Варіанти практичних завдань 4 страница

Розрахуйте роздрібну ціну комплекту постільної білизни, якщо витрати виробника складають 25 у.од./комплект, рентабельність товару 15 %, ПДВ –20 %. Рентабельність оптового посередника (з урахуванням збутових витрат) –20 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність (з торговою націнкою) промислового магазина 15 %, ПДВ – 20%.

Задача 65

Розрахуйте роздрібну ціну комплекту постільної білизни, якщо витрати виробника складають 25 у.од./комплект, рентабельність товару 15 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність оптового посередника (з урахуванням збутових витрат) – 20 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність (з торговою націнкою) промислового магазина 15 %, ПДВ – 20%.

Задача 66

Розрахуйте роздрібну ціну комплекту постільної білизни, якщо витрати виробника складають 30 у.од./комплект, рентабельність товару 14 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність оптового посередника (з урахуванням збутових витрат) – 18 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність (з торговою націнкою) промислового магазина 13 %, ПДВ – 20%.

Задача 67

Розрахуйте роздрібну ціну комплекту постільної білизни, якщо витрати виробника складають 35 у.од./комплект, рентабельність товару 12 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність оптового посередника (з урахуванням збутових витрат) – 25 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність (з торговою націнкою) промислового магазина 22 %, ПДВ – 20%.

Задача 68

Розрахуйте роздрібну ціну комплекту постільної білизни, якщо витрати виробника складають 40 у.од./комплект, рентабельність товару 20 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність оптового посередника (з урахуванням збутових витрат) – 25 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність (з торговою націнкою) промислового магазина 18 %, ПДВ – 20%.

Задача 69

Розрахуйте роздрібну ціну комплекту постільної білизни, якщо витрати виробника складають 50 у.од./комплект, рентабельність товару 16 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність оптового посередника (з урахуванням збутових витрат) – 22 %, ПДВ – 20 %. Рентабельність (з торговою націнкою) промислового магазина 30 %, ПДВ – 20 %.

Задача 70

Фірма продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів кращим дизайном. Середньоринкова ціна товару 45 у. од., а попит – 800 тис. од. Частка фірми на ринку складає 14 відсотків, фінансові показники фірми наведені нижче:

- середні змінні витрати – 15 у. од.;

- постійні витрати – 120 тис. у. од.;

- прогнозований рівень рентабельності – 8 %.

Визначено деякі характеристики конкуруючого товару:

а) споживацькі властивості (з 4-х характеристик):

- для марки фірми: 8, 7, 9, 6;

- для конкуруючого товару: 6,8,7,5.

б) коефіцієнти вагомості: 0,15; 0,25; 0,30; 0,30.

Розрахувати:

1) цільову ціну для товару фірми;

2) ціну, пропорційну сприйманню цінностної значущості товару (для товарів обох фірм).

Задача 71

Фірма продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів кращим дизайном. Середньоринкова ціна товару 50 у. од., а попит – 700 тис. од. Частка фірми на ринку складає 12 відсотків, фінансові показники фірми наведені нижче:

- середні змінні витрати – 25 у. од.;

- постійні витрати – 100 тис. у. од.;

- прогнозований рівень рентабельності – 10 %.

Визначено деякі характеристики конкуруючого товару:

а) споживацькі властивості (з 4-х характеристик):

- для марки фірми: 7, 9, 8, 7;

- для конкуруючого товару: 6,7,8,6.

б) коефіцієнти вагомості: 0,20; 0,20; 0,35; 0,25.

Розрахувати:

1) цільову ціну для товару фірми;

2) ціну, пропорційну сприйманню цінностної значущості товару (для товарів обох фірм).

Задача 72

Фірма продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів кращим дизайном. Середньоринкова ціна товару 60 у. од., а попит – 500 тис. од. Частка фірми на ринку складає 9 відсотків, фінансові показники фірми наведені нижче:

- середні змінні витрати – 40 у. од.;

- постійні витрати – 200 тис. у. од.;

- прогнозований рівень рентабельності – 11 %.

