Тема № 19 Органи чуття. Органи зору, слуху, нюху, смаку, рівноваги. Загальний покрив. Шкіра. Молочна залоза

Конкретні цілі:

- визначити загальні принципи будови і функції органів чуття;

- аналізувати розвиток органів чуття в філо- і онтогенезі;

- застосовувати анатомічну термінологію для опису органів нюху та смаку;

- вміти демонструвати на черепі отвори, через які проходять нерви, що мають відношення до органів нюху та смаку;

- вміти демонструвати на препаратах головного мозку коркові центри смакового та нюхового аналізаторів;

- застосовувати анатомічну термінологію для опису структур очного яблука;

- вміти демонструвати на вологих препаратах структури очного яблука;

- розуміти механізми рефракції та акомодації;

- розуміти причини виникнення порушень функції органу зору.

- застосовувати анатомічну термінологію для опису суміжних структур апарату ока;

- розуміти біомеханіку м’язів, що рухають очне яблуко;

- вміти демонструвати на вологих препаратах суміжні структури органу зору.

- застосовувати анатомічну термінологію для опису ушної раковини та структур барабанної порожнини;

- вміти демонструвати на препаратах, муляжах та таблицях структури ушної раковини та барабанної порожнини;

- застосовувати анатомічну термінологію для опису структур внутрішнього вуха;

- розуміти принцип будови слухового та вестибулярного аналізаторів;

- вміти демонструвати на препаратах та муляжах структури внутрішнього вуха;

- розуміти принцип будови провідних шляхів органів чуттів;

- використовувати анатомічну термінолгію для опису ланок провідних шляхів органів слуху та рівноваги;

- застосовувати анатомічну термінологію для опису структур шкіри;

- розуміти значення функцій шкіри та її похідних.

Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття:

- намалювати схему провідного шляху нюхового аналізатора;

- намалювати схему провідного шляху смакового аналізатора;

- згадати будову слизової оболонки язика;

- знайти на препаратах головного мозку локалізацію коркових центрів нюху та смаку;

- намалювати схему оболонок очного яблука;

- знайти на вологих препаратах оболонка та внутрішні структури очного яблука;

- намалювати схему м’язів очного яблука;

- знайти на черепі, якими кістками утворені стінки очної ямки;

- знайти на черепі місця локалізації структур сльозового апарату та шляхи відтоку сльози;

- намалювати схему провідного шляху зорового аналізатора;

- намалювати схему провідного шляху зіничного рефлексу;

- знайти на мозку та черепі місця виходу ІІ, ІІІ, ІV, та VІ пар черепних нервів;

- намалювати схему ушної раковини;

- знайти на препараті скроневої кістки структури, що відповідають стінкам барабанної порожнини та канали, які відкриваються до середнього вуха;

- навчитися орієнтувати слухові кісточки одне до одного;

- намалювати схему завитки, спиральної пластини, присінкової та завиткової драбини;

- знайти на препараті скроневої кістки отвори енолімфатичного протока та каналу завитки;

- намалювати схему провідного шляху органу слуху;

- намалювати схему провідного шляху органу рівноваги;

- знайти на мозку та черепі місця виходу viii пари чмн;

- знайти на вологих препаратах головного мозку центри слухового та вестибулярноо аналізаторів;

- намалювати схему шарів шкіри;

- намалювати схему провідних шляхів дотикового, больового та температурного аналізаторів.

Перелік основних термінів, латинську назву яких студент повинен засвоїти при підготовці до заняття:

