Зертханалық тәжірибелік сабақтардың тізімі

№ п/п   Тақырыптың атауы   көлем, сағат   Әдебиет Ағымдық бақылау, балл
Жарықтың жүйесі және түрлері.Жарықтың нормасы. НӘ 1; 2; 3; 4 ҚӘ 6; 7; 8; 9 ӘН 1; 5 0,4
Жарық беру қондырғыларын және жарық көздерін таңдау.Жарық күшінің қисықтары.Шамдарды орналастыру. НӘ 1;4 ҚӘ 8; 10 ӘН 1; 2; 3; 4;5 0,4
Есептеудiң әдiсiн таңдау. Есептеудің түрлерін таңдау. НӘ 3; 4 ҚӘ 8 ӘН 1; 4; 5 0,4
Жарық ағынының коэффициентiн пайдалану әдiсi. НӘ 1;4 ҚӘ 7; 8 ӘН 1; 4; 5 0,4
Меншікті қуат әдісі бойынша әмбебап есептеу. НӘ 1;4 ҚӘ 8 ӘН 4; 5 0,4
Нүктелiк әдiстердің негiзгi түрлері. Дөңгелек симметриялық нүктелiк сәуле шығарғыштарды есептеу. НӘ 1; 4 ҚӘ 8 ӘН 4; 5 0,4
Шартты және салыстырмалы жарықтылық, жарық күшін анықтау. НӘ 4 ҚӘ 8 ӘН 4 0,4
  Люминесценттік жарықтандыруды есептеу НӘ 1;4 ҚӘ 8 ӘН 1; 4; 5 0,4 0,4
  Жарықтың сапа көрсеткiштерiн есептеу(жайсыздықтың   НӘ 4 ҚӘ 8 0,4  
  көрсеткiшi,толықсу коэффициенті)   ӘН 4;5  
Қоректену сұлбасын, топтық қалқандарды, қорғаныс және басқару аппараттарын, жолдарды, өткiзгiш және кабельдерді таңдау. Желiнiесептеу. НӘ 4 ҚӘ 6; 8 ӘН 1; 4; 5 0,4
Сыртқыжарықтылықты есептеу(шамдар) НӘ 4 ҚӘ 7; 8; 9 0,4
Прожектор жарықтылығынесептеу НӘ 4 ҚӘ 8; 9   0,4
  Сәуле шығару қондырғыларын есептеу (УФ-сәулелегiштері, бактерия жойғыш ИК- сәулелегiштері) НӘ 1; 2 ҚӘ 3 0,4   0,4

Студенттің өздігімен оқып қарастыратын сұрақтар тізімі

№ п/п Қарастырылатын сұрақтар Саны Әдебиет
Жарықтың бірінші көздерін ашқан және оның даму жолындағы, ғалымдар мен оптикалық сәулелену заңдарына байланысты ашылулар және ғылыми iздестiрулер туралы тарихи анықтама. ҚӘ 1; 10    
Оптикалық сәулені түрлендіру және алу жолдарының физикалық негізі. Жарық техникалық өлшеулер. Фотоэлементтердiң классификациясы: люксметрлер, уфиметрлер, эрметрлер, дозиметрлер, пиранометрлер, фитофотометрлер. Құрылымы, негiзгi сипаттамалары, сұлбалары. НӘ 1; 2; 4 ҚӘ 1; 8; 10
    Оптикалық сәулеленудің адамға, жануарға және өсімдікке әсері.Жылулық сәуле шығару көздері.Жылулық сәуле шығару заңдары. Жарықтық п.ә.к. (ЛН)шоқтану шамдары. Шоқтану шамдарының негізгі параметрлері, классификациясы, құрылғылары және олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, даму жолындағы келешегі. Галогенді шоқтану     НӘ 1; 2; 4 ҚӘ 1; 8; 10  
  шамдары.    
Инфрақызыл сәуле шығару көздерi. УК сәуле шығару көздері: ЛЭ, ЛЭР, ДБ және ВД түріндегі ДРТ шамдар түрлерінде. ПРА-ның сұлбалары, негiзгi сипаттамалары, құрылғысы. НӘ 1; 2; 4 ҚӘ 2; 3; 10
Импульстік шамдар және олардың қосылу сұлбалары. Лазерлер, олардың құрылғылары, сипаттамалары және қолдану облысы. НӘ 1;4 ҚӘ 2; 5; 8
Жарықтандыруды нормалау. Адамның көру мүшесі. Жарықтандыру нормасының шкаласы. Салалық нормалары. ОС сапалық сипаттамалары. Жарық ағынының пульсация коэффициенті және оның төмендету тәсілі. НӘ 1; 4 ҚӘ 7; 8
Ауылшаруашылық өндiрiсте ОС пайдалану. Ауылшаруашылық өндiрiсте УК сәуле түсiру үшiн сәуле шығару құрылғылары. НӘ 1; 2 ҚӘ 3; 4
Бактерия жойғыш сәуле шығару құрылғылары. Ауа, суды және тағыбасқа беттер мен көлемдерді залалсыздандыру. НӘ 1; 2 ҚӘ 3; 4
Бактерия жойғыш және эритемді сәуле шығару құрылғыларын қолданудың экономикалық тиiмдiлiгі. НӘ 1; 2
Өсiмдiктерге сәуле түсiру үшiн арналған сәуле шығару құрылғысы. Фотосинтез. Фито құрылғы классификациясы, құрылымы, қолданылатын жарық көздері, фито құрылғының есептеу әдісі. НӘ 1; 2 ҚӘ 3; 4
Инфрақызыл сәулелену (ИКИ) сәуле шығару құрылғысы. Инфрақызыл сәулеленудің биологиялық әсері. Жануарлар мен құстарды қыздыру құрылғылары. Қолдану тиімділігі және сәулеленуді есептеу, инфрақызыл қыздырудың сәуле шығару құрылғысының құрылымы. ИКУФ, ЛУЧ құрылғылары және т.б. олардың қондырғылары, электрлік сұлбалары. НӘ 1; 2 ҚӘ 3; 4
  СХП технологиялық процесстерінде (сүттi құрғату, пастерлеу және т.б.) инфрақызыл сәулеленуді пайдалану. Жануарлар мен құстардың өнімділігі үшін көрінетін   НӘ 1; 2 ҚӘ 3; 4    
  сәулеленудің режимы және деңгейінің әсері. Технологиялық жарық шығару құрылғылары. Эритемді- жарық шығару қондырғылары. Қондырғылардың түрлері және қолданылатын жарық көздері. Есептеу ерекшелiгi.    
Электрлік тізбектің элементі ретінде ГШ жұмысының ерекшелігі. Бұрмалану коэффициенті, cos α. Реактивтiк қуаттықарымталау. Сәуле шығару ағыстарын тұрақтандыру және реттеу. НӘ 1; 3; 4 ҚӘ 5; 8; 9

Наши рекомендации