Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница

У вікні Схема даних з'являться імена всіх зазначених таблиць разом зі списками полів. Імена загальних полів виділені напівжирним шрифтом. Потрібно виділити ключове поле таблиці, натиснути кнопку миші, перетягнути її курсор на аналогічне поле в таблиці, що зв'язується (підлеглої), після чого кнопку миші відпустити. У результаті з'явиться діалогове вікно Изменение связи (Рис. 4).

У цьому вікні Access заповнив перший рядок ім'ям поля, по якому зв'язувалися таблиці. Щоб у зв'язаних таблицях не порушувалася цілісність даних, потрібно клацнути по прапорці Обеспечение целостности данных.

Цілісність ("целостность" – рос.), від англ. integrity – недоторканність, схоронність) – розуміється як правильність даних БД у будь-який момент часу. Але ця мета може бути досягнута лише у визначених межах: СУБД не може контролювати правильність кожного окремого значення, що вводиться в базу даних (хоча кожне значення можна перевірити на правдоподібність). Наприклад, не можна знайти, що значення, що вводиться, 5 (номер дня тижня) у дійсності повинне бути 3. З іншого боку, значення 9 буде помилковим і СУБД повинна його відкинути. Однак для цього їй варто повідомити, що номера днів тижні повинні належати набору (1,2,3,4,5,6,7). Підтримка цілісності бази даних може розглядатися як захист даних від невірних змін чи руйнувань (не плутати з незаконними змінами і руйнуваннями, що є проблемою безпеки). Сучасні СУБД мають ряд засобів для забезпечення підтримки цілісності (так само, як і засобів забезпечення підтримки безпеки).

Примітка: Підтримка зв'язаної цілісності даних означає, що Access при коректуванні бази даних забезпечує для зв'язаних таблиць контроль за дотриманням наступних умов:

· у підлеглу таблицю не може бути доданий запис зі значенням ключа зв'язку, що не існує в головній таблиці;

· у головній таблиці не можна видалити запис, якщо не вилучені зв'язані з нею записи в підлеглій таблиці;

· зміна значень ключа зв'язку в записі головної таблиці неможлива, якщо в підлеглій таблиці є записи, зв'язані з нею.

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru

Рис. 4. Діалогове вікно Изменение связей

Після цього Access унеможливить запис у не ключову таблицю такого значення загального поля, якого немає в таблиці ключової.

Після встановлення цілісності даних Access включає ще дві додаткові опції:

· "Каскадное обновление связанных полей" –це означає, що при зміні якого-небудь значення ключового поля в головній таблиці Access автоматично обновить значення цього поля для відповідних записів у всіх зв'язаних з нею підлеглих таблицях. Наприклад, якщо в одного з клієнтів у таблиці Клієнтизмінився КодКліента , то він автоматично повинний помінятися й у таблиці Операції.

· "Каскадное удаление связанных полей"означає, що при видаленні одного із записів у ключовій таблиці будуть вилучені також записи в таблиці з боку "багато", що мають таке ж значення ключа. Наприклад, якщо з таблиці Клієнти видалити запис про одного з клієнтів, то усі записи про результати проведених з ним ділових операцій будуть вилучені автоматично. Каскадне видалення підлеглих записів виконується на всіх рівнях, якщо цей режим заданий на кожнім рівні.

ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ, потрібно клацнути по кнопці Создать. Access намалює лінію між таблицями у вікні Схема даних, що вказує на наявність зв'язку між ними. На кінці лінії в таблиці з боку "один" (Клієнти) буде намальована цифра 1, а на іншому кінці, у таблиці з боку "багато" (Операції) - символ нескінченності ¥. Після закриття цього вікна усі встановлені зв'язки будуть збережені.

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru

Рис. 5. Схема даних

Використання режиму таблиці

Уведення, редагування і перегляд даних

Для здійснення цих дій потрібно відкрити базу даних у режимі таблиці:

  • перейти у вікно бази даних на вкладку Таблицы
  • виділити ім'я потрібної таблиці і клацнути по кнопці Открыть.

Використовуючи горизонтальну і вертикальну смуги прокручування, можна переміщатися на нові поля чи записи таблиці.

У режимі таблиці можна не тільки переглядати дані, але і редагувати їх. Для цього використовуються звичайні прийоми редагування і клавіші переміщення між записами.