Визначено деякі характеристики конкуруючого товару:

а) споживацькі властивості (з 4-х характеристик):

- для марки фірми: 8, 9, 8, 7;

- для конкуруючого товару: 6,8,7,5.

б) коефіцієнти вагомості: 0,10; 0,35; 0,20; 0,40.

Розрахувати:

1) цільову ціну для товару фірми;

2) ціну, пропорційну сприйманню цінностної значущості товару (для товарів обох фірм).

Задача 73

Фірма продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів кращим дизайном. Середньоринкова ціна товару 35 у. од., а попит – 650 тис. од. Частка фірми на ринку складає 14 відсотків, фінансові показники фірми наведені нижче:

- середні змінні витрати – 25 у. од.;

- постійні витрати – 90 тис. у. од.;

- прогнозований рівень рентабельності – 8 %.

Визначено деякі характеристики конкуруючого товару:

а) споживацькі властивості (з 4-х характеристик):

- для марки фірми: 9, 9, 7, 8;

- для конкуруючого товару: 8,7,9,6.

б) коефіцієнти вагомості: 0,15; 0,25; 0,30; 0,30.

Розрахувати:

1) цільову ціну для товару фірми;

2) ціну, пропорційну сприйманню цінностної значущості товару (для товарів обох фірм).

Задача 74

Фірма продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів кращим дизайном. Середньоринкова ціна товару 80 у. од., а попит – 900 тис. од. Частка фірми на ринку складає 8 відсотків, фінансові показники фірми наведені нижче:

- середні змінні витрати – 60 у. од.;

- постійні витрати – 300 тис. у. од.;

- прогнозований рівень рентабельності – 10 %.

Визначено деякі характеристики конкуруючого товару:

а) споживацькі властивості (з 4-х характеристик):

- для марки фірми: 6, 8, 9,7;

- для конкуруючого товару: 7,9,8,7.

б) коефіцієнти вагомості: 0,30; 0,25; 0,30; 0,15.

Розрахувати:

1) цільову ціну для товару фірми;

2) ціну, пропорційну сприйманню цінностної значущості товару (для товарів обох фірм).

Задача 75

Фірма продає товари офісного типу, які відрізняються від товарів-конкурентів кращим дизайном. Середньоринкова ціна товару 90 у. од., а попит – 500 тис. од. Частка фірми на ринку складає 6 відсотків, фінансові показники фірми наведені нижче:

- середні змінні витрати – 70 у. од.;

- постійні витрати – 320 тис. у. од.;

- прогнозований рівень рентабельності – 11 %.

Визначено деякі характеристики конкуруючого товару:

а) споживацькі властивості (з 4-х характеристик):

- для марки фірми: 8,9,8,7;

- для конкуруючого товару: 9,6,6,7.

б) коефіцієнти вагомості: 0,18; 0,24; 0,32; 0,26.

Розрахувати:

1) цільову ціну для товару фірми;

2) ціну, пропорційну сприйманню цінностної значущості товару (для товарів обох фірм).

Задача 76

Визначте відпускну ціну заводу-виготовлювача на токарський верстат при нижченаведених характеристиках (див. табл.). Експертні оцінки проводяться по 10 бальній шкалі. Ціна базової моделі – 9700 грн.

Параметри виробу Коефіцієнт значимості параметрів Базова модель Нова модель
А 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3
В 0,05 0,15 0,1 0,15 0,2
С 0,15 0,3 0,4 0,25 0,3
Д 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1
Е 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1

Примітка: Експертизу проводять 5 експертів.

Задача 77

Визначте відпускну ціну заводу-виготовлювача на токарський верстат при нижченаведених характеристиках (див. табл.). Експертні оцінки проводяться по 10 бальній шкалі. Ціна базової моделі – 17600 грн.

