Технологія виконання роботи. Завдання 1. Переглянути та записати до звіту наявні об’єкти Робочого столу

Завдання 1. Переглянути та записати до звіту наявні об’єкти Робочого столу.

Завдання 2.Виділити об’єкт Мій комп’ютер, переглянути його властивості та записати у звіт характеристики вашого комп’ютера та операційної системи, встановленої на ньому (при роботі у локальній мережі дану інформацію можна отримати, виконавши вказівку dxdiag: Пуск ® Выполнить… ® dxdiag)

Завдання 3. Виконати операції над об’єктамиРобочого столу і записати до звіту, які прийоми та вказівки застосовувалися у кожному завданні.

1) Перемістити об’єкти Робочого столу, розмістивши їх по колу в центрі екрану.

2) Відкрити вікно програми Мій комп’ютер, визначити його тип і записати основні елементи даного вікна.

3) Зменшити розміри вікна на третину по горизонталі та перемістити вікно у центральну частину.

4) Відкрити вікно об’єкту Корзина, змінити його розміри на третину екрану та перемістити його у праву частину екрану, порівняти структуру цих вікон, записати до звіту висновок.

5) Згорнути відкриті вікна на панель задач.

Завдання 4.Побудувати задану структуру каталогів засобами ОС:

1) Відкрити папку Мои документы, розгорнути вікно на повний екран.

2) Через меню вибрати вказівку Файл ® Создать ® Папку. Записати ім’я створеної папки.

3) В цьому ж вікні створити папку за допомогою контекстного меню. Записати ім’я створеної папки.

4) Різними способами перейменувати створені папки у Експерименти_<своє ім’я> та Експерименти_<своє прізвище>.

5) Відновити розміри вікна папки Мои документы.

6) На своєму диску створити папку Temp. На Робочому столі створити для неї ярлик і відкрити її.

7) Перетягуванням перемістити папку Експерименти_<своє ім’я> у папку Temp і спеціальним перетягуванням перемістити папку Експерименти_<своє прізвище> у папку Temp.

8) Виділити вміст папки Temp і через буфер обміну за допомогою комбінації клавіш перемістити у папку Мои документы. Записати до звіту використані вказівки.

9) За допомогою контекстного меню виконати групову операцію по видаленню папок Експерименти_<своє ім’я> і Експерименти_<своє прізвище> (попередньо перевірити властивості корзини та переконатись у можливості відновлення видалених об’єктів).

10) Відкрити Корзину і переконатися, що видалені папки знаходяться там. Відновити їх.

11) Відкрити вікно папки Мои документы, переконатися , що відновилися обидві папки, виділити їх і видалити не поміщаючи у корзину. Переконатися, що їх у корзині немає. Записати до звіту вказівки видалення, використанні в кожному з випадків.

Завдання 5.Виконати операції над файлами і каталогами у середовищі програми Провідник:

1) Запустити програму Проводник та записати до звіту, яка папка відкрита на лівій панелі у момент запуску.

2) На лівій панелі відкрити папку Мои документы, на правій панелі створити папку Експерименти_<своє прізвище> і в ній створити текстовий файл Візитка_<своє прізвище>.txt та ярлик для Корзини.

3) Знайти всі графічні файли та файли з електронними таблицями, створені за останні 10 днів. Збережіть умови пошуку у папці Експерименти_<своє прізвище>.

4) Ознайомитися із вмістом диску stud або free. Встановити режим відображення типів всіх файлів. Впорядкувати об’єкти на правій панелі за іменем, типом, розміром, датою створення.

5) Отримати інформацію про об’єм диску С: і D:.

6) Перемістити папку Експерименти_<своє прізвище> на свій диск та перевірити роботу створеного ярлика.

Завдання 6. Використання програми Центр справки и поддержки:

1) Використовуючи пункт головного меню Справка и поддержка, відкрити вікно Центр справки и поддержки;

2) Серед розділів довідки вибрати розділ Основы работы в Windows, вибрати пункт Советы по работе со справочной системой, отримати довідку про те, як копіювати розділ чи сторінку довідки.

3) Записати у звіт всі 12 порад по роботі з довідковою системою Windows.

4) Використовуючи засіб Найти одержати довідку про завантаження комп’ютера в безпечному режимі і записати її у звіт.

5) Знайти і записати до звіту інформацію про пошук файлів заданого типу («поиск файлов определенного типа») та збереження умов пошуку. Який тип цього файлу?

6) Використовуючи засіб Указатель знайти інформацію про «автоматический перевод комп’ютера в спящий режим»?

7) Використовуючи Глоссарий знайтипояснення терміну «протокол» та записати його у звіт.

Завдання 7.Помістити до звіту відповіді на контрольні запитання.

Завдання 8.По закінченню роботи вийти з сеансу: Пуск → Завершення сеансу …

Запитання до захисту практичної роботи

1. Яка структура головного вікна операційної системи MS Windows?

2. Що таке Головне меню операційної системи MS Windows ? Яка його структура?

3. Що означають дії з мишкою: зависання, клацання, подвійне клацання, клацання правою кнопкою, перетягування, протягування, спеціальне перетягування?

4. Які операції можна виконувати над об’єктом ОС? За допомогою яких вказівок?

5. Які типи вікон і які особливості вікон кожного типу ?

6. Яке призначення основних елементів вікон ? Які правила роботи з ними ?

7. Які вказівки містить рядок меню у вікнах папок та програм? Яке їх призначення?

8. Що таке контекстне меню?

9. Яке призначення програми Проводник? Які можливі способи виклику програми Проводник? Яку структуру має вікно програми Проводник?

10. Як виконуються операції пошуку об’єктів і за якими критеріями?

11. Що означають шаблони Р* , ?lesson, *.xls та А?? у тексті для пошуку файлів?

12. Як зберегти умови пошуку?

Практична робота № 3

Тема. Операційна система Windows. Пошук довідкової інформації у середовищі ОС Windows. Використання стандартних програм: калькулятора, блокнота, адресна книга, WordPad, Paint, командний рядок.

Мета. Виробити вміння використовувати довідкову систему ОС Windows в проблемних ситуаціях. Закріпити практичні навички використання стандартних додатків ОС Windows та вміння виконувати вказівки командного рядка.

Наши рекомендации