Якщо потрібно видалити запис цілком, то потрібно виділити її і натиснути клавішу Delete.

Для вставки нового запису в середині таблиці потрібно виділити рядок, перед яким повинен розташуватися новий запис, і натиснути клавішу Insert. На порожньому рядку, що з'явиться, потрібно ввести дані.

Для виділення повного запису потрібно клацнути мишею на області маркірування даного запису.

Для виділення значення поточного поля використовується подвійний щиглик миші на ньому.

Після закінчення введення чи редагування даних таблиці потрібно виконати команду Файл/Сохранить записи. Для полегшення введення і редагування даних Access дає комбінації "гарячих" клавіш, призначення яких можна подивитися в розділі Работа с данными у довідкової системі Access.

Використання "Мастера подстановок" при введенні даних у таблиці

Мастер подстановок дозволяє формувати для потрібного поля список значень, що може містити дані іншої таблиці чи запиту, або складатися з фіксованого набору значень, який формується самим користувачем. В обох випадках Мастер подстановок полегшує введення даних, забезпечує їхню вірогідність. Взагалі, використання Мастера подстановок завжди підвищує якість даних бази даних.

Наприклад, у таблиці Клієнти поле ТипКлієнта можна заповнювати за допомогою додатково створеною таблиці-довідника ТипиКлієнтів. Це збавить від необхідності набирати на клавіатурі дані щораз при заповненні цієї таблиці, запобіжить від появи помилок при наборі і зробить уведення даних більш наочним. Можливий варіант і без створення додаткової таблиці, на підставі списку значень, який створив сам користувач, однак використання додаткової таблиці є більш універсальним і зручним методом.

Аналогічно при введенні даних у таблицю Операціїпри введенніданих у поле КодКієнтаможна використовувати дані зі зв'язаної таблиці Клієнти.Для створення комбінованого списку потрібно ввійти в режим конструктора таблиці Операції, перейти в стовпчик Тип даних для поля КодКлієнта. Зі списку доступних типів полів вибрати елемент Мастер подстановок.

Перше діалогове вікно Мастера подстановок пропонує вибрати джерело формування списку: на основі даних таблицы/запроса або фиксированный набор значений. У даному випадку потрібно вибрати перший варіант, тобто на основі даних таблиці.

У наступному вікні з приведеного списку таблиц/запросов варто вибрати таблицу/запрос, що є джерелом даних для списку. У нашому прикладі такою таблицею є таблиця Клієнти.

У третім вікні Мастера подстановок зі списку Доступные поля потрібно вибрати поля, значення яких фігурують у списку. У даному випадку можна вибрати поля Прізвище й Ім'я, що зроблять список більш інформативним. Після цього можна натиснути кнопку Готово для завершення процесу проектування комбінованого списку. Зберігши проект таблиці, можна відкрити таблицю Операції і переглянути результат роботи.

Інша можливість використання Мастера подстановок - це створення списків з фіксованими значеннями. Він використовується в тих випадках, коли набір значень у поле строго обмежений. Наприклад, поле ТипКлієнта в таблиці Клієнти може мати обмежений набір значень (усі типи клієнтів з якими працює фірма (постійний, випадковий, тимчасовий, посередник, VIP-клієнт і т.п.). Ніяких інших значень у цьому полі бути не може. Щоб ввести однаковість у записах і уникнути помилок при введенні, це поле також можна представити у виді списку, який підготовлено Мастером подстановок. Процес створення списку схожий на описаний вище, але на першому кроці Мастера подстановок варто вибрати опцію Фиксированный набор значений. На наступному кроці потрібно створити список цих значень. Після чого можна завершити процес створення списку і зберегти зміни в структурі. Тепер при введенні даних у поле ТипКлієнта немає необхідності друкувати значення, а досить просто вибрати з пропонованого списку потрібне.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1) Як створити таблицю бази даних? Чим визначається структура таблиці бази даних?

2) У якому режимі можна відредагувати структуру таблиці бази даних?

3) У якому режимі можна відредагувати запис таблиці бази даних?

4) Що таке ключове поле і які вимоги пред'являються до нього? Як у можна визначити ключове поле?

5) Для чого потрібно зв'язування таблиць бази даних? Що є необхідними умовами зв'язування таблиць бази даних?

6) Як виконується зв'язування таблиць бази даних? Як видалити зв'язок між таблицями бази даних?

7) Як видалити таблицю бази даних? Як видалити зв'язану таблицю бази даних?

8) Що розуміють під класом об'єктів бази даних? Властивостями об'єктів?

9) Типи зв'язків "один-до-одного" і "один -до-богатьох". Як вони реалізуються в реляційних базах даних?

10) Як використовується Мастер подстановок?

11) Скільки баз даних може бути відкрито одночасно?

12) Які типи об'єктів можна побачити у вікні БД Access?

13) Які правила Access для імен об'єктів?

14) Яка мова програмування використовується в MS ACCESS?

15) Яке розширення прийняте для файлів БД?

16) Скільки таблиць може містити база даних ACCESS?

17) Чи можна змінити структуру таблиці після її створення?

18) Яка інформація може зберігатися в полях типу "об'єкт OLE"?

19) Які властивості поля повинні бути визначені обов'язково?

20) Для чого призначений значок " +" у лівому стовпці таблиці?

1.1.2. ЗМІСТ практичних занять №1 – №2

1) Запустити MS Access.

2) Створити файл нової базі даних з ім'ям "Група - Ваше прізвище" та зберегти його у папці Мои документы. Наприклад, "312 - Петренко".

3) Створити структуру ключової таблиці БД, визначивши ключове поле ; зберегти її з ім'ям Клієнти.

4) Ввести в таблицю Клієнти 20 - 25 записів і зберегти їх.

5) Створити структуру нової підлеглої таблиці БД і зберегти її, задавши ім'я Операції.

6) Установити зв'язок з відношенням типу "один – до - багатьох" між таблицями Клієнти та Операції з забезпеченням цілісності даних.

7) Заповнити таблицю Операції даними (25-30 записів).

8) Перевірити дотримання цілісності даних в обох таблицях.

9) Зберегти файл БД на жорсткому диску ПК і потім скопіювати його на персональну дискету.

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2

1) Запустите MS Access

2) Виберіть варіант "Новая база данных". За замовчуванням буде запропоновано зберегти файл БД у папці Мои документы. Уведіть ім'я вашого файлу, потім ОК. З'явиться вікно бази даних Access. Тепер можна перейти до створення таблиць БД - основних її об'єктів.

3) Наша база даних буде складатися з двох основних таблиць та двох додаткових. У першої основної таблиці, назвемо її Клієнти, будуть накопичуватися зведення про клієнтів фірми. Друга основна таблиця Операції буде містити дані про усі операції, зв'язані з клієнтами.

Перш ніж створювати основну таблицю Клієнти,створимо на початку в режимі конструктора просту додаткову таблицю-довідник. Вона буде використана при створенні основної таблиці і введенні даних.

Перша додаткова таблиця повинна мати ім'я ТипиКлієнтів і складатися з двох полів: КодТипа і ТипКлієнта

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru

Поле КодТипа повинне мати формат Счетчик і його потрібно зробити ключовим. Клієнтів будемо розрізняти наприклад на таки типи: Реалізатор, Постійний, Випадковий, Важливий. Уведіть ці дані в поле Тип клієнта.

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru

Для створення структури ключової таблиці Клієнти рекомендується використовувати режим конструктора.

Увага! У бланку Свойства треба обов'язково вказати довжину текстових полів, формат числових полів і дат. Поле КодКліента в таблиці Клієнти треба зробити ключовим. Збіги не допускаються.

3) Структура таблиці Клієнти може бути наступною:

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru

Тип поля КодТипувизначимо за допомогою майстра підстановок з використанням таблиці ТипиКліентів.У якості доступних візуально при підстановці полів вибрати із таблиці ТипиКлієнтів одне полеТипКлієнта .

Уводити дані в таблицю Клієнти рекомендується в режимі таблиці (треба ввести 20-25 записів). Для збереження введених записів потрібно просто закрити вікно таблиці.

6. Структура таблиці Операції може бути наступною:

Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru

Обов'язково треба визначити потрібні формати і довжини полів у бланку Свойства.

