Зразки практичних завданнь

1. Перемножити матриці зразки практичних завданнь - student2.ru .

2. Визначити ранг матриці зразки практичних завданнь - student2.ru .

3. Обчислити визначник зразки практичних завданнь - student2.ru .

4. Обчислити визначник зразки практичних завданнь - student2.ru .

5. Знайти зразки практичних завданнь - student2.ru як що зразки практичних завданнь - student2.ru

6. Дані дві матриці зразки практичних завданнь - student2.ru Знайти зразки практичних завданнь - student2.ru

7. Знайти добуток зразки практичних завданнь - student2.ru .

8. Обчислити визначник зразки практичних завданнь - student2.ru .

9. Визначити ранг матриці: зразки практичних завданнь - student2.ru .

10. Обчислити добуток зразки практичних завданнь - student2.ru , де зразки практичних завданнь - student2.ru

11. Обчислити добуток зразки практичних завданнь - student2.ru , де зразки практичних завданнь - student2.ru

12. Перемножити матриці зразки практичних завданнь - student2.ru .

13. Розв’язати по формулам Крамера зразки практичних завданнь - student2.ru

14. Розв’язати по формулам Крамера зразки практичних завданнь - student2.ru

15. Розв’язати по формулам Крамера зразки практичних завданнь - student2.ru

16. Розв’язати матричним методом: зразки практичних завданнь - student2.ru .

17. Розв’язати систему рівнянь матричним методом зразки практичних завданнь - student2.ru .

18. Розв’язати систему рівнянь матричним методом зразки практичних завданнь - student2.ru .

19. Визначити ранг матриці: зразки практичних завданнь - student2.ru .

20. Дані дві матриці зразки практичних завданнь - student2.ru Знайти зразки практичних завданнь - student2.ru

21. Знайти розв’язки системи : зразки практичних завданнь - student2.ru

22. Знайти розв’язки системи зразки практичних завданнь - student2.ru

23. Розв’язати систему : зразки практичних завданнь - student2.ru .

24. Розв’язати систему : зразки практичних завданнь - student2.ru .

25. Розв’язати систему зразки практичних завданнь - student2.ru .

26. Розв’язати систему: зразки практичних завданнь - student2.ru .

27. Розв’язати систему: зразки практичних завданнь - student2.ru .

28. Розв’язати систему: зразки практичних завданнь - student2.ru .

29. Розв’язати систему: зразки практичних завданнь - student2.ru .

30. Розв’язати систему зразки практичних завданнь - student2.ru .

31. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

32. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

33. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

34. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

35. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи: зразки практичних завданнь - student2.ru .

36. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

37. Знайти розв’язки системи : зразки практичних завданнь - student2.ru .

38. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

39. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

40. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи: зразки практичних завданнь - student2.ru .

41. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи: зразки практичних завданнь - student2.ru .

42. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru .

43. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

44. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

45. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

46. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

47. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

48. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

49. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

50. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

51. Дослідити сумісність і знайти розв’язок системи зразки практичних завданнь - student2.ru

52. Дано точки А(4,-2,5) та В(3,4,1). Знайти довжину та напрямні косинуси вектора зразки практичних завданнь - student2.ru .

53. Знайти прямокутні координати точки зразки практичних завданнь - student2.ru , яка задана у полярній системі (полюс збігається з початком координат, а полярна вісь з віссю абсцис).

54. Знайти прямокутні координати точки зразки практичних завданнь - student2.ru , заданій у полярній системі (полюс збігається з початком координат, а полярна вісь з віссю абсцис).

55. Знайти циліндричні координати точки за її декартовими координатами зразки практичних завданнь - student2.ru .

56. Знайти циліндричні координати точки за її декартовими координатами зразки практичних завданнь - student2.ru .

57. Знайти сферичні координати точки зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо її радіус вектор утворює з осями зразки практичних завданнь - student2.ru і зразки практичних завданнь - student2.ru кути зразки практичних завданнь - student2.ru і зразки практичних завданнь - student2.ru , а третя координата зразки практичних завданнь - student2.ru

58. Знайти циліндричні координати точки зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо її радіус вектор зразки практичних завданнь - student2.ru і утворює з координатними осями кути зразки практичних завданнь - student2.ru .

59. Знайти прямокутні координати точки, що знаходиться на сфері радіуса зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо її широта точки зразки практичних завданнь - student2.ru , а довгота зразки практичних завданнь - student2.ru . Центр сфери співпадає з початком прямокутної системи.

60. Знайти прямокутні координати точки, що знаходиться на сфері радіуса зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо її широта точки зразки практичних завданнь - student2.ru , а довгота зразки практичних завданнь - student2.ru . Центр сфери співпадає з початком прямокутної системи.

61. У полярній системі координат (полюс збігається з початком координат, а полярна вісь з віссю абсцис) задано точки зразки практичних завданнь - student2.ru . Знайти Декартові координати середини відрізку зразки практичних завданнь - student2.ru .

