Поясніть значення переговