Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли.

4. Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Підінтегральна функція задовольняє нерівність

Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Розглянемо інтеграл Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , тому він збігається. Користуючись першою ознакою порівняння, стверджуємо, що Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru теж збігається.

5. Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Підінтегральна функція неперервна і додатна при Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , причому справджується така нерівність:

Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Розглянемо інтеграл Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru - він розбігається Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , тому за ознакою порівняння, отримаємо, що інтеграл Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru теж розбігається.

Невласні інтеграли другого роду (від необмежених функцій)

Як відомо, необхідною умовою інтегрованості функції на відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru є її обмеженість. Проте є задачі, що приводять до розгляду інтеграла від функції, яка майже на всьому відрізку обмежена і стає необмеженою поблизу деякої точки, наприклад, поблизу однієї чи обох меж. Тоді природно поширити поняття визначеного інтеграла і на такі функції, ввівши при цьому додаткові означення.

Отже, нехай функція Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru задана на відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , крім, можливо, кінців, і є необмеженою, наприклад, поблизу точки Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , зокрема на відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , де Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . Нехай Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru є обмеженою і інтегрованою на будь-якому відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . Точку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru при цьому називають особливою точкою функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Означення 1. Невласним інтегралом другого роду функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru на проміжку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru називається границя Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru і позначають

Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . (3.5)

Якщо ця границя скінчена, то інтеграл називається збіжним. Якщо границя нескінченна, або взагалі не існує, тоді інтеграл називається розбіжним. Функція Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru при цьому називається інтегрованою на даному проміжку.

Нехай тепер функція Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru є обмеженою і інтегрованою на будь-якому відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru і не є інтегрованою на відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Означення 2. Невласним інтегралом другого роду функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru на проміжку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru називається границя Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru і позначають

Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . (3.6)

У цьому випадку точка Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru вважається особливою точкою функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Збіжність (розбіжність) інтеграла й інтегрованість функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru на відповідному проміжку визначають так само, як і для інтеграла (3.5). Інші можливі випадки можуть бути зведені до вже розглянутих.

Розглянемо випадок, коли особливими точками функції є одночасно точки Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru й Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . Це означає, що функція Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru необмежена на Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru та на Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , а на будь-якому відрізку Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru вона є інтегрованою .

Тоді покладають Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , де Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru - довільна точка інтервалу Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

В цьому разі Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . (3.7)

Іноді може трапитися випадок, коли підінтегральна функція Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru є необмеженою поблизу точки Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , яка знаходиться всередині відрізка Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . В інших частинах відрізка Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru функція Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru інтегрована. Тобто точка Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru є особливою точкою функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Тоді покладають Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , але тепер у цій рівності обидва інтеграла правої частини означаються формулами (3.5) та (3.6). Позначають: Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . (3.8)

Висновок про збіжність інтеграла Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru у формулах (3.7) та (3.8) роблять тільки в тому випадку, коли обидві границі правих частин цих формул, знайдені незалежно одна від одної, існують і скінченні. Інтеграл розбігається, якщо хоча б одна з цих границь нескінченна або взагалі не існує.

Зауважимо, що ознаки збіжності невласних інтегралів другого роду аналогічні подібним ознакам для інтегралів першого роду. При дослідженні на збіжність інтегралів, де особливою точкою є точка Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , для порівняння використовують функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , інтеграл від яких Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru збігається, якщо Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru і розбігається, якщо Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru . Якщо особливою точкою функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru є точка Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , використовують функції Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru , інтеграл від яких Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru так само збігається при Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru і розбігається при Приклади. Дослідити на збіжність інтеграли. - student2.ru .

Наши рекомендации