Параметри виробу Коефіцієнт значимості параметрів Базова модель Нова модель
А 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3
В 0,05 0,15 0,1 0,15 0,2
С 0,15 0,3 0,4 0,25 0,3
Д 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1
Е 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1

Примітка: Експертизу проводять 5 експертів.

Задача 78

Визначте відпускну ціну заводу-виготовлювача на токарський верстат при нижченаведених характеристиках (див. табл.). Експертні оцінки проводяться по 10 бальній шкалі. Ціна базової моделі – 14500 грн.

Параметри виробу Коефіцієнт значимості параметрів Базова модель Нова модель
А 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3
В 0,15 0,15 0,1 0,15 0,2
С 0,25 0,3 0,4 0,25 0,3
Д 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1
Е 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1

Примітка: Експертизу проводять 5 експертів.

Задача 79

Визначте відпускну ціну заводу-виготовлювача на токарський верстат при нижченаведених характеристиках (див. табл.). Експертні оцінки проводяться по 10 бальній шкалі. Ціна базової моделі – 12300 грн.

Параметри виробу Коефіцієнт значимості параметрів Базова модель Нова модель
А 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3
В 0,15 0,15 0,1 0,15 0,2
С 0,20 0,3 0,4 0,25 0,3
Д 0,15 0,05 0,05 0,05 0,1
Е 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1

Примітка: Експертизу проводять 5 експертів.

Задача 80

Визначте відпускну ціну заводу-виготовлювача на токарський верстат при нижченаведених характеристиках (див. табл.). Експертні оцінки проводяться по 10 бальній шкалі. Ціна базової моделі – 19400 грн.

Параметри виробу Коефіцієнт значимості параметрів Базова модель Нова модель
А 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3
В 0,25 0,15 0,1 0,15 0,2
С 0,15 0,3 0,4 0,25 0,3
Д 0,15 0,05 0,05 0,05 0,1
Е 0,15 0,1 0,05 0,05 0,1

Примітка: Експертизу проводять 5 експертів.

Задача 81

Визначте відпускну ціну заводу-виготовлювача на токарський верстат при нижченаведених характеристиках (див. табл.). Експертні оцінки проводяться по 10 бальній шкалі. Ціна базової моделі – 18700 грн.

Параметри виробу Коефіцієнт значимості параметрів Базова модель Нова модель
А 0,55 0,4 0,4 0,5 0,3
В 0,1 0,15 0,1 0,15 0,2
С 0,1 0,3 0,4 0,25 0,3
Д 0,15 0,05 0,05 0,05 0,1
Е 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1

Примітка: Експертизу проводять 5 експертів.

Задача 82

Оберіть вигідний варіант конкурсної ціни на основі представлених у таблиці даних про можливості підприємства та ймовірності оцінки ситуації.

Запропонована ціна, грн./од. Витрати, грн./од. Імовірність виграти торг
19,6 17,5 0,4
21,7 20,3 0,3
22,0 16,9 0,15
13,5 12,5 0,1
25,0 22,9 0,05

Задача 83

Оберіть вигідний варіант конкурсної ціни на основі представлених у таблиці даних про можливості підприємства та ймовірності оцінки ситуації.

Запропонована ціна, грн./од. Витрати, грн./од. Імовірність виграти торг
21,8 18,4 0,35
22,7 20,1 0,22
23,0 22,1 0,18
24,8 22,5 0,15
25,2 23,7 0,10

Задача 84

Оберіть вигідний варіант конкурсної ціни на основі представлених у таблиці даних про можливості підприємства та ймовірності оцінки ситуації.

Запропонована ціна, грн./од. Витрати, грн./од. Імовірність виграти торг
42,7 40,4 0,26
44,6 42,8 0,25
45,9 44,9 0,29
47,2 46,1 0,12
48,3 47,9 0,08

Задача 85

Оберіть вигідний варіант конкурсної ціни на основі представлених у таблиці даних про можливості підприємства та ймовірності оцінки ситуації.

