Білімнің бағасы туралы ақпарат

Барлық тапсырмалар уақытында тапсырылуы керек. Уақытында орындалмаған тапсырмаларға бірден-ақ төменгі баға қойылады. Емтихан тапсырғанда немесе жазбаша жұмыстарды орындау кездерінде біреуден көшіріп алуға қатаң түрде рұқсат етілмейді.

Төменде білім деңгейін бағалау кестесі берілген:

Бағалау Мағынасы Орта балл Пайыздары %
А Үздік 95-100
А- Үздікке жақын 3,67 90-94
В+ Жақсыдан жоғары 3,33 85-89
В Жақсы 80-84
В- Жақсыға жақын 2,67 75-79
С+ Қанағаттан жоғары 70-74
С Қанағат 1,67 65-69
С- Қанағатқа жақын 1.33 60-64
F Қанағатсыз 59-0

Рейтинг-деңгей

  № Бақылау түрі Балдар
Ағымдық
Аралық
Қорытынды
Барлығы

Зіндік бақылау үшін тест тапсырмалары

1. «Методика» ежелгі қай елдің тілінен аударылған?

А) латын

В) неміс

С) араб

D) грек

Е) испан

2. «Оқушы толтыратын ыдыс емес, керісінше жандыратын жалын» деген пікірдің авторы?

А) М.Жұмабаев

В) В.А.Сухомлинский

С) К.Д.Ушинский

D) Ы.Алтынсарин

Е) К.А.Иванов

3. Абай атындағы қазақ педагогикалық институт қашан ашылды?

А) 1920

В) 1950

С) 1941

D)1928

Е) 1934

4. «Технология» сөзі қандай ұғымды білдіреді?

А) оқыту

В) тәрбиелеу

С) үйрету

D) шеберлік туралы ғылым

Е) үрдіс

5. «Қазақстан тарихы: әдістемелік журанлы» қай уақыт бері шыға бастады?

А) 2009

В) 2010

С) 2003

D) 1999

Е) 1985

6. «Тегінде адам баласы адамбаласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі бекер» деген ой кімдікі?

А) Ы.Алтынсарин

В) Әл-Фараби

С) М.Х.Дулати

D)Ж.Баласағұн

Е) А.Құнанбайұлы

7. «Оқытудың жаңа технологиясын еңгізу, білім беруді ақпараттандыру, ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу қажаттігін жүктейді» деп көрсеткен құжат?

А) ҚР Конституциясы

В) Тарихи ақпалы қалыптастыру тұжырымдамасы

С) ҚР білім заңының 8 бапы

D) Мемлекеттік стандарт

Е) Оқу бағдарламасы

8. «Жас мұғалімнің негізгі кемшілігі- өзіне белгілі материалдарды балаларға тегіс айтып беруге тырысады» деген пікірді айтқан кім?

А) Т.Тұрлығұлов

В) С.М.Торайғыров

С) Ж.Аймауытов

D) Адольф Дистерверг

Е) В.А.Сухомлинский

9. Жеке-ізгілік технологиясының авторы?

А) Ш.А.Амоношвили

В) Д.Б.Эльконин

С) М.Е.Волович

D) Б.Д.Шаталов

Е) С.П.Лыселков

10. «Дүние жүзі педагогика инновациясы» атты еңбекті кім жазған?

А) С.Ы.Лысенков

В) Б.Ф.Шаталов

С) М.В.Кларин

D) Г.М.Кусаинов

Е) В.П.Бесполько

11. Әдістемені жеке педагогикалық ғылым деп қараған әдіскер кім?

А) Ф.А.Коровкин

В) А.А.Вагин

С) П.С.Ленбенгруб

D) В.Н.Вернадский

Е) К.С.Тұрлығұлов

12. Мектепте тарихты оқытуда әлеуметтік бағыттын идеологі деп қай ғалымды айтады?

А) П.Г.Виноградов

В) С.М.Соловьев

С) Р.Ю.Виппер

D) Д.И.Иловайский

Е) А.А.Вагин

13. Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы қашан қабылданды?

А) 2000

В) 2003

С) 1999

D) 1995

Е) 1998

14. Біздің елімізде мектептегі тарих пәнінің мақсат мүддесі туралы алғаш айтқан алаш азаматы?

А) С.Мұқанов

В) С.Сейфуллин

С) С.Асфендияров

D) Ж.Аймауытов

Е) С.Торайғыров

15. Мектепте тарихты оқытудың мақсаттары?

А) фактілерді анықтау

В) ертегілерді баяндау

С) оқушыларды тарихи шындықты баяндауға үйрету

D) оқушыларға ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі адамзаттың даму жолы туралы тарихи білім беру

Е) тарихи тұлғаларды сипаттау

16.Орта мектептерде Қазақстан тарихы қашаннан бастап оқытыла бастады?

А) 1958-59

В) 1968-69

С) 1970-71

D) 1950-57

Е) 1946-47

17. 1960-61 оқу жылынан бері Қазақстан тарихының материалдары қай сыныптан басталып оқытыла бастады?

А) 6 сынып

В) 7 сынып

С) 4 сынып

D) 5 сынып

Е)10 сынып

18. 1942 жылы Халық Ағарту Комиссариатының қаулысы қалай аталады?

А) мектптердегі оқуды уақытша тоқтату

В) мектептерде тек математиканы оқыту

С) «Бастауыш класста соғыс ғылымын үйрету»

D) жоғарғы класстарды тарату

Е) еңбекке баулу

19. Қазақ даласында кәсіби білім берудің негізін салған қазақ ағартушысы ?

А) Абай Құнанбайұлы

В) Шоқан Уәлиханов

С) Ыбырай Алтынсарин

D) Ахмет Байтұрсынов

Е) Әлихан Бөкейханов

20. ХХ ғасыр басындағы Қазақстанда қандай типтегі мектептер болды?

А) ауыл мектебі

В) араб мектебі

С) мектеп-интернат

D) лицей

Е) гимназия

Дұрыс жауаптың кілті


Сұрақ нөмері Дұрыс жауабы (A,B,C,D,E)
D
C
D
D
C
E
C
D
A
C
Сұрақ нөмері Дұрыс жауабы (A,B,C,D,E)
B
B
D
D
D
A
C
C
C
A


Студенттрдің білімін бағалау критерийі:

18-20 сұрағына дұрыс жауап берілсе – 5 (үздік) баға қойылады;

15-18 сұрағына дұрыс жауап берілсе – 4 (жақсы) тест баға қойылады;

10-15 сұрағына дұрыс жауап берілсе – 3 (қанағаттанарлық) баға қойылады.

Наши рекомендации