Тип поля КодКлієнта для цієї таблиці будемо визначати Мастером подстановок, використовуючи при заповненні підстановку даних з таблиці Клієнти. У якості доступних візуально при підстановці полів вибрати Прізвище й Ім'я. У якості підпису стовпця використовуйте рядок "Клієнт". Для поля Сума виберіть тип даних "Числовой" або "Денежный" (у поле "число десятичных знаков" на вкладці Общие в нижній частині вікна конструктора введіть значення 2). Поле ТипОпераціїможна створити числовим або текстовим (операції можна позначати в такий спосіб: 1- купівля, 2 – продаж, 3 – бартер і так далі). Вводити приведені значення можна або вручну, або з використанням Мастера подстановок (з допомогою фіксованого списку значень або з допомогою додаткової таблиці, з ім'ям, наприклад, КодОпер ).

6. Після визначення структур обох таблиць потрібно викликати вікно Схема данных і додати в схему даних обидві таблиці (Клієнти і Операції).

Увага!
Під час створення зв'язків між таблицями вони повинні бути закриті

Далі установити у вікні Схема данних зв'язок між таблицями по полю КодКлієнта.

У вікні Изменение связи включити перемикач Обеспечение целостности данных. Після цього потрібно включити опції Каскадное обновление связанных полей і Каскадное удаление связанных полей. Після цього закрити вікно Изменение связи.

1)У режимі таблиці ввести дані в таблицю Операції, використовуючи створений за допомогою Мастера подстановок список у поле КодКлієнта.

2) Для перевірки дотримання цілісності даних при роботі з таблицями потрібно:

· змінити значення ключового поля (КодКлієнта) для одного з записів у таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і перевірити, чи змінилося в ній значення загального поля для відповідних записів;

· видалити одну з записів у таблиці Клієнти. Перейти в таблицю Операції і перевірити, чи вилучені в ній відповідні записи.

Увага! Після редагування таблиці Клієнти потрібно спочатку зберегти в ній зміни, а потім переходити в "підлеглу" таблицю.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 3 - №4

ЗМІНА СТРУКТУРИ І МАКЕТА ТАБЛИЦЬ.
ДОДАВАННЯ ТАБЛИЦЬ.

СОРТУВАННЯ І ПОШУК ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ.

1. ЦІЛЬ РОБОТИ

Освоїти прийоми редагування проекту БД і макета таблиць, пошуку і сортування даних у СУБД ACCESS.

2. ЗАДАЧІ РОБОТИ

  • Зробити зміни в проекті БД, макеті однієї з таблиць.
  • Виконати пошук і сортування записів у таблицях.
  • Змінити деякі дані в таблицях

3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

У результаті виконання всіх завдань треба пред'явить викладачеві файл своєї бази даних з усіма змінами.

4. ЗМІСТ РОБОТИ

1) Змінити структуру головної таблиці, додавши нові поля і змінивши властивості для деяких полів, створених раніше.

2) Заповнити даними нові поля таблиці і перевірити, як працюють зміни у властивостях полів.

3) Змінити схему даних для багатотабличної БД.

4) Змінити макет однієї з таблиць БД.

5) Зробити сортування записів у таблицях по одному та декільком полям.

6) Знайти в таблицях записи, що задовольняють визначеним умовам, і замінити їхнього значення.

5. Підготовка до ПРАКТИЧНИХ занять №3 – №4.
ЗАГАЛЬНІ теоретичні відомості.

5.1. Зміна проекту бази даних

ПРОЕКТ БАЗИ ДАНИХ МІСТИТЬ У СОБІ СТРУКТУРИ УСІХ ТАБЛИЦЬ І ЗВ'ЯЗКи МІЖ НИМИ.

Можна змінити існуючі таблиці, змінити зв'язки, додати нові таблиці і т.д.

Проект уже створеної БД легко змінити. Однак потрібно враховувати, що деякі зміни в проекті БД (видалення полів, зміна типу і формату полів, зміна первинних ключів, зв'язків між таблицями) можуть привести до втрати чи псування даних. Тому до них варто прибігати у випадку крайньої необхідності. У будь-якому випадку Access попереджає про можливу втрату даних і дає можливість відмовитися від таких змін.

Щоб забезпечити себе від випадкових помилок чи непередбачених наслідків, перед внесенням серйозних змін у проект БД варто зробити її резервну копію шляхом копіювання файлу бази даних.

Якщо зміни потрібно внести тільки в одну таблицю, то її копію можна зробити безпосередньо в Access. Для цього у вікні бази даних на вкладці Таблицы потрібно виділити ім'я таблиці та скопіювати її в буфер обміну (команда Правка/Копировать) і відразу ж уставити її з буфера обміну, задавши нове ім'я (команда Правка/Вставить).

