Розрахунок виробничої потужності підприємства

Технологічний процес виробництва шкіри для верху взуття з підвищеною водостійкістю можна поділити на: відмочувально-зольний, дубильний, оздоблювальний [12].

Розмір виробничої партії сировини визначається ємністю апаратури для фізико – хімічних процесів, коефіцієнтом заповнення та рідини. З урахуванням завдання проектуємого підприємства, його потужність розраховуємо так:
розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru (1.1)

d wsp:val="00FE45B3"/><wsp:rsid wsp:val="00FF16CB"/><wsp:rsid wsp:val="00FF7BEC"/></wsp:rsids></w:docPr><w:body><w:p wsp:rsidR="00000000" wsp:rsidRDefault="007236EB"><m:oMathPara><m:oMath><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:fareast="Times New Roman" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz-cs w:val="28"/></w:rPr><m:t>P- </m:t></m:r></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru Маса партії, кг;

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru об’єм апарата, л;

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru коефіцієнт заповнення апарата (0.45);

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru рідинний коефіцієнт, л/кг.

Р = розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru = 3700 кг;

Отже, обираємо в масу партії 3700 кг.

Далі визначаємо добову потужність підприємства, що проектується, визначають за формулою:

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru (1.2)

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru добова потужність підприємства, розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru ;

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru річна потужність підприємства, яка визначена завданням на дипломне проектування, розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru ;

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru кількість робочих днів на рік (прийнято 260)

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru = розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru = 461538, 46 розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru

З урахуванням асортименту сировини, можна записати:

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru частка кожного виду сировини в асортименті;

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru середня площа 1 штуки готової продукції з кожного виду сировини;

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru добова кількість сировини, шт.

Звідки: розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru = 1550 шт.

Добова кількість сировини кожного виду, шт. :

бичок: 1550 * 0,3 = 465 штук ;

ялівка: 1550 * 0,2 = 310 штук ;

бугай: 1550 * 0,4 = 620 штук.

Отже, проектом передбачено обробка щодня такої кількості штук сировини, що вказана в кількості 1550 штук.

Інформація щодо добової потужності шкіряного заводу за сировиною і готовою продукцією представлена в таблиці 1.4.


Таблиця 1.4- Потужність шкіряного заводу за сировиною і готовою продукцією
                           
Вид сировини Потреба у сировині Вихід готової продукції, розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru
Елемент сировини, шт Середня маса 1 шт. парної сировини, кг Добова кількість сировини Х, шт Добова маса сировини, кг (4*5) Маса партії Р, кг Добова кількість сировини, партій Кількість шкур в одній партії, шт. (7/4) Загальна кількість сировини на добу, шт (9*10) нормативний за 1 шт. сировини проектний
розрахункова (6/7) прийнята у проекті добовий (11*12) річний розрахунковий (13*Тр)
Бичок Цілі 1,8 32878684,8
Ялівка легка Цілі 1,6
Бугай Цілі 4,3 48040566,288
Разом:         419526,9 109076991,1

Формулою (1.3) : розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru

де розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru

розрахунок виробничої потужності підприємства - student2.ru

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

  В таблицях 1.5 – 1.9 представлені розрахунки добових потужностей Таблиця 1.5- Добова потужність відмочувально-зольного цеху  
Вид сировини Елемент сировини Маса партії у парному стані, кг Кількість Маса, кг
партій шт. сировини Голини
Бичок цілі
Ялівка легка цілі
Бугай цілі
Разом:
Таблиця 1.6 - Добова потужність дубильного цеху  
Вид сировини Голина Напівфабрикат
Стан Маса партії, кг Усього Стан Маса партії, кг Усього
партій кг шт. партій Кг шт.
Бичок цілі віджатий
Ялівка легка цілі віджатий
Бугай цілі віджатий
Разом: Усього:
  Таблиця 1.7 - Добова потужність жирувального відділення  
Вид сировини Стан напівфабрикату Маса партії, кг Кількість
партій кг шт.
Бичок Струганий половинки
Ялівка легка Струганий
Бугай Струганий
Разом:

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

Таблиця 1.8 - Добова потужність оздоблювального цеху

П.ч. Вид готової продукції Кількість
шт. дм2 % від загального випуску
  Шкіри для верху взуття з природньою лицьовою поверхнею :   - бичок -ялівка середня -бугай             10,4 17,6
Разом :
Шкіра зі шліфованою лицьовою поверхнею:   -бичок -ялівка середня -бугай       15,5 26,5
Разом :
Разом :
           

Зм.
Лист
№ докум.
Підпис
Дата
Лист
 
000.00.00ШЗ  

Таблиця 1. 9 - Добова потужність оздоблювального цеху за сортністю

Наши рекомендации