Українські терміни   Латинські терміни (написати самостійно)  
Орган нюху Нюховий нерв Нюхова цибулина Нюховий тракт Нюховий трикутник Передня пронизана речовина Орган смаку Поясна звивина Гачок Очне яблуко Волокниста оболонка очного яблука Білкова оболонка ока Рогівка Судинна оболонка очного яблука Власне судинна оболонка Війкове тіло Райдужка Зіниця Сітківка Кришталик Склисте тіло Бічний прямий м'яз Верхній прямий м'яз Присередній прямий м'яз Бічний прямий м'яз Верхній косий м'яз Нижній косий м'яз Брова Верхня повіка Нижня повіка Сполучна оболонка (Кон‘юнктива) Верхнє склепіння сполучної оболонки Нижнє склепіння сполучної оболонки Сльозова залоза Зоровий нерв Окоруховий нерв Блоковий нерв Відвідний нерв Війковий вузол Зовнішнє вухо Вушна раковина Завиток Протизавиток Козелок Протикозелок Вушна часточка Зовнішній слуховий хід Зовнішній слуховий отвір Барабанна перетинка Середнє вухо Барабанна порожнина Покривельна стінка Яремна стіінка Лабіринтна стінка Сосокподібна стінка Сонна стінка Перетинчаста стінка Стремінце Коваделко Молоточок Слухова труба Внутрішнє вухо Кістковий лабіринт Присінок Півколові канали Завитка Стрижень Спиральна пластинка Спиральний канал Перетинчастий лабіринт Ендолімфатичний проток Присінкова драбина Завиткова драбина Присінково-завитковий нерв Спиральний вузол Присінковий вузол Трапециєподібне тіло Бічна петля Верхнє ядро завитки Нижнє ядро завитки Верхне ядро присінку Нижнє ядро присінку Бічне ядро присінку Присереднє ядро присінку Шкіра Надшкір’я Власне шкіра Сосочки Волосся Брови Вії Волосяна цибулина Ніготь Ложе нігтя Валик нігтя Грудь Грудний сосок Грудна залоза Грудне крижальце Долька молочної залози    

Теоретичні питання до заняття:

1. Анатомо-функціональна характеристика органів чуття.

2. Периферійні сприймачі, провідники і кіркові центри аналізаторів, їх функціональна єдність.

3. Орган нюху: загальна характеристика.

4. Нюхова частина слизової оболонки носа.

5. Провідні шляхи нюхового аналізатора.

6. Орган смаку: загальна характеристика.

7. Смакові сосочки язика, їх топографія.

8. Провідні шляхи смакового аналізатора.

9. Коркові та підкоркові центри нюхового та смакового аналізаторів.

10. Око: частини, топографія.

11. Очне яблуко: розвиток, аномалії розвитку,зовнішня будова.

12. Очне яблуко: оболонки , назвати і продемонструвати на препаратах.

13. Очне яблуко: волокниста оболонка, її частини, будова, функції: описати і продемонструвати на препаратах.

14. Очне яблуко:судинна оболонка, її частини, будова, функції: описати і продемонструвати на препаратах.

15. Очне яблуко:сітківка, її частини, будова, функції: описати і продемонструвати на препаратах.

16. Заломлюючі середовища очного яблука: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

17. Камери очного яблука: межі, сполучення.

18. Утворення і шляхи циркуляції водянистої вологи камер очного яблука.

19. Стінки та отвори очної ямки.

20. Додаткові структури ока: кон’юнктива, її частини, функції, склепіння.

21. Додаткові структури ока: фасції очної ямки.

22. Додаткові структури ока: брові та повіки, їх характеристика та функції.

23. Додаткові структури ока: брові та повіки, їх характеристика та функції.

24. Додаткові структури ока: прямі м’язи очного яблука, їх характеристика та функції.

25. Додаткові структури ока: косі м’язи очного яблука, їх характеристика та функції.

26. Продемонструвати рухи, що виконує очне яблуко внаслідок скорочення рівзних груп м’язів.

27. Сльозовий апарат: частини, топографія, функції; шляхи відтоку сльоз.

28. Зоровий нерв: будова та топографія.

29. Зоровий тракт: будова та топографія.

30. Локалізація та будова підкіркових центрів зорового аналізатора.

31.Локалізація коркових центрів зорового аналізатора.

32.Війковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки інервації.

33. III пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, ділянки інервації.

34. IV пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепу, ділянки інервації.

35. VI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепу, ділянки інервації.

36. Провідний шлях зіничного рефлексу: парасимптична складова.

37. Провідний шлях зіничного рефлексу: симптична складова.

38. Вухо: його частини; назвати і продемонструвати на препаратах. Розвиток частин вуха в ембріогенезі, аномалії і варіанти розвитку.

39. Зовнішнє вухо: його частини і будова: описати і продемонструвати на препаратах.

40. Зовнішнє вухо: вушна раковина, будова, функції ;описати і продемонструвати на препаратах

41. Зовнішнє вухо: зовнішній слуховий хід, частини, межі, будова.

42. Барабанна перетинка: топографія, частини, будова, функції.

43. Середнє вухо: частини, назвати і продемонструвати на препаратах.

44. Барабанна порожнина: топографія, стінки, сполучення, вміст: описати і продемонструвати на препаратах.

