Анықтамасы, түрлері, мысалдары

Айталық, V және V¢ – F өрісінде берілген векторлық кеңістіктер болсын.

Анықтама. Бір өрісте берілген V векторлық кеңістігін V¢ векторлық кеңістігіне бейнелейтін бейнелеуді оператор деп атайды.

Анықтама. Бір өрісте берілген V векторлық кеңістігін V¢ векторлық кеңістігіне бейнелейтін Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru операторы аддитивті және біртекті болса, оны сызықтық оператор дейді.

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru операторының аддитивтік шарты:

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru а,b Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a + b) = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a ) + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (b),

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru операторының біртектілік шарты:

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru а Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru F Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a) = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a).

Ескертулер:

1). Сызықтық оператордың аддитивтік және біртектілік шарттарын біріктіріп төмендегіше бір шарт етіп жазуға болады:

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru а,b Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru , Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru F Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b) = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a) + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (b).

2). Сызықтық оператор гомоморфизм екені түсінікті.

3). Егер V¢ кеңістігі сан жиыны болса (Z,Q,R,C), онда сызықтық операторды сызықтық функционал деп атайды.

4). Егер V және V¢ кеңістіктері беттессе, онда V кеңістігінде берілген сызықтық операторды, кейде, сызықтық түрлендіру деп те атайды.

Осыларды ескеріп, векторлық кеңістікте берілген (анықталған) сызықтық оператордың анықтамасын былайша тұжырымдауға болады:

Анықтама.

def

( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru : V Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V –сыз. операт.) Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru а,b Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru , Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru F Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a+ Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b)= Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a)+ Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (b) )

Бұл анықтамадан, векторлық кеңістікте берілген сызықтық оператор – сол кеңістіктің эндоморфизмі екені түсінікті.

Сызықтық оператордың анықтамадан шығатын 2 қарапайым қасиеттері бар:

1 Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru . Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru = 0 Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru F болса, Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( 0 ) = 0 Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ruсызықтық оператор нольдік векторды орынында қалдырады (немесе сызықтық оператор нольдік векторды өз – өзіне көшіреді).

2 Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru . Оператордың сызықтық болу шартын бірнеше векторлар үшін жалпылауға болады, яғни

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru а Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru + ... + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru а Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ) = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ) + ... + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ruАнықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ).

Мысалдар.

1). Кезкелген V векторлық кеңістігінде тепе – тең бейнелеу Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (х) = х (х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V) сызықтық оператор болады. Шынында да,

Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b) = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a) + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (b) Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru –сызықтық оператор.

Оны бірлік оператордейді.

2). Кезкелген V векторлық кеңістігінің барлық векторын нольдік векторға көшіретін Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (х) =0(х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V) бейнелеуі де сызықтық оператор болады. Шынында да, Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a+ Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b) = 0= 0+ 0= Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (a) + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (b) Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru –сызықтық оператор.

Оны нольдік оператордейді.

3). С Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru – үздіксіз функциялар кеңістігінде бейнелеу ретінде дифференциал- дау заңдылығын d(f ) = f ¢ алайық. Онда ол да сызықтық оператор болады. Шынында да, d( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b) = ( Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b)¢ = |дифференциалдау ережелері бойынша| = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru a¢ + Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru b¢ = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru d(a)+ Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru d(b) Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.rud–сызықтық оператор.

Оны дифференциалдау операторыдейді.

4). Айталық, V векторлық кеңістігі өзінің екі ішкі кеңістігінің тура қосындысы болсын: V = W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru . Онда х = х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru + х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru бірмәнді өрнектелуіндегі

х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru – х векторының W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru -ге проекциясы ( W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru -ге параллель) деп,

х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru – х векторының W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru -ге проекциясы ( W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru -ге параллель) деп аталады.

х векторына х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru векторын сәйкестікке қоятын заңдылықты қарастырайық. Оны V кеңістігін W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ішкі кеңістігіне (W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru -ге параллель) проекциялау деп атап, Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru деп белгілейді: Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (х) = х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru .

(Сәйкесінше, Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (х) = х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru алынса, ол V кеңістігін W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru ішкі кеңістігіне (W Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru -ге параллель) проекциялау болады).

Қосынды тура қосынды болғандықтан, әрбір х векторы үшін х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru бірмәнді анықталады. Сондықтан Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru заңдылығы, шынында да, бейнелеу болады. Осы Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru бейнелеуі сызықтық оператор болатынын өзіңіз тексеріңіз.

Оны проекциялау операторыдейді.

5). F өрісінде берілген кезкелген V векторлық кеңістігінде, тұрақтандырылған Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru F скаляры үшін, Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru (х) = Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru х (х Анықтамасы, түрлері, мысалдары - student2.ru V) бейнелеуі де сызық- тық оператор болады. (Тексеріңіз).

Оны ұқсастық операторыдейді.

Наши рекомендации