Apakšmērķis: Samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazināt riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību

3.2.7. Uzdevumi:

- Turpināt īstenot vienotu politiku veselīga uztura veicināšanai, uzlabojot iedzīvotāju zināšanas par uztura nozīmi veselības saglabāšanā un uzlabošanā, palielinot augļu un dārzeņu īpatsvaru uzturā,

- Izvērtēt iespēju daļu no akcīzes nodokļa ieņēmumiem novirzīt starpnozaru veselības veicināšanas pasākumiem,

- Izvērtēt iespēju noteikt pazeminātu pievienotās vērtības nodokļa likmi augļiem un dārzeņiem,

- Sekmēt iedzīvotāju iespējas nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, nodrošinot fiziskās aktivitātes veicinošu vidi un infrastruktūru,

- Samazināt dažāda veida atkarības vielu (smēķēšanas, alkohola) lietošanu sabiedrībā, uzlabojot iedzīvotāju zināšanas par šo vielu kaitīgo ietekmi uz veselību, ierobežojot reklāmu un pieejamību,

- Izstrādāt un īstenot vienotu politiku diabēta profilaksei,

- Turpināt īstenot vienotu politiku psihiskās veselības veicināšanai,

- Nodrošināt regulāru situācijas monitoringu, izpēti un analīzi par neinfekcijas slimību riska faktoru izplatību sabiedrībā

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji

Darbības rezultāts Rezultatīvais rādītājs Atsauces līmenis 2014.
Rādītājs Gads
Izstrādāts un īstenots Pamatnostādņu „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanai” īstenošanas plāns 1.Uzlabojas garīgās veselības rādītāji Iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir bijušas sūdzības par depresiju pēdējā gada laikā (avots: FINBALT)     26,9       2010.        
t.sk. vīriešiem 24,9 2010.
t.sk. sievietēm 28,8 2010.
2. Samazinās skolēnu īpatsvars, kuriem ir bijušas suicidālas tieksmes (%) (avots: ESPAD) 2007.
  t.sk. zēni 2007.
  t.sk. meitenes 2007.
Aktualizēta Nacionālā sporta attīstības programma 1.Palielinās iedzīvotāju (vecumā no 15-64 gadiem) īpatsvars, kuri brīvajā laikā 2-3 reizes nedēļā veic vismaz 30.min. ilgus fiziskos vingrojumus (avots: FINBALT) 39,9 2010.
t.sk. vīrieši (%) 45,3 2010.
t.sk. sievietes (%) 34,7 2010.
2.Palielinās skolēnu (15 g. v.) īpatsvars, kuriem ir pietiekama fiziskā aktivitāte 60 min./dienā (avots: HBSC) 2010.
zēni 2010.
meitenes 2010.
3. No valsts budžeta atbalstīto pašvaldību projektu skaits vides pielāgošanai jauniešu fizisko aktivitāšu nodrošināšanai 2009.
4. Izglītības iestāžu īpatsvars, kur izglītojamie ārpus nodarbībām var bez maksas izmantot telpas fizisko aktivitāšu veikšanai (%) - - 59% 85%
Izstrādāts un īstenots plāns „Veselīgs uzturs” 1.Iedzīvotāju (15-64 gadi) īpatsvars, kas katru dienu lieto uzturā svaigus dārzeņus (%) (avots: FINBALT) 35,3 2010.
t.sk. vīrieši 29,3 2010.
t.sk. sievietes 41,1 2010.
2. Iedzīvotāju (15-64 gadi) īpatsvars, kas katru dienu lieto uzturā augļus vai ogas (%) 21,5 2010.
t.sk. vīrieši 16,4 2010.
t.sk. sievietes 26,3 2010.
3. 15-gadīgo skolēnu īpatsvars, kuri katru dienu lieto uzturā svaigus dārzeņus (avots: HBSC) 21,1 2010.
t.sk. zēni 18,8 2010.
t.sk. meitenes 25,9 2010.
4. 15-gadīgo skolēnu īpatsvars, kuri katru dienu lieto uzturā svaigus augļus (avots: HBSC) 20,7 2010.
t.sk. zēni 16,7 2010.
t.sk. meitenes 26,1 2006.
5. Samazinās bērnu (7 gadi) īpatsvars ar lieko svaru un aptaukošanos (%) 23,0   2010.
  t.sk. zēni 24,2 2010.
  t.sk. meitenes 21,3 2010.
Izstrādāts un realizēts tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežošanas rīcības plāns 1.Ikdienā smēķējošo iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 65 gadiem) īpatsvars (%) (avots: FINBALT) 33,7 2010.
t.sk. vīrieši 47,4   2010.
t.sk. sievietes 20,7 2010.
2. Samazinājies regulāri smēķējošo zēnu (13-15 gadi) īpatsvars (%) (avots: GYTS) 45,7 2007.
3. Samazinājies regulāri smēķējošo meiteņu (13-15 gadi) īpatsvars (%) (avots: GYTS) 37,8 2007.
Izstrādāts un realizēts alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošanas rīcības plāns 1.Samazinājies absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju pēc 15 g.v. (litros) (avots: CSP) 6,1 2009. 6,0 5,9
2. Skolēnu īpatsvars, kuri nav izdzēruši 5 un vairāk alkohola devas vienā reizē pēdējā mēneša laikā (%) (avots: ESPAD) 2007.
Palielinās valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros izmeklēto personu skaits, 2017. gadā sasniedzot starptautiski noteiktos aptveres minimuma rādītājus 1. Krыts vзюa skrоninga ietvaros izmeklзtвs personas (mamogrвfijas izmeklзjums sievietзm vecumв no 50 lоdz 69 gadiem) no kopзjвs mзrнa populвcijas, % 20,1 2010.
2. Dzemdes kakla vзюa skrоninga ietvaros izmeklзtвs personas (citoloмiskвs uztriepes sievietзm vecumв no 25 lоdz 70 gadiem) no kopзjвs mзrнa populвcijas, % 2010.
3. Kolorektвlв vзюa skrоninga ietvaros izmeklзtвs personas (slзpto asiтu izmeklзjums fзcзs pacientiem vecumв no 50 gadiem) no kopзjвs mзrнa populвcijas, % 7,5 2010.

Наши рекомендации