Складання технологічних карт. При реконструкції автомобільних доріг на основі техніко-економічних обгрунтувань, можливі різні варіанти перебудови дорожнього одягу

При реконструкції автомобільних доріг на основі техніко-економічних обгрунтувань, можливі різні варіанти перебудови дорожнього одягу, вибір яких здійснюють на стадії проекту.

При двосторонньому розширенні вісь існуючої дороги співпадає з проектною віссю цієї дороги після реконструкції. При односторонньому розширенні вісь дороги зміщується і необхідно виконати додаткові роботи по відновленню двосхилого профілю дороги (фрезерування покриття, укладання вирівнюючого шару).

При реконструкції автомобільної дороги дотримують наступну технологічну послідовність робіт:

- виконання ямкового ремонту покриття;

- розробка корита під розширювану частину дорожнього одягу;

- укладання в кориті підстилаючого шару і шарів основи;

- обрізання кромки покриття дисковою пилкою або фрезою на усю товщину з боку розширення;

- влаштування асфальтобетонного покриття на смузі розширення;

- влаштування підсилення асфальтобетонного покриття дорожнього одягу.

Одноківшевим або траншейним роторним екскаваторами, автогрейдером з накладним ножем розробляється траншейка або корито під розширення на глибину, що відповідає товщині майбутнього дорожнього одягу. Розпушений ґрунт на дні корита планується вручну лопатами або автогрейдером із спеціальною накладкою і ущільнюється самохідною віброплитою (незв'язний ґрунт) або ручною вібротрамбівкою (зв'язний ґрунт). При великих розмірах розширення можливе використання самохідного гладковальцьового віброкотка або самохідного котка на пневматичних шинах.

У розширювану частину по черзі укладаються шари дорожнього одягу спеціальними дорожніми машинами (розширювачами, розподільниками) або автогрейдерами із спеціальною накладкою. Ретельне ущільнення виконується ущільнюючими засобами. Підбір дорожньо-будівельної техніки з необхідними технічними параметрами виконується згідно з додатком П.

З боку розширюваної частини робиться обрізання краю цього покриття шириною до 0,5-1,0 м на усю його товщину. Виконується ця операція малогабаритною холодною фрезою або дисковою пилкою, закріпленою на вальці котка.

На смугах розширення асфальтобетонне покриття влаштовують малогабаритними вузькозахватними укладальниками або розширювачами так, щоб після ущільнення його поверхня була на рівні з поверхнею існуючого покриття.

На усій ширині розширеної і існуючої частини покриття асфальтоукладальником влаштовується суцільний шар або шари покриття за існуючою традиційною технологією.

Перед влаштуванням асфальтобетонного покриття, для зниження вірогідності виникнення подовжньої тріщини в місцях сполучення існуючого і розширюваного покриття, над кромками існуючого асфальтобетону укладається матеріал з геотекстилю згідно (рис. 3.5).

Довжину змінної захватки з розширення дорожнього одягу можна рекомендувати рівній продуктивності екскаватора з нарізання траншейки розширення. При цьому необхідно підібрати продуктивності машин з влаштування шарів розширення, за допомогою яких з найменшими витратами можна виконати основні роботи у відповідних умовах, а потім допоміжні машини для виконання інших робіт, що входять в технологічний процес реконструкції дорожнього одягу.

Підбираючи склад машин для влаштування шарів підсилення дорожнього одягу необхідно застосовувати традиційні розрахунки при визначенні змінних темпів робіт.

Приклад калькуляції трудових витрат з влаштування нижнього шару розширення дорожнього одягу наведено у таблиці 4.5.

Приклад калькуляції трудових витрат з влаштування шарів розширення та підсилення з асфальтобетону наведено у таблицях 4.6 – 4.7.

Технологічні схеми спеціалізованих потоків з розширення та підсилення дорожнього одягу наведені на (рис. 4.4). Склади усіх МДЗ подають за прикладом таблиці 4.2.

Таблиця 4.5 - Калькуляція трудових витрат на влаштування нижнього шару дорожнього одягу (ПГС)

№ п/п Джерело даних Роботи в технологічній послідовності Один. виміру Машини, меха- нізми та дорожні робітники Обсяг робіт Норма часу, м.-год Продук- тивність машин Потрібна кіль- кість, машино-змін
ДБН Д.2.2-27-99 27-82-2 Влаштування корита екскаватором з ковшеммісткістю 0,65м3 м2   СX-160   0,670   10,79   0,741   0,94
ДБН Д.2.2-1-99 1-145-2 Профілювання ґрунту автогрейдером з накладкою м2   ДЗ-122Б   0,670   0,65   12,308   0,05
ДБН Д.2.2-1-99 1-132-1 1-132-7 Ущільнення дна корита віброкотком масою 2,2 т за 4 проходи по 1 сліду м3   ДУ-54М   0,67.0,25= 0,168   3,4 . 4= 13,6   0,588     0,29  
  Розрахунок Транспортування щебенево-піщаної суміші автосамоскидом на відстань 7 км м3 КамАЗ-   -   1,41
ДБН Д.2.2-27-99 27-21-1 Профілювання суміші автогрейдером з накладкою за 2 проходи м2 Дз-122Б 0,670 3,64 2,198 0,30
ДБН Д.2.2-27-99 27-21-1 Поливання водою поливомийною машиною щебенево-піщаної суміші м2 КДМ-130В 0,670 2,25 0,618 1,08
ДБН Д.2.2-27-99 27-21-1 Ущільненнясуміші віброкотком масою 2,2т за 10 проходів по 1 сліду м2 ДУ-54М 0,670 10,55 0,758 0,88    

