Распределение баллов оценки результатов учебной деятельности студентов

УМКДС

по дисциплине «Инженерная деятельность»

Мелитополь, 2014

Содержание

1. Календарно-тематический план

2. Задание 1. Построение перегрузочной характеристики трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

3. График СРС по заданию 1

4. Задание 2. Построение защитной характеристики устройства защиты трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором от перегрузки

5. График СРС по заданию 2

6. Задание 3 Разработка устройства защиты трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором от работы в аварийных режимах

7. График СРС по заданию 3

8. Задание 4. Монтаж системы диагностирования и защиты трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором от работы в аварийных режимах

9. График СРС по заданию 4

10. Задание 5. Наладка системы диагностирования и защиты трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором от работы в аварийных режимах

11. График СРС по заданию 5

12. Задание 6. Техническое обслуживание трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

13. График СРС по заданию 6

14. Задание 7. Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

15. График СРС по заданию 7

Календарно-тематичний план

№ тиж. Теми і питання занять Вид занять Кількість годин
Побудова перевантажувальної характеристики трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації 3.1 Запитання для відповідей 3.2 Розрахунок необхідних величин 3.3 Побудова перевантажувальної характеристики електродвигуна Лабораторне
Побудова захисної характеристики пристрою захисту трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором від перевантаження 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації 3.1 Запитання для відповідей 3.2 Розрахунок необхідних величин 3.3 Побудова захисної характеристики пристрою захисту Лабораторне
Розробка пристрою захисту трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором від роботи в аварійних режимах 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації 3.1Запитання для відповідей 3.2Розробка і опис принципу дії пристрою керування асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором і його захисту від перевантажень і неповнофазних режимів Лабораторне
Монтаж системи діагностування й захисту трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором від роботи в аварійних режимах 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації Лабораторне
Налагодження системи діагностування й захисту трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором від роботи в аварійних режимах 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації 3.1 Запитання для відповідей 3.2 Розрахунок необхідних величин 3.3 Складання схеми установки налагодження пристрою Лабораторне
Технічне обслуговування трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації 3.1 Вимір опору ізоляції обмоток електродвигуна постійному струму за допомогою мегомметра типу МС-05 Лабораторне
Ремонт трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором 1. Вихідні дані 2. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента по систематизації вихідних знань і вмінь, необхідних для виконання роботи 3. Завдання для аудиторної самостійної роботи студента по теоретичному обґрунтуванню виконання роботи і її практичної реалізації Лабораторне

Распределение баллов оценки результатов учебной деятельности студентов

№№ заданий №№ занятий Максимальное число баллов
Задание 1 Занятие 1
Задание2 Занятие 2
Задание 3 Занятие 3
Задание 4 Занятие 4
Итоговый модульный контроль №1 Итоговый модульный контроль №1
Задание 5 Занятие 5
Задание 6 Занятие 6
Задание 7 Занятие 7
Итоговый модульный контроль №2 Итоговый модульный контроль №2
Итого

Примечания:

1. На каждом занятии студент оценивается по 10-ти бальной системе;

2. В конце учебного семестра студент автоматически получает зачет, если в сумме за все виды занятий он получил не менее 60 баллов.

3. Если студент набрал менее 60 баллов, то для получения зачета он должен по заданиям, по которым он получил менее 6 баллов, подготовиться и подтвердить необходимые знания.

Задание 1. Построение перегрузочной характеристики трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

Постановка комплексной творческой

практической инженерной задачи.

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором приводит в движение рабочую машину, получая электропитание по четырехпроводной сети с глухо заземленной нейтралью. Необходимо защитить асинхронный электродвигатель от перегрузок по току и неполнофазных режимов.

Наши рекомендации