В.Леонтьев, Дж.М.Кейнс, К.Маркс, Л.Вальрас, Ф.Кенэ – келесі зерттеулермен айналысқан: экономикалық тепе-теңдік

Берілген қисық бұл: сұраныс қисығы

В.Леонтьев, Дж.М.Кейнс, К.Маркс, Л.Вальрас, Ф.Кенэ – келесі зерттеулермен айналысқан: экономикалық тепе-теңдік - student2.ru

Ндірісті ұйымдастыру үшін бөлінетін ақшалай ресурс - КАПИТАЛ

Берілген қисық бұл: ҰСЫНЫС ЗАҢЫ

В.Леонтьев, Дж.М.Кейнс, К.Маркс, Л.Вальрас, Ф.Кенэ – келесі зерттеулермен айналысқан: экономикалық тепе-теңдік - student2.ru

***

127. Экономикалық циклдің сыртқы себебіне мыналар жатады: инвестициялау

Тұтынушы табысы, өзара байланысты тауарлар бағасы, тұтынушылар талғамы, болашақта күтілетін баға мен табыс, нарықтағы сатып алушылар саны. Жоғарыда айтылып кеткен факторлар мынаған жатады: сұраныс

Егер бір тауардың бағасы жоғарыласа, бұл екінші бір тауардың сұранысының көбеюіне алып келеді. Бұл тауарлар -... деп аталады. субституттар

Егер бір тауардың бағасыжоғарыласа, бұл екінші бір тауардың сұранысының азаюына алып келеді. Бұл тауарлар -... деп аталады. комплементарлы

131. Төлем қабілеті бар қажеттілік –бұл... ...//+сұраныс

132. Сұраныс пен ұсыныс қатынасы көрсетеді... ...//+айырбасты//

Ндіріс процессіне қажет белгілі бір мөлшердегі ресурстарды жұмылдыру мүмкіндігін туғызатын экономикалық ресурстың қасиеті - ... деп аталады. Қолжетімділік

134. Әрқашан анықталған нақты уақыт аралығында (күн, ай, жыл) және сатып алушылардың (контингент) белгілі бір санымен анықталады: ://+баға//

135. Мейрам алдында торттарға деген сұраныс қисығы: ://+оңға жылжиды//

136. Факторлы табысқа жатады: ://+еңбекақы, рента, пайда, пайыз//

137. Бағалы қағаздарды иеленуден түсетін табыс - бұл: ://+ дивиденд//

Шикізаттар бағасы, өндіріс технологиясы, салық пен дотациялар, бір фирмадан шығатын басқа тауарларға қойылған баға, күтілетін баға өзгерісі, нарықтағы сатушылар саны. Жоғарыда айтылып кеткен факторлар мынаған жатады: ұсыныс

139. Төмендегі белгілердің қайсысы тек корпорацияға сипатты: ://+дивиденд төлеу//

Экономикалық циклдің ішкі себебіне мыналар жатады: негізгі капиталдық қызмет ету мерзімі

141. Кәсіпорынның ұдайы өндірісі кезеңіндегі тұйық жұмыс істейтін, құндық нысандағы инвестициялық ресурстар, былай аталады: ://+өндіріс қорлары//

142. Негізгі капиталдың моральдық тозуы мынаған байланысты: ://+еңбектің жаңа жабдығымен салыстырғанда, оның құнының төмендеуімен

143. Жеке бір акт ретінде емес, ұдайы қайталанып отыратын процесс ретінде анықталатын капиталдың шеңбер айналымы аталады……//+айналым//

144. Маркстің ілімі бойынша пайда - бұл... ...//+қосымша құнның өзгерген формасы//

145. Отандық және шетелдік өндіріс факторларын қолданумен елде бір жыл ішінде өндірілген өнімдердің жиынтық сомасы - бұл: ://+жалпы ішкі өнім//

Экономикалық ресурстардың сапасын жақсарту немесе санын көбейту мүмкіндігімен қамтамасыз ету қабілеті - ... деп аталады. жаңғыртылу

147. Егер, өндірілетін өнімнің көлемінің көбеюі қолданылатын факторлардың санын ұлғайту есебінен болса және осы кезде олардың сапасы өзгермеген күйінде қалса, онда бұл, мынаны ... сипаттайды: ://+қайта өндірудің экстенсивтік түрін//

148. Экономикалық ғылымдағы баланстық әдістің қазіргі заманға тән бағыты... ...//+ұлттық есепшот жүйесі//

149. ҚР экономикасы: ://+көпұлттық сипатты//

Наши рекомендации