В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності;

вміти:

- розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності;

- оволодіти методикою визначення показників виробничої програми;

- володіти і орієнтуватися в методиці визначення виробничої потужності;

- оцінювати показники виробничої програми в аграрних підприємствах.

План заняття:

1. Поняття якості продукції, показники якості продукції.

2. Рівень конкурентоспроможності продукції, етапи визначення якості продукції.

3. Методи оцінки та управління якістю продукції.

4. Основні способи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

5. Стандартизація і сертифікація продукції.

6. Державна політика в сфері управління якістю.

7.Методика визначення втрат від зниження якості продукції.

8. Завдання 1.Обчислити річний економічний ефект від виробництва продукції підвищеної якості.

9. Завдання 2:Визначити річний економічний ефект від впровадження нового обладнання.

10. Завдання 3:Визначити залікову масу молока та коефіцієнт сортності.

11. Завдання 4: Визначити загальну суму коштів за реалізацію озимої пшениці хлібоприймальному пункту.

Терміни і поняття:

Якість продукції, показники якості, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, управління якістью.

Основні положення.

Якість продукції - це сукупність її властивостей, що характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти потреби споживачів згідно з її цільовим призначенням. Потреби зазвичай виражаються у властивостях, у їх порівнянні з аналогічними властивостями базового, або еталонного зразка.

Показники якості: біологічні показники, показники технологічності, Показники транспортабельності, показники надійності, показники екологічності , показники безпеки, економічні показники,естетичні показники, патентно-правові показники.

Конкурентоспроможність підприємства - це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції.

Конкурентоспроможність продукції - це сукупність споживчих властивостей виробу, що характеризують його відмінність від товару - конкурента за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам та з урахуванням витрат на їх задоволення, а також цінового показника і прибутковості.

Для визначення рівня якості продукції, що виробляє підприємство, застосовують кілька методів.: органолептичний метод, лабораторний метод, соціологічний метод, економіко-статистичний метод

Стандартизація продукції - це встановлення і застосування єдиних правил з метою упорядкування, узаконення і запровадження показників і норм якості продукції, а також відпрацювання у сфері виробництва технологічних процесів і операцій відповідно до цих вимог.

Задачі для розв’язання:

Задача 1: Виробниче підприємство планує підвищити якість продукції. Прибуток від реалізації одиниці продукції складає 2450 грн., замість А….. грн. – у базовому виробі. Питомі додаткові капітальні вкладення, пов’язані з підвищенням якості продукції дорівнюють 3400 грн. Обчислити річний економічний ефект від виробництва продукції підвищеної якості та термін окупності додаткових витрат на підвищення якості продукції, враховуючи, що обсяг продукції складає 2500 виробів.

Методика виконання:

1. Річний економічний ефект від виробництва продукції підвищеної якості:

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.1)

де В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru – приріст прибутку від реалізації одиниці продукції;

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru – питомі капітальні вкладення, пов’язані з виробництвом продукції підвищеної якості.

Ен – коефіцієнт прибутковості капітальних вкладень, Ен=0,15

О – річний обсяг виробництва продукції підвищеної якості.

2. Термін окупності додаткових витрат на підвищення якості продукції:

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.2)

де Кд – додаткові капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію заходів щодо підвищення якості продукції;

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru – приріст прибутку від реалізації річного обсягу продукції підвищення якості.

___________________

_______________________

Висновок: _______________________________________________________

___________

Задача 2:На підприємстві передбачається впровадженняоновленої продукції з вищими показниками порівняно з базовою моделлю. Впровадження нововведень потребує додаткових капітальних вкладень на суму 204 тис. грн.. Це надасть можливість виробляти щорічно Б….. одиниць продукції. Валові витрати на виробництво одиниці продукції становлять 38 тис. грн., відпускна ціна – 48 тис. грн. Собівартість базової моделі складає 36,8 тис. грн., ціна реалізації – 46, 5 тис. грн..

Обчислити річну економію від збільшення прибутку, термін окупності та коефіцієнт економічної ефективності при впровадженні у виробництво продукції вищої якості.

Методика виконання:

1. Річна економія від збільшення прибутку завдяки зміні якості продукції:

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.3)

де Ц1, Ц2 – ціна одиниці продукції відповідно до і після підвищення якості;

С1, С2 – собівартість одиниці продукції відповідно до і після підвищення якості.

О – річний обсяг виробництва продукції підвищеної якості.

2. Коефіцієнт економічної ефективності додаткових капітальних вкладень з метою поліпшення якості продукції:

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.4)

де Кд – додаткові капітальні вкладення, спрямовані на реалізацію заходів щодо підвищення якості продукції;

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru – приріст прибутку від реалізації річного обсягу продукції підвищеної якості.

___________________

___________________________________

Висновок: _______________________________________________________

________________Задача 3: Підприємство реалізувало молокозаводу молоко - вищим сортом 10 тис., першим – 8 тис., другим – В…..тис. ц. Визначить коефіцієнт сортності молока.

Методика виконання:

1. Коефіцієнт сортності продукції :

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.5)

Де Оі – обсяг реалізації продукції і-го сорту;

Крозі – коефіцієнт розмірності і-го сорту.

2. Коефіцієнт розмірності і-го сорту:

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.6)

де Овс – обсяг реалізації продукції вищого (першого) сорту;

___________________

_______________________

Висновок: _______________________________________________________

____________

Задача 4: Підприємство здає Г…. тон зерна на пункт зберігання з фактичною вологістю 16%, а засміченість бур’янами складає 2%. Базисна кондиція цих показників складає відповідно 14,5% та 1%. Визначить залікову масу та коефіцієнт заліковості зерна.

Методика виконання:

1. Коефіцієнт заліковості продукції :

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.7)

де Зм – залікова маса продукції, ц

Фм – фізична маса реалізованої продукції, ц;

2. Залікова маса продукції:

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru (12.8)

де В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru – сума коефіцієнтів фактичної кондиції продукції;

В результаті розгляду теоретико - практичних питань студент повинен. - розкривати поняття виробничої програми, виробничої потужності; - student2.ru – сума коефіцієнтів стандартної (базисної) кондиції продукції.

___________________

_______________________

Висновок: _______________________________________________________

____________

Питання для перевірки:

1. Поняття якості продукції.

2. Групи показників якості продукції.

3. Основні показники якості продукції.

4. Конкурентоспроможність продукції та підприємства.

5. Методи визначення якості продукції.

6. Стандартизація продукції та її види.

7. Нормативні документи по стандартизації.

8. Сертифікація продукції.

9. Основні напрямки державної концепції у сфері управління якістю.

Завдання для самостійної роботи студентів.

Використовуючи теоретичні матеріали, рекомендовану літературу підготувати відповіді на тестові та контрольні запитання, а також реферати на теми:

1. Вирішення проблеми якості в Україні .

2. Міжнародні стандарти щодо виробництва продукції та надавання послуг.

3. Економічна ефективність забезпечення якості на прикладі інших країн з розвинутою економікою.

4. Стандартизація в системах управління якістю.

5. Сертифікація продукції в Україні.

ЗАНЯТТЯ 13 - 14.

(4 год. )

Тема:Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Мета:Засвоїти сутність виробничих та повних витрат на виробництво продукції. Вивчити методику та розрахувати собівартість продукції.

Наши рекомендации