Списати на споживачів калькуляційні різниці

Журнал господарських операцій за звітний місяць

поточного року в СТОВ „Маяк”

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Нарахована заробітна плата:      
  - електрикам      
  - працівникам газового господарства      
  - зав. холодильною установкою      
  - працівникам за ремонт ящиків      
  - кочегару контори підприємства      
Нараховані відрахування з фонду зарплати у фонд соц. страхування від нещасних випадків      
  - електрикам      
  - працівникам газового господарства      
  - зав. холодильною установкою      
  - працівникам за ремонт ящиків      
  - кочегару контори підприємства      
Нараховані відрахування з фонду зарплати у фонд соц.страхування на випадок тимчасової втрати працездатності      
  - електрикам      
  - працівникам газового господарства      
  - зав. холодильною установкою      
  - працівникам за ремонт ящиків      
  - кочегару контори підприємства      
Нараховані відрахування з фонду заробітної плати у фонд зайнятості      
  - електрикам      
  - працівникам газового господарства      
  - зав. холодильною установкою      
  - працівникам за ремонт ящиків      
  - кочегару контори підприємства      
Нараховані відрахування у Пенсійний фонд      
  - електрикам      
  - працівникам газового господарства      
  - зав. холодильною установкою      
  - працівникам за ремонт ящиків      
  - кочегару контори підприємства      
Нараховані відрахування з фонду заробітної плати у Пенсійний фонд      
  - електрикам      
  - працівникам газового господарства      
  - зав. холодильною установкою      
  - працівникам за ремонт ящиків      
  - кочегару контори підприємства      
Списано на ремонт тари вартість:      
  - дощок      
  - цвяхів      
Списана вартість фарби на ремонт:      
  - електрогосподарства      
  - газового господарства      
  - холодильної установки      
Списана вартість запасних частин на ремонт:      
  - електрообладнання      
  - газового обладнання      
  - котельні      
  - холодильної камери      
Списана вартість МШП, використаних у :      
  - електрогосподарстві      
  - газовому господарстві      
  - холодильній камері      
  - котельні      
Списана вартість послуг вантажного автотранспорту по перевезенню матеріалів для ремонту тари      
Нарахована амортизація по засобах:      
  - електрогосподарства      
  - газового господарства      
  - холодильній камері      
  - котельні      
Оприбутковано ящики дерев’яні для подальшого використання по плановій собівартості      
Оприбутковано отриману від постачальників електроенергію      
Оприбутковано газ      
Списана по плановій собівартості вартість електроенергії, використаної споживачами      
Списана по плановій собівартості вартість газу використаного споживачами      
Використано ящики в галузях      
Списано калькуляційні різниці по використанню електроенергії споживачами      
Списано калькуляційні різниці по виходу газу      
Списано калькуляційні різниці по використаних ящиках      
Списано на адмінвитрати затрати по теплопостачанню      
Віднесено на рослинництво витрати по холодильній установці      

Фактична собівартість 1 кВт-год = ___________

Фактична собівартість 1 м3 = ___________

Фактична собівартість 1 ящика = ___________

2343 «Електропостачання»

Дебет Кредит
 

2343 «Газопостачання»

Дебет Кредит
 

2343 «Теплопостачання»

Дебет Кредит
 

2343 «Холодильна установка»

Дебет Кредит
   

2346 «Виготовлення ящиків»

Дебет Кредит
   

Розрахунок калькуляційних різниць доцільно здійснити у таблиці такого виду:

Об’єкт розподілу витрат Кореспондуючий рахунок Кількість Планові витрати Фактичні витрати Калькуляційна різниця
Електропостачання
Галузь рослинництва          
Галузь тваринництва          
Холодильна установка          
ЖКГ          
Їдальня          
Дитяча дошкільна установа          
Всього          
Газопостачання
Котельня контори          
Їдальня          
Дитяча дошкільна установа          
Всього          
Виготовлення ящиків
Галузь рослинництва          
Їдальня          
Залишок на складі          
Всього          

Тема «Облік витрат і виходу продукції рослинництва»

Завдання 1. Калькуляція собівартості продукції зернових культур, оприбуткування продукції та визначення доходу від первісного визнання та реалізації продукції

Наши рекомендации