45. Слухові кісточки: топографія, іх частини; суглоби слухових кісточок; м’язи слухових кісточок: описати і продемонструвати на препаратах.

46. Слухова труба: топографія, частини, сполучення, будова: описати і продемонструвати на препаратах

47. Внутрішнє вухо: частини.

48. Кістковий лабіринт: частини, назвати і продемонструвати на препараті.

49. Кістковий лабіринт:півколові канали, їх топографія, частини, сполучення, будова, функції.

50. Кістковий лабіринт: присінок, його топографія, стінки, рельєф внутрішньої поверхні, сполучення, функції.

51. Кістковий лабіринт: завитка: топографія, будова, сполучення, функції.

52. Перетинчастий лабіринт: топографія, частини.

53. Перілімфатичний простір, утворення, вміст, сполучення.

54. Ендолімфатичний прострір: утворення, вміст, сполучення.

55. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, його частини, топографія, будова, функціі.

56. Перетинчастий лабіринт: півколові протоки, їх топографія, частини, будова, функції.

57. Перетинчастий лабіринт: завитковий лабіринт, стінки, їх будова, функції

58. Описати шляхи проходження звукових коливань.

59. Перший нейрон слухового аналізатора.

60. Через які структури черепу проходить слуховитй нерв. Продемонструвати на препаратах.

61. Локалізація другого нейрону слухового аналізатора. Слухові ядра заднього мозку.

62. Бічна петля. Трапецієподібне тіло.

63. Локалізація коркового центру слухоого аналізатора.

64. Перший нейрон присінкового аналізатора.

65. Локалізація другого нейрону слухового аналізатора. Присінкові ядра.

66. Локалізація корковиого центру слухового аналізатора.

67. Зв'язок присінкових ядер з іншими ядрами ромбоподібної ямки.

68. Функції шкіри.

69. Поверхневий шар шкіри: будова.

70.Глибокі шари шкіри: будова.

71. Будова волосся.

72. Різновиди волосся.

73. Будова нігтів.

74. Будова молочної залози. Вікові особливозсті.

75. Провідний шлях дотикового аналізатора

76. Провідний шлях больового аналізатора

77. Провідний шлях температурного аналізатора

Зміст теми: Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Периферійні сприймачі, провідники і кіркові центри аналізаторів, їх функціональна єдність. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. Провідні шляхи нюхового аналізатора. Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топографія. Провідні шляхи смакового аналізатора.

Філо- і онтогенез ока. Аномалії і варіанти розвитку ока. Топографія, будова, функції. Очне яблуко. Оболонки очного яблука: волокниста, судинна, внутрішня (сітківка) – їх будова. Камери очного яблука: передня, задня, їх стінки. Склисте тіло, кришталик. Водяниста волога: місце утворення, щляхи відтоку.

Акомодаційний апарат ока. Додаткові структури ока: повіки, брова, кон’юнктива, зовнішні м’язи очного яблука, фасції очної ямки. Сльозовий апарат і його складові.

Провідний шлях зорового аналізатора. Провідний шлях зіничного рефлексу.

Вухо. Філо- та онтогенез. Аномалії розвитку вуха. Частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Середнє вухо: частини. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки: їх будова. Суглоби, зв’язки, м’язи слухових кісточок. Сполучення барабанної порожнини. Слухова труба: частини, будова. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки: їх будова. Суглоби, зв’язки, м’язи слухових кісточок. Сполучення барабанної порожнини. Слухова труба: частини, будова.

Внутрішнє вухо, частини, топографія. Кістковий лабіринт: присінок, півколові канали, завитка, їх будова. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, півколові протоки, завиткова протока, їх будова.

Механізм сприйняття і шляхи проведення звуку. Провідні шляхи слуху і рівноваги.

Загальний покрив. Шкіра: функції. Різновиди шкірної чутливості. Молочна залоза. Інервація шкіри. Провідні шляхи та центри дотикового, больового та температурного аналізаторів.

Матеріали для самоконтролю:Таблиці, схеми, малюнки, анатомічні препарати: череп, сагітальний розпил голови, язик.

Література:

Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592с.

Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р./ Москва: Медицина, 1996, т.І, т.ІІ.

Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

Х.Фениш. Карманный атлас анатомии человека /Минск: Вышейшая школа, 1996 – 464 с.

Наши рекомендации