62. У полярній системі координат (полюс збігається з початком координат, а полярна вісь з віссю абсцис) задано точки зразки практичних завданнь - student2.ru . Знайти Декартові координати середини відрізку зразки практичних завданнь - student2.ru .

63. У полярній системі координат (полюс збігається з початком координат, а полярна вісь з віссю абсцис) задано точки зразки практичних завданнь - student2.ru . Визначити відстань між цимі точками.

64. У полярній системі координат (полюс збігається з початком координат, а полярна вісь з віссю абсцис) задано точки зразки практичних завданнь - student2.ru . Визначити відстань між цими точками.

65. Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо зразки практичних завданнь - student2.ru .

66. Дані вершини піраміди: зразки практичних завданнь - student2.ru . Знайти висоту, проведену з вершини зразки практичних завданнь - student2.ru .

67. Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо зразки практичних завданнь - student2.ru .

68. Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо зразки практичних завданнь - student2.ru .

69. Дані вершини піраміди зразки практичних завданнь - student2.ru . Знайти висоту, проведену з вершини зразки практичних завданнь - student2.ru .

70. Вектори зразки практичних завданнь - student2.ru і зразки практичних завданнь - student2.ru утворюють кут зразки практичних завданнь - student2.ru та зразки практичних завданнь - student2.ru .Обчислити зразки практичних завданнь - student2.ru .

71. Дані вершини чотирикутника: зразки практичних завданнь - student2.ru . Перпендикулярні чи ні його діагоналі?

72. Знайти косинус кута між векторами: зразки практичних завданнь - student2.ru .

73. Вектори зразки практичних завданнь - student2.ru і зразки практичних завданнь - student2.ru взаємно перпендикулярні і зразки практичних завданнь - student2.ru . Обчислити зразки практичних завданнь - student2.ru .

74. Вектори зразки практичних завданнь - student2.ru і зразки практичних завданнь - student2.ru взаємно перпендикулярні і зразки практичних завданнь - student2.ru .Обчислити зразки практичних завданнь - student2.ru .

75. Обчислити об’єм піраміди зразки практичних завданнь - student2.ru

76. Обчислити роботу сили зразки практичних завданнь - student2.ru при переміщенні точки з положення А(-1,2,0) у положення В(2,1,3).

77. При якому значенні зразки практичних завданнь - student2.ru вектори зразки практичних завданнь - student2.ru перпендикулярні?

78. Обчислити площу паралелограма, побудованого на векторах зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо зразки практичних завданнь - student2.ru

79. Довести, що точки зразки практичних завданнь - student2.ru лежать у одній площині.

80. Знайти вектор який, перпендикулярний до векторів зразки практичних завданнь - student2.ru та зразки практичних завданнь - student2.ru .

81. Обчислити об’єм тетраедру з вершинами у точках зразки практичних завданнь - student2.ru зразки практичних завданнь - student2.ru

82. Обчислити площу трикутника з вершинами у точках А(-2,1,-2), В(-3,1,2), С(0,3,5).

83. При якому зразки практичних завданнь - student2.ru вектори зразки практичних завданнь - student2.ru та зразки практичних завданнь - student2.ru будуть перпендикулярними?

84. Знайти скалярний добуток векторів зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо зразки практичних завданнь - student2.ru . зразки практичних завданнь - student2.ru

85. Дано вектори зразки практичних завданнь - student2.ru При якому значенні зразки практичних завданнь - student2.ru ці вектори перпендикулярні?

86. Обчислити площу трикутника зразки практичних завданнь - student2.ru , якщо зразки практичних завданнь - student2.ru , зразки практичних завданнь - student2.ru .

87. Є точки зразки практичних завданнь - student2.ru . Знайти точки зразки практичних завданнь - student2.ru і зразки практичних завданнь - student2.ru , які поділяють відрізок зразки практичних завданнь - student2.ru на три рівні частини.

88. Обчислити площу трикутника з вершинами : зразки практичних завданнь - student2.ru

89. Перевірити ,що чотирикутник з вершинами А(-3,5,6), В(1,-5,7), С(8,-3,-1), D(4,7,-2) - квадрат.

90. Перевірити компланарність векторів зразки практичних завданнь - student2.ru

91. Сила зразки практичних завданнь - student2.ru прикладена у точці B(4;-2;3). Обчислити момент цієї сили відносно точки А(3;2;-1).

92. Сила зразки практичних завданнь - student2.ru прикладена у точці A(2; -1; 1). Обчислити момент цієї сили відносно початку координат

93. Сила зразки практичних завданнь - student2.ru прикладена у точки N(2;-1;-2). Визначити величину і напрямні косинуси моменту сили відносно початку координат.

94. Відомі точки: A(2;-1;2) , B(1;2;-1), C(3,2,1). Обчислити компоненти векторного добутку зразки практичних завданнь - student2.ru .

95. Відомі вектори зразки практичних завданнь - student2.ru . Визначити компоненти векторного добутку зразки практичних завданнь - student2.ru

96. Відомі вершини трикутника A(-1,-2,4), B(-4,-2,0), C( 1,-2,1). Визначити кут при вершині C.

Програма модульного контролю з теми

Наши рекомендации