозволяє проводити повторні посіви. Лімітуючим фактором отримання стабільних високих врожаїв є волого забезпечення. Пізні культури відчувають недостачу вологи у ґрунті на початку липня. Зрошення у посушливі роки значно змінює показники у приґрунтовому шарі. Джерелом зрошення являється річка Південний Буг, на березі якої побудована насосна станція, подаюча воду для зрошення. Переважне направлення гарячих вітрів південне та східне носить характер суховіїв, утворюючи куряві бурі, які приносять шкоду особливо винограду.

Розрахунок дійсно можливої урожайності провідних сільськогосподарських культур в господарстві ВАТ “ Зелений Гай”

У = (100*0,7*(Р+О))/Кв

Озима пшениця: У = (100*0,7*(100+137)/900= 18,4 ц/га.

Кукурудза на зерно: У = (100*0,7*(100+219)/600 = 37,2 ц/га.

Соняшник: У = (100*0,7*(100+191)/700 = 29,1 ц/га.

Характеристика ґрунтового покриву

Земельний масив товариства розташований у проймі річки Південний Буг, яка складається з двох терас. Перша проймена тераса являє собою рівнину з великою кількістю мезо-мікровпадин, в яких ґрунтова вода знаходиться близько від поверхні; ґрунти цієї тераси відносяться до четвертої лугово-наносної солонцеватої агро-виробничої групи. Ґрунтове покриття другої тераси представлене звичайним та піщаним чорноземами, які відносяться до першої і третьої агро виробничої групи.

Таблиця 3

Ґрунтовий покрив господарства

Тип, підтип, агро виробнича група, ґрунтова відміна Площа, га % від площі землекористування
1. Чорноземи звичайні середньо гумусні пилувато-легкоглинисті 5,6
2. Чорноземи звичайні середньо гумусні слабозмиті пилувато-легкоглинисті 1215,8 52,4
3. Чорноземи звичайні середньо гумусні середньо змиті пилувато-легкоглиністі 337,2 14,5
4. Чорноземи звичайні середньо гумусні сильно змиті пилувато-легкоглинисті 98,5 4,2
5. Чорноземи звичайні середньо гумусні вилугувані намиті пилувато-легкоглинисті 11,7 0,5
6. Чорноземи звичайні середньо гумусні середньо змиті піщаністо-важкосуглинкові 200,1 8,6
7. Чорноземи звичайні середньо гумусні сильно змиті піщаністо-важкосуглинкові 192,7 8,3
8. Чорноземи середньо змиті середньо глинисті 30,6 1,3
9. Чорноземи середньо змиті піщано-легкосуглинкові 31,9 1,4
10. Лучно-черноземні вилугувані пилувато-легкоглинисті 15,9 0,7
11. Лучно-черноземні намиті карбонатні піщаністо-важкосуглинкові 0,6
12. лучні намиті слабо солончакові пилувато-легкоглинисті 22,2 0,9
13. Лучно-болотяні легко глинисті 14,7 0,6
Всього 2318,3

Таблиця 4

Наши рекомендации