Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли

Який геометричний зміст має визначений інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru , якщо f(x)>0 ? це є кут нахилу дотичної до осі 0х це є довжина відрізка в межах інтегрування *це є площа відповідної криволінійної трапеції це є площа кола, діаметр якого дорівнює відрізку(a,b)
Вкажіть, чому дорівнює визначений інтеграл з однаковими межами інтегрування ? *нулю одиниці мінус одиниці нескінченності
Чи зміниться визначений інтеграл, якщо поміняти межі інтегрування? не зміниться *змінить лише свій знак на протилежний зміниться зміниться лише величина інтеграла
Нехай f(x)>0 і інтегрована на [ а,b], b > а, то: Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru =0 Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru <0 * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru >0 Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Яка з наведених формул є формулою Ньютона - Лейбніца? Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru =F(a)-F(b) Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = F(b) * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = F(d)-F(c) Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = F(а)
Яка з наведених формул справедлива для не власного інтеграла? * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru F(b)-F(a) Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru + Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = F(b)-F(a)
Якою буде вірна відповідь для твердження: визначений інтеграл від неперервної функції дорівнює: *різниці значень будь-якої первісної для верхньої та нижньої межі інтегрування сумі значень первісної для нижньої та верхньої меж інтегрування будь-якої первісної по верхній межі інтегрування будь-якої первісної по нижній межі інтегрування
Інтеграл з рівними межами інтегрування дорівнює: *нулю -1
Як поведе себе визначений інтеграл, якщо поміняти межі інтегрування: величина інтеграла не зміниться величина інтеграла зміниться *величина інтеграла не зміниться, а знак зміниться на протележний величина інтеграла зміниться, а знак поміняється на обернений
Функція, для якої на проміжку [а,b] існує визначений інтеграл, називається: диференційованою на цьому проміжку елементарною *інтегрованою на цьому проміжку складною функцією
Зміст визначеного інтеграла геометрично полягає в тому, що якщо f(x)≥0, то він дорівнює: тангенсу кута нахилу дотичної до осі 0х довжині відрізка в межах інтегрування по осі 0х *площі відповідної криволінійної трапеції половині площі відповідної криволінійної трапеції
Якщо f(x)>0 і інтегрована на [ а,b], b > а, то: Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru =0 Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru <0 * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru >0 Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Якщо неперервні функції f(х) і φ(х) на проміжку [а, b]справджують нерівність f(х) < φ(х) то: Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru дорівнює: *0 2 а
Інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru з геометричної точки зору означає: відрізок одиничної довжини круг, площа якого дорівнює 2 прямокутник, площа якого дорівнює 2 *прямокутний трикутник, площа якого дорівнює 2
Визначний інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru є сукупність функцій * певне число множина дійсних чисел множина натуральних чисел
Який геометричний зміст має визначений інтеграл? кут нахилу дотичної до осі Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru відстань від початку координат до заданої точки довжина відрізка в межах інтегрування *площа відповідної криволінійної трапеції
Якщо Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru , то чому дорівнює інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Вкажіть правильну відповідь для інтеграла Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Де знаходиться точка с для такого запису Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru a>c>c a>c c>b *a<c<b
Якщо Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru - неперервна для Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru і b>a , то знайдеться така точка Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru , що: * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Обчисліть інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru -1 *0 Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Якщо Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru >0 і інтегрована для Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru а також Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru > Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru то Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru буде <0 *>0
Якщо Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru і Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru інтегровані для Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru але Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru > Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru , то: * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru > Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru < Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru = Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru + Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru =0
Якщо функції Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru і Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru мають неперервні похідні для Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru то Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru дорівнює Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Інтеграл Діріхле Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru буде збіжним, якщо: р = 0 р = 1 р < 1 *р > 1
Інтеграл Діріхле Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru буде розбіжним, якщо: Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru р > 1 р = 2 р = 5
Невласний інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru обчислюється за формулою: Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru
Невласний інтеграл Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru обчислюється за формулою: Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru * Тема 12 Визначений інтеграл. Невласні інтеграли - student2.ru

Наши рекомендации