Виконання роботи

1 Визначити вихідні дані, що необхідні для створення форми одягу методом наколки.

Вихідними даними для створення форми одягу будь яким методом є:

1) розмірні ознаки фігури людини та тривимірна характеристика її будови;

2) величини прибавок на вільне облягання, які в свою чергу залежать від напрямку моди, типу фігури та властивостей матеріалу.

На цьому етапі кожному студенту необхідно підібрати манекен для роботи, виконати характеристику його просторової форми, дані аналізу занести до таблиці 1.

Таблиця 1 – характеристика просторової форми манекену.

№ мане-кену Напів-обхват грудей третій СгIII, см Напів-обхват талії Ст, см Напів-обхват стегон Сб, см Повнотна група Тип пропорцій Висота лінії стегон Вб, см
             

2 Підготувати поверхню манекена (фігури) до муляжування.

При виконанні даної лабораторної роботи необхідно дотримуватись певної послідовності:

Перший етап муляжування полягає у підготовці поверхні манекену або фігури до наколювання.

Для цього етапі необхідно на манекені прокласти тасьму по основ­них лініях вимірів та симетрії фігури, що служать основними орієнтирами при наколюванні. Цими лініями є:

· Вертикалі :

– IX-IX'-лінія середини переду;

– X-X'- лінія, що проходить через виступаючу точку грудних залоз;

– XII-XII'- бокова лінія;

– XIII-XIII'- лінія середини спини;

– XIV-XIV'- вертикаль, що проходить через умовну точку виступу лопаток;

· Горизонталі :

– II - лінія грудей;

– III- лінія талії;

– IV- лінія стегон;

– V-V′- лінія довжини плечового скату;

– VI-VI′- лінія ширини грудей;

– VII-VII′- лінія ширини спини;

· Замкнені криві:

– I- лінія обхвату шиї;

– VIII- лінія антропопройми.

Між лініями розмітки та кресленням базової конструкції існує певний зв'язок - орієнтовні лінії для наколювання відповідають вертикалям та горизонталям базисної сітки при побудові креслення базової конструкції плечового чи поясного одягу.

Для наколювання сукні, тасьму прокладають на наступних ділянках манекену в певної послідовності (рис. 1, таблиця 2).:

Таблиця 2 – Основні лінії, що прокладаються на жіночій фігурі, або манекені при муляжуванні одягу.

№ п/п Позначення лінії (рисунок 1) Назва лінії Місце прокладання лінії Примітка
I Обхват шиї В місці з’єднання шиї з тулубом через точки: шийну, основи шиї, яремну Відповідно з визначенням розмірної ознаки Ош
II Обхват грудей Горизонтально навколо тулуба через соскові точки Відповідно з визначенням розмірної ознаки ОгIII
III Обхват талії Горизонтально навколо тулуба через точки висоти лінії талії Відповідно з визначенням розмірної ознаки От
IV Обхват стегон Горизонтально навколо тулуба через сідничні точки Відповідно з визначенням розмірної ознаки Об
V-V′ Довжина плечового скату Від точки основи шиї по середині плечового скату до плечової точки В відповідності з визначенням розмірної ознаки Шп

Продовження таблиці 1

VI-VI′ Ширина грудей Горизонтально над основою грудних залоз між вертикалями, проведеними через передні кути підпахових западин В відповідності з визначенням розмірної ознаки Шг
VII-VII′ Ширина спини Горизонтально через умовно виступаючі точки лопаток між вертикалями, проведеними через задні кути підпахових западин В відповідності з визначенням розмірної ознаки Шс
VIII Антропо-пройма В місці з’єднання руки з тулубом через: передній кут підпахових западин плечову точку, задній кут підпахових западин При виконанні даної роботи нижня частина цієї лінії прокладається як дотична до лінії II
IX-IX′ Лінія середини переду Вертикально вниз від яремної точки до лінії стегон -
X-X′   Лінія, що проходить через виступаючу точку грудних залоз Вертикально через виступаючу точку грудної залози: вгору до перетину з лінією довжини плеча і вниз до перетину з лінією стегон Наноситься паралельно лінії IX-IX' на відстані , рівній Цг
XII-XII′ Бокова Вертикально по боковій поверхні фігури від лінії антропопройми до лінії обхвату стегон у фронтальній площині, що проходить через плечову точку Дана лінія прокладається через середину бокової поверхні тулуба
  XIII-XIII′ Лінія середини спинки Вертикально вниз від шийної точки до лінії стегон -
XIV-XIV′ Лінія, що проходить через умовну точку виступу лопаток Вертикально через умовно виступаючу точку лопаток: вгору до перетину з лінією довжини плечового скату і вниз до перетину з лінією стегон Наноситься паралельно лінії XIV-XIV' на відстані рівній Цл

виконання роботи - student2.ru

Рисунок 1 – Підготовка манекену до наколювання

При цьому тасьма повинна щільно прилягати до поверхні манекена або тіла людини та проходити через відповідні антропометричні точки. Розмітку виконують на правій стороні манекену, куски тасьми для горизонтальних ліній мають мати більшу довжину, ніж відповідні розмірні ознаки (ОгIII, От, Об) для того, щоб зав’язати кінці тасьми на лівій стороні манекену.

Особливу увагу необхідно приділяти розташуванню умовної бокової лінії. Вона повинна композиційно врівноважувати пілочку та спинку сукні.

Після прокладання тасьми на жіночій фігурі або манекені по вказаним лініям важливо ще раз перевірити правильність їх розташування – строго в горизонтальному та вертикальному напрямках.

На наступному етапі роботи необхідно з’єднати тасьму в місцях перетину нитковими стібками для зручності знімання та одягання отриманої сітки.

3 Проаналізувати отримані результати та оформити звіт про виконану

роботу.

У висновках необхідно надати аналіз манекену, на якому виконувалась розмітка у вигляді таблиці 1, а також надати словесну характеристику, якщо за розмірними ознаками манекен відповідає типовій фігурі, але зорово має відхилення (наприклад: низькі сідниці, несиметричні стегна і т.д.).

На захист лабораторної роботи студенту необхідно надати:

· розмітку основних ліній симетрії у вигляді зшитої сітки;

· висновки по роботі.

Лабораторна робота

Наши рекомендации