5.1.1. Зміна структури таблиць

У режимі Конструктора таблиці можна змінювати імена, типи і властивості полів, порядок їхнього проходження, видаляти і додавати поля.

Для зміни імені поля потрібно перейти в рядок з ім'ям цього поля у вікні Конструктора таблиці і внести зміни в стовпці Имя поля.

Для вставки нового поля потрібно установити курсор на поле, перед яким воно буде вславлено, і виконати команду Вставка - Столбец чи натиснути клавішу Insert. На порожньому рядку, що з'явився, потрібно ввести ім'я нового поля і вибрати тип даних для нього.

Для видалення поля потрібно виділити рядок з його ім'ям і виконати команду Правка - Удалить чи натиснути клавішу Delete.

Для зміни типу поля чи його формату потрібно в режимі Конструктора виділити це поле, перейти в стовпець Тип даних, розкрити список типів даних і вибрати потрібне значення. Аналогічно можна змінювати властивості поля, перейшовши в бланк Властивості.

Для збереження всіх змін досить просто закрити вікно Конструктора.

5.1.2. Видалення і перейменування таблиць

У випадках, коли одна з таблиць БД містить застарілу чи непотрібну інформацію, її варто видалити з проекту БД. Для цього потрібно виділити ім'я таблиці у вікні бази даних натиснути клавішу Delete чи виконати команду Правка / Удалить. Access відкриє діалогове вікно для підтвердження скасування чи видалення.

Також для видалення таблиці можна використовувати команду Правка/Вырезать. У цьому випадку копія таблиці міститься в буфер обміну, відкіля її можна вставити в іншу БД.

Для зміни імені таблиці її також потрібно виділити у вікні бази даних і виконати команду Правка/Переименовать. Після чого Access дасть можливість увести нове ім'я таблиці.

5.1.3. Зміна первинних ключів

Визначений на етапі проектування ключ надалі може не завжди однозначно визначати запис. У цьому випадку ключ потрібно визначати заново. Або колись потрібно скасувати невірно заданий ключ.

Для цього потрібно виконати команду Вид > Индексы. У вікні Индексы виділити рядок, якій визначений ключовим, і натиснути клавішуDelete. Потім вікно Индексы можна закрити, а в структурі таблиці визначити нове ключове поле. Причому поле, що раніше використовувалося як ключ, не завжди підлягає видаленню зі структури таблиці, тому що необхідність у його даних може залишитися.

5.1.4. Редагування зв'язків

Якщо потрібно змінити вже існуючі зв'язки, то варто перейти у вікно бази даних і викликати вікно Схема данних ( команда Сервис/Схема данних).

Перед редагуванням зв'язків потрібно закрити всі таблиці, яких це стосується!

Для редагування існуючого зв'язку потрібно клацнути правою кнопкою миші на її лінії. У контекстному меню, що з'явилось буде усього дві команди: Изменить связь.. та Удалить (связь). Вибір першої команди дає діалогове вікно Связи де потрібно змінити існуючі установки.

Якщо в схему даних необхідно додати нову таблицю, то потрібно клацнути по кнопці Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru на панелі елементів чи виконати команду Связи > Добавить таблицу. Після цього буде виведене вікно Добавление таблицы де потрібно вказати ім'я таблиці, що додається.

Деякі зі зв'язаних таблиць у схемі даних можна сховати. Для цього використовується команда Связи / Скрыть таблицу. Зв'язки при цьому не порушуються, але в схемі даних таблиця не відображається. Це можна робити для різних довідкових таблиць, використовуваних, наприклад, Мастером подстановок. Це роблять звичайно тільки при великій кількості таблиць-довідників для баз даних складної структури.

Для видалення непотрібної таблиці зі схеми даних потрібно виконати команду Связи / Удалить таблицу

5.2. Зміна макета таблиці

Під макетом таблиці мають на увазі її представлення на екрані, чи зовнішній вигляд. Макет таблиці ніяк не зв'язаний з її структурою. Тому якщо вимагаються чисто зовнішні зміни, те їх можна зробити в режимі таблиці, не змінюючи її структуру. Для установки параметрів макета таблиці використовуються відповідні команди меню Формат.

5.2.1. Зміна шрифту і зовнішнього вигляду осередків таблиці

Команда Формат > Шрифт виводить вікно діалогу, у якому можна вибрати тип шрифту, розмір, накреслення, колір. Обраний шрифт буде застосований для всієї таблиці.

