Технологія виконання роботи. Завдання 1. На Робочому столі створити папку з назвою ПР_3, в яку поміщати результати своєї роботи(11 файлів)

Завдання 1. На Робочому столі створити папку з назвою ПР_3, в яку поміщати результати своєї роботи(11 файлів).

Завдання 2. У редакторі WordPad створити текстовий файл Звіт ПР3.docx та помістити його у папку ПР_3. Документ має містити номер практичної роботи, тему, мету, результати виконання завдань у вигляді скріншотів та супроводжуючого тексту.

Завдання 3. Використання програми Калькулятор:

1) Викликати програму Калькулятор, встановити вид – інженерний, отримати довідку про всі незнайомі кнопки і помістити до звіту.

2) обчислити значення виразів:

а) (tg2,5+ln6,5)/cos3=

б) (17-3)*(15+13)/(59,6-12,7) =

в) Технологія виконання роботи. Завдання 1. На Робочому столі створити папку з назвою ПР_3, в яку поміщати результати своєї роботи(11 файлів) - student2.ru =

3) заповнити порожні клітинки таблиці:

Зображення числа X у різних системах числення Значення функцій
10-а СЧ 2-а СЧ 8-а СЧ 16-а СЧ X^3 Sin X Факторіал числа X Остача від ділення 64 на X
       
       
       
D        
             
             
             
             

Завдання 4.Використання програми Адресна книга:

1) Відкрити адресну книгу і створити запис про себе, ввівши всі дані.

2) Використовуючи адресну книгу створити власну візитну картку і зберегти її у файлі Візитка <Власне прізвище>. Який тип цього файлу?

Завдання 5.Використання програми Командная строка. Виконати наступні вказівки і помістити скріншот у звіт:

1) очистити екран;

2) вивести системну дату та системний час;

3) вивести версію ОС;

4) перейти на свій диск;

5) створити каталог PR3, перейти у нього і створити каталог PR3_1;

6) у каталозі PR3 створити текстовий файл Vizitka <Власне прізвище>.txt і скопіювати його у PR3_1;

7) побудувати дерево каталогів свого диску;

8) вивести вміст диску PR3;

9) вивести на екран вміст файлу Vizitka <Власне прізвище>.txt;

10) Скопіювати зображення вікна з виконаними командами у звіт.

Завдання 6.Використання програми Блокнот.

1) За допомогою найпростішого текстового редактора Блокнот створити перелік економічних термінів (не менше 3, наприклад:Лізинг, Амортизація, Аренда, Комерція електронна і т.д.);

2) впорядкувати їх за алфавітом та розмістити у стовпчик;

3) зберегти результат у файлі Список <ваше прізвище>. Який тип цього файлу?

Завдання 7.Використання програми Paint.

1) У середовищі графічного редактора Paint створити до кожного терміну графічні значки різними способами: намалювати вручну; взяти з програми Таблица символов (Пуск® Программы® Стандартные® Служебные® Таблица символов);скористатись заготівками значків операційної системи (Рис.1).

2) Для виконання цього завдання спочатку створюють ярлик, а потім змінюють його властивості, клацнувши на кнопці Изменение значка. У діалоговому вікні Изменение значка відкривається колекція стандартних значків Windows, з яких можна вибрати будь-який, передавши їх як картинку (клавіша PrintScrn) у програму Paint.

Технологія виконання роботи. Завдання 1. На Робочому столі створити папку з назвою ПР_3, в яку поміщати результати своєї роботи(11 файлів) - student2.ru Технологія виконання роботи. Завдання 1. На Робочому столі створити папку з назвою ПР_3, в яку поміщати результати своєї роботи(11 файлів) - student2.ru

Рис. 1Рис. 2

3) У вікні графічного редактора Paint виконати наступні операції: вирізати у буфер окремий значок, дати вказівку на створення нового файлу, вставити рисунок, визначити розміри робочої області (Рисунок/Атрибуты) 40 х 40 точок, відредагувати його і зберегти у окремому файлі.

4) Для кожного значка використати різні способи створення і зберегти кожен значок у окремому файлі з відповідним іменем, наприклад Лізинг.bmp і т.д.

Завдання 8.Використання програми WordPad.

1) У середовищі текстового редактора WordPad для кожного терміну створити текстовий документ з поясненням терміну (Рис.2):

<термін>

<пояснення терміну>

2) Відформатувати введений текст, встановивши такі параметри форматування

для терміну для пояснення терміну
шрифт Arial (Кириллица), розмір - 16 пт, напівжирне накреслення, червоний колір; шрифт TimesNewRoman (Кириллица), розмір - 11 пт, звичайне накреслення, синій колір.

3) Зберегти кожен текст у окремому файлі з відповідним іменем, наприклад Амортизація.rtf, Лізинг.rtf і т.д.

Завдання 9.У середовищі текстового редактора WordPad створити модель інтерактивного словника економічних термінів.

1) У вікні програми WordPad відкрити файл Список <ваше прізвище>.txt, встановити такі параметри форматування для термінів - шрифт TimesNewRoman (Кириллица), розмір - 20 пт, накреслення напівжирний курсив, червоний колір і зберегти з новою назвою Словник <ваше прізвище>.rtf.

2) Ще раз запустити текстовий редактор WordPad - відкриється друге вікно. У ньому відкрити раніше збережений документ Амортизація.rtf. Вирізати весь текст у буфер обміну і закрити це вікно без збереження.

3) У вікні документа Словник <ваше прізвище>.rtf під словом Амортизація дати вказівку Вставка ®Обьект...у діалоговому вікні встановити перемикачі Создать новый. У спискуТип обьектавибрати Документ WordPad. Встановити також прапорецьВ виде значка(для малюнка, створеного власноруч встановити прапорецьЗв’язаний об’єкт).

4) Після натиснення на кнопку ОК відкриється вікно редагування об’єкту WordPad. Скопіювати у нього текст з буферу обміну. Закрити вікно редагування і у основному вікні словника з’явиться значок вбудованого об’єкту після слова Амортизація. Утворений значок замінити на підготовлений власноруч.

5) Повторити вказані операції для інших термінів словника.

6) Зберегти створений документ у файлі з іменем Словник <ваше прізвище>.rtf.

Завдання 10.Помістити до звіту відповіді на контрольні запитання.

Завдання 11.Перемістити папку ПР_3 з Робочого столу на диск Z: у папку Практичні роботи Власне прізвище.

Завдання 12.По закінченню роботи вийти з сеансу: Пуск → Завершення сеансу …

Запитання до захисту практичної роботи

1. Як дізнатися про призначення клавіш Калькулятора?

2. Як здійснюється вибір шрифту у програмі Блокнот?

3. Які існують прийоми редагування тексту у програмі Блокнот?

4. Яку структуру має вікно програми Paint? Як задати розмір робочої області для рисунка?

5. Яке призначення має програма WordPad, основні функції та можливості використання?

6. В чому суть принципу вбудовування та зв’язування об’єктів?

7. Яке призначення вказівок командного рядка?

Практична робота № 4

Тема: Вивчення топології, апаратної та програмної конфігурації локальної мережі. Доступ до локальної мережі. Робота з мереженими ресурсами в операційних системах Windows. Спілкування та співпраця в локальній мережі.

Мета: навчитись визначати топологію, апаратну та програмну конфігурацію локальної мережі; навчитись працювати з мережевими ресурсами; вивчити програмні засоби спілкування та співпраці в локальній мережі.

Наши рекомендации