Таблиця 4.6 - Калькуляція трудових витрат на влаштування шару розширення з асфальтобетону

№ п/п Джерело даних Роботи в технологічній послідовності Один. ви міру Машини, механізми та дорожні робітники Обсяг робіт Норма часу, м.-год Продук- тивність машин Потрібна кількість, машино-змін
ДБНД.2.2-218-045-01 2-95-1 Холодне фрезерування кромки асфальтобетонного покриття м2 Фреза Wirtgen DC 1000 0,3 27,11 0,295 1,02
ДБНД.2.2-218-045-01 2-88-1 Нанесення підґрунтовки автогудронатором та транспортування бітуму м2 DC-39A 1,0 0,15 53.3 0,02
ДБН Д.2.2-27-99 27-81-1 Влаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу м2 робочі 1,0 32,24 0,247 3,04
Розрахунок Транспортування асфальтобетонної суміші автосамоскидом на відстань 30 км т КамАЗ- 121,6 - 3,8
ДБНД.2.2-218-045-01 2-88-1 Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 Super 600 1,0 2,15 3.72 0,27
ДБНД.2.2-218-045-01 2-88-1 Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідними котками масою 8 т за 3 проходи по одному сліду   м2 Коток BW160C 1,0 2.33 3.43 0,29
ДБНД.2.2-218-045-01 2-88-1 Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідними котками масою 18 т за 6 проходів по одному сліду   м2 Коток ДУ-49А 1,0 3.89 2.06 0,49

Таблиця 4.7 - Калькуляція трудових витрат на влаштування шару підсилення з асфальтобетону

№ п/п Джерело даних Роботи в технологічній послідовності Один. виміру Машини, механізми та дорожні робітники Обсяг робіт Норма часу, м.-год Продук- тивність машин Потрібна кількість, машино-змін
ДБНД.2.2-218-045-01 2-89-1 Нанесення підґрунтовки автогудронатором та транспортування бітуму м2 DC-39A 1,0 0,15 53.3 0,02
Розрахунок Транспортування асфальтобетонної суміші автосамоскидом на відстань 30 км т КамАЗ- - 9,38
ДБНД.2.2-218-045-01 2-89-1 Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем м2 VOGEL Super 2000 2,466 2,92 2,74 0,9
ДБНД.2.2-218-045-01 2-89-1 Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідними котками масою 7 т за 5 проходів по одному сліду   м2 HD-70   2,466     5,625     1,42   1,74
ДБНД.2.2-218-045-01 2-89-1 Ущільнення асфальтобетонної суміші самохідними котками масою 14 т за 18 проходів по одному сліду   м2   HD-130     2,466     14,93     0,536   4,6

Складання технологічних карт. При реконструкції автомобільних доріг на основі техніко-економічних обгрунтувань, можливі різні варіанти перебудови дорожнього одягу - student2.ru

Рисунок 4.4 – Технологічна схема з розширення та підсилення дорожнього одягу

Укріпні роботи

При реконструкції автомобільних доріг на завершальному етапі необхідно передбачити спеціалізований загін з проведення укріпних робіт, який виконує наступні операції:

- досипання узбіч ґрунтом;

- планування узбіч і укосів;

- зміцнення узбіч щебенем;

- зміцнення укосів насипу ґідропосівом трав.

Після виконання робіт з укладання шарів підсилення дорожнього одягу необхідно досипати узбіччя ґрунтом і зробити зміцнення біля кромки асфальтобетонного покриття шаром щебеню шириною 0,75-1,0 м.

Технологічна послідовність операцій наступна. Ґрунт транспортують автомобілями-самоскидами, планують автогрейдером. Потім транспортують щебінь для зміцнення узбіч. Його рівняють автогрейдером або розподіляють розподільником і спільно ущільнюють з грунтом комбінованим котком. Підбір дорожньо-будівельної техніки з необхідними технічними параметрами виконується згідно з додатком К.

Розрахунок складу машинно-дорожнього загону для вибраного варіанту представлений в таблиці 4.8.

Таблиця 4.8 – Розрахунок складу машинно-дорожнього загону

Найменування машин Необхідна кількість машино-змін   Прийнята кількість машино-змін (коеф. викор) Кількість робітників
Автосамоскид КамАЗ-5513 1,84 2(0,92)
Автогрейдер ДЗ-122Б 0,41 1(0,41)
Поливо-мийна машина КДМ-130В 0,45 1(0,45)
Коток CA121D 1,28 1(1,00)

Приклад калькуляції трудових витрат на досипання узбіч ґрунтом та зміцнення щебенем наведено у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9 - Калькуляція трудових витрат на досипання узбіч ґрунтом та зміцнення щебенем

Наши рекомендации