Гипотезаларды тексеру және сенімділік интервал

Бас жиынтық және таңдама. Эмпирикалық үлестірім ж\е оның сипаттамалары (математикалық күтім, дисперсия, моменттер және үлестірім ф).

-БАС жиынтық, ­ –таңдама

Вариациялық және статистикалық қатарлар; таңдаманың құлашы, эмпирикалық мода, медиана, бірінші квартиль, үшінші квартиль. Блоктік диаграмма.

Яғни таңдаманы өсу ретімен жазу

НҮКТЕЛІК БАҒАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ.

ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ БАҒА. ТЫҢҒЫЛЫҚТЫҚТЫҢ ЖЕТКІЛІКТІ ШАРТЫ

БЕРНУЛЛИ СХЕМАСЫНДА ТАБЫС ЫҚТИМАЛДЫҒЫН БАҒАЛАУ

1.

2.Салыстырмалы жиілік дисперсиясы

3.Тиімділікті дәлелдеу үшін Рао-Кремер теңсіздігі пайдаланылады.

Рао-Кремер теңсіздігінен тиімді бағаның дисперсиясы pq/n-гетең болып шығады,сондықтан салыстырмалы жиілік табыс ықтималдығының тиімді бағасы болады.

ГИСТОГРАММА ЖӘНЕ ПОЛИГОН

Гистограмма-табаны h–қа тең биіктігі /h-қа тең тік төртбұрыштардан тұратын фигураны айтамыз .

ОРТА МӘН МАТ\Қ КҮТІМ\Ң ЫҒЫСПАҒАН Ж\Е ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ БАҒА РЕТІНДЕ

ДИСПЕРСИЯНЫҢ ЫҒЫСҚАН ЖӘНЕ ЫҒЫСПАҒАН БАҒАЛАР

ШЫНДЫҚҚА СӘЙКЕС Ф\Я. ШЫНДЫҚҚА ЕҢ ҮЛКЕН СӘЙКЕС\К ӘДІС

11.КВАНТИЛЬ. СТАНДАРТ ГАУСС ҮЛЕСТІРІМНІҢ КВАНТИЛДЕРІ ҮШІН МЫНА ТЕҢДІК ОРЫНДАЛАТЫҢЫН ДӘЛЕЛДЕ: Z1-P = - Z P

СЕНІМ ДІЛІК ИНТЕРВАЛ.СЕНІМДІЛІК ЫҚТ.ИНТЕРВАЛДЫҢ ДӘЛДІГІ

ГАУСС ҮЛЕСТІРІМІНІҢ ДИСПЕРСИЯСЫ БЕЛГІЛІ ЖАҒДАЙДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ КҮТІМ ҮШІН СЕНІМДІЛІК ИНТЕРВАЛ

ГАУСС ҮЛЕСТІРІМІНІҢ ДИСПЕРСИЯСЫ БЕЛГІСІЗ ЖАҒДАЙДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ КҮТІМ ҮШІН СЕНІМДІЛІК ИНТЕРВАЛ

Онда

\

ГАУСС ҮЛЕСТІРІМІНІҢ ДИСП. ҮШІН СЕНІМДІЛІК ИНТЕРВАЛ

ЛЕС ҮШІН СЕНІМДІЛІК ИНТЕРВАЛ

Бас жиынтық және таңдама. Эмпирикалық үлестірім және оның сипаттамалары (математикалық күтім, дисперсия, моменттер және үлестірім функциясы).

Вариациялық және статистикалық қатарлар; таңдаманың құлашы, эмпирикалық мода, медиана, бірінші квартиль, үшінші квартиль. Блоктік диаграмма.

Нүктелік бағалар және олардың қасиеттері.

Тыңғылықты баға. Тыңғылықтықтың жеткілікті шарты

Бернулли схемасында табыс ықтималдығын бағалау

Гистограмма және полигон

Орта мән математикалық күтімнің ығыспаған және тыңғылықты баға ретінде

Дисперсияның ығысқан және ығыспаған бағалар

Моменттер әдісі

Шындыққа сәйкес функция. Шындыққа ең үлкен сәйкестік әдісі

11. Квантиль. Стандарт Гаусс үлестірімнің квантилдері үшін мына теңдік орындалатыңын дәлелдеңіз: z1-p = - z p

Сенім ділік интервал. Сенімділік ықтималдық.Интервалдың дәлдігі

Гаусс үлестірімінің дисперсиясы белгілі жағдайда математикалық күтім үшін сенімділік интервал

Гаусс үлестірімінің дисперсиясы белгісіз жағдайда математикалық күтім үшін сенімділік интервал

Гаусс үлестірімінің дисперсия үшін сенімділік интервал

Лес үшін сенімділік интервал

Статистикалық гипотеза. Негізгі және альтернативтік гипотеза. Жай және күрделі гипотезалар. Гипотезаларды тексерудің жалпы схемасы

Және 2 түрдегі қателіктер. Критерий қуаты. Гаусс үлестірімінің математикалық күтім туралы гипотезаның 1 және 2 түрдегі қателіктері.

Гипотезаларды тексеру және сенімділік интервал

Наши рекомендации