Команда Формат > Ячейки встановлює параметри оформлення осередків у всій таблиці: наявність горизонтальних і вертикальних ліній сітки, їхній колір, колір фона осередків, оформлення.

Якщо потрібно установити шрифти й оформлення осередків, що будуть використані за замовчуванням у всіх таблицях ( у тому числі і в знову створюваних ), то варто скористатися командою Сервис/Параметры. У вікні діалогу, що з'явилося, потрібно перейти на вкладкуРежим таблицы і задати нові параметри оформлення.

5.2.2. Зміна висоти рядків і ширини стовпців у таблицях.

Висоту рядка і ширину стовпця таблиці можна змінити безпосередньо на екрані, установивши покажчик миші в область заголовка стовпця чи рядка. Покажчик прийме форму стрілки « . Після цього можна змінити ширину стовпця чи висоту рядка, перетаскуючи їх границі як у MS Excel.

Команди Висота строки, Ширина столбца виводять вікна діалогу, де пропонується задати нову висоту чи ширину, указавши її розмір у пунктах ( 1 пункт дорівнює 1/72 дюйма чи приблизно 0,035 см.). Можна також установити стандартну висоту рядка і ширину стовпця, уключивши відповідну опцію. Якщо відразу важко підібрати ширину стовпця, то можна натиснути кнопку По ширине данных і вона буде підібрана таким чином, щоб у нову ширину помістилися всі дані цього поля.

5.2.3. Зміна порядку проходження стовпців у таблицях.

За замовчуванням порядок стовпців у режимі таблиці збігається з послідовністю розташування полів у структурі таблиці. При перегляді таблиці цей порядок легко змінити, зробивши більш зручним.

Для цього в режимі таблиці варто цілком виділити потрібний стовпець, клацнувши на його заголовку. Щоб перемістити виділений стовпець, перенесіть область виділення в нове місце.

5.2.4. Інші зміни макета таблиці

Команда Формат дає можливість внести в макет таблиці наступні зміни:

· Переименовать столбец - задати нове ім'я стовпця, відмінне від імені відповідного поля в структурі таблиці. У структурі таблиць часто використовують скорочення в іменах полів. Це робить їх менш інформативними. При перегляді таблиць можна виправити цей недолік, перейменувавши відповідний стовпець.

· Скрыть столбцы - сховати виділені стовпці при перегляді таблиці. Для виділення стовпця досить клацнути мишею в будь-якім місці стовпця.

· Показать столбцы - відображення діалогового вікна, у якому пропонується вибрати стовпці, необхідні для відображення на екрані.

· Закрепить столбцы - фіксувати виділені стовпці при перегляді таблиці. Зафіксовані в такий спосіб стовпці при прокручуванні таблиці ліворуч чи праворуч постійно присутні на екрані. Це значно полегшує читання таблиць, що містять багато полів.

· Освободить все столбцы - скасування фіксації стовпців.

Сортування даних

При відкритті таблиці MS Access виводить записи в послідовності, визначеної значеннями первинного ключа цієї таблиці. Якщо ключ не визначений, то записи виходять у послідовності їхнього введення. Для зміни послідовності записів у таблиці використовується сортування.

Для сортування таблиці за значеннями тільки одного поля використовуються кнопки Сортування по зростанню Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru і Сортування по убуванню Порядок виконання завдань практичних занять №1 - №2 2 страница - student2.ru . Потрібно установити курсор у будь-якім місці поля, по якому виконується сортування, і натиснути відповідну кнопку. Таблиця буде відсортована за значеннями зазначеного поля.

Сортування таблиці по декількох полях виконується за допомогою фільтра. Для цього потрібно відкрити таблицю і виконати команду Записи/Фильтр/Расширенный фільтр. З'явиться вікно Фильтр. У цьому вікні в рядку Поле из списка полей таблицы потрібно вибрати те поле, сортування по якому повинно виконуватися в першу чергу. У рядку Сортировкав цьому ж стовпці бланку вибрати тип сортування (по зростанню чи убуванню). У наступному стовпці бланку вибирається поле, по якому буде проводитися сортування в другу чергу, і для нього вказується тип сортування. І так далі, для всіх полів, по яких буде проведене сортування. Після заповнення бланка сортування виконати команду Записи/Применить фильтр.

Наши рекомендации