Запропонована ціна, грн./од. Витрати, грн./од. Імовірність виграти торг
32,1 27,5 0,23
34,7 30,9 0,25
36,0 34,1 0,18
38,5 36,4 0,19
39,2 38,1 0,15

Задача 86

Оберіть вигідний варіант конкурсної ціни на основі представлених у таблиці даних про можливості підприємства та ймовірності оцінки ситуації.

Запропонована ціна, грн./од. Витрати, грн./од. Імовірність виграти торг
87,7 85,5 0,24
85,6 84,3 0,28
84,3 82,1 0,33
83,4 81,6 0,09
82,1 80,7 0,06

Задача 87

Оберіть вигідний варіант конкурсної ціни на основі представлених у таблиці даних про можливості підприємства та ймовірності оцінки ситуації.

Запропонована ціна, грн./од. Витрати, грн./од. Імовірність виграти торг
124,6 121,5 0,3
126,7 122,3 0,3
128,0 126,9 0,2
132,5 131,5 0,13
134,0 133,1 0,07

Задача 88

Визначте оптимальний розподіл бюджету фірми (1700 у.од.) між рекламними та товаророзподільчими засобами, яке забезпечить максимальний прибуток, якщо відомо:

- одна умовна одиниця вкладень у рекламу фірми приносить їй 15 у. од. прибутку, а одна умовна одиниця , вкладена у розподіл товарів – 25 у.од.;

- витрати на рекламу не повинні перевищувати 800-1500 у. од., а витрати на розподіл товару – 200-900 у.од.;

- загальні витрати на маркетинг не повинні перевищувати 1700 у. од.

Задача 89

Визначте оптимальний розподіл бюджету фірми (5000 у.од.) між рекламними та товаророзподільчими засобами, яке забезпечить максимальний прибуток, якщо відомо:

- одна умовна одиниця вкладень у рекламу фірми приносить їй 30 у. од. прибутку, а одна умовна одиниця , вкладена у розподіл товарів – 40 у.од.;

- витрати на рекламу не повинні перевищувати 3000-4300 у. од., а витрати на розподіл товару – 700-2000 у.од.;

- загальні витрати на маркетинг не повинні перевищувати 5000 у. од.

Задача 90

Визначте оптимальний розподіл бюджету фірми (8000 у.од.) між рекламними та товаророзподільчими засобами, яке забезпечить максимальний прибуток, якщо відомо:

- одна умовна одиниця вкладень у рекламу фірми приносить їй 10 у. од. прибутку, а одна умовна одиниця , вкладена у розподіл товарів – 15 у.од.;

- витрати на рекламу не повинні перевищувати 5000-7100 у. од., а витрати на розподіл товару – 900-3000 у.од.;

- загальні витрати на маркетинг не повинні перевищувати 8000 у. од.

Задача 91

Визначте оптимальний розподіл бюджету фірми (1500 у.од.) між рекламними та товаророзподільчими засобами, яке забезпечить максимальний прибуток, якщо відомо:

- одна умовна одиниця вкладень у рекламу фірми приносить їй 8 у. од. прибутку, а одна умовна одиниця , вкладена у розподіл товарів – 12 у.од.;

- витрати на рекламу не повинні перевищувати 600-1300 у. од., а витрати на розподіл товару – 200-900 у.од.;

- загальні витрати на маркетинг не повинні перевищувати 1500 у. од.

Задача 92

Визначте оптимальний розподіл бюджету фірми (2000 у.од.) між рекламними та товаророзподільчими засобами, яке забезпечить максимальний прибуток, якщо відомо:

- одна умовна одиниця вкладень у рекламу фірми приносить їй 12 у. од. прибутку, а одна умовна одиниця , вкладена у розподіл товарів – 16 у.од.;

- витрати на рекламу не повинні перевищувати 700-1600 у. од., а витрати на розподіл товару – 400-1300 у.од.;

- загальні витрати на маркетинг не повинні перевищувати 2000 у. од.

Задача 93

Визначте оптимальний розподіл бюджету фірми (3000 у.од.) між рекламними та товаророзподільчими засобами, яке забезпечить максимальний прибуток, якщо відомо:

- одна умовна одиниця вкладень у рекламу фірми приносить їй 5 у. од. прибутку, а одна умовна одиниця , вкладена у розподіл товарів – 8 у.од.;

- витрати на рекламу не повинні перевищувати 800-2300 у. од., а витрати на розподіл товару – 700-2200 у.од.;

- загальні витрати на маркетинг не повинні перевищувати 2000 у. од.

Задача 94

Визначити валовий та цільовий прибуток фірми у наступному році. Розрахувати бюджет маркетингу за наступними напрямками маркетингової діяльності: реклама (2/3) та стимулювання збуту (1/3). Вихідні дані:

- місткість ринку – 90 000 од;

- зміна місткості ринку в наступному році – збільшення на 4 %;

- частка фірми на ринку в наступному році – 15 %;

- ринкова ціна продукції – 1800 грн./од.;

- середні змінні витрати – 1100 грн./од.;

- середні постійні витрати – 300 грн./од.;

- основний капітал – 20 млн. грн.;

- обіговий капітал – 6 млн. грн.;

- рентабельність капіталу – 6 %.

Задача 95

Визначити валовий та цільовий прибуток фірми у наступному році. Розрахувати бюджет маркетингу за наступними напрямками маркетингової діяльності: реклама (2/3) та стимулювання збуту (1/3). Вихідні дані:

- місткість ринку – 120 000 од;

- зміна місткості ринку в наступному році – збільшення на 2 %;

- частка фірми на ринку в наступному році – 12 %;

- ринкова ціна продукції – 1500 грн./од.;

- середні змінні витрати – 1100 грн./од.;

- середні постійні витрати – 210 грн./од.;

- основний капітал – 25 млн. грн.;

- обіговий капітал – 8 млн. грн.;

- рентабельність капіталу – 7 %.

Задача 96

Визначити валовий та цільовий прибуток фірми у наступному році. Розрахувати бюджет маркетингу за наступними напрямками маркетингової діяльності: реклама (2/3) та стимулювання збуту (1/3). Вихідні дані:

- місткість ринку – 70 000 од;

- зміна місткості ринку в наступному році – збільшення на 5 %;

- частка фірми на ринку в наступному році – 16 %;

- ринкова ціна продукції – 2700 грн./од.;

- середні змінні витрати – 2200 грн./од.;

- середні постійні витрати – 300 грн./од.;

- основний капітал – 22 млн. грн.;

- обіговий капітал – 10 млн. грн.;

- рентабельність капіталу – 9 %.

Задача 97

Визначити валовий та цільовий прибуток фірми у наступному році. Розрахувати бюджет маркетингу за наступними напрямками маркетингової діяльності: реклама (2/3) та стимулювання збуту (1/3). Вихідні дані:

- місткість ринку – 150 000 од;

- зміна місткості ринку в наступному році – зменшення на 3 %;

- частка фірми на ринку в наступному році – 12 %;

- ринкова ціна продукції – 1200 грн./од.;

- середні змінні витрати – 750 грн./од.;

- середні постійні витрати – 200 грн./од.;

- основний капітал – 15 млн. грн.;

- обіговий капітал – 7 млн. грн.;

- рентабельність капіталу – 10 %.

Задача 98

Визначити валовий та цільовий прибуток фірми у наступному році. Розрахувати бюджет маркетингу за наступними напрямками маркетингової діяльності: реклама (2/3) та стимулювання збуту (1/3). Вихідні дані:

- місткість ринку – 140 000 од;

- зміна місткості ринку в наступному році – зменшення на 5 %;

- частка фірми на ринку в наступному році – 18 %;

- ринкова ціна продукції – 950 грн./од.;

- середні змінні витрати – 500 грн./од.;

- середні постійні витрати – 210 грн./од.;

- основний капітал – 12 млн. грн.;

- обіговий капітал – 5 млн. грн.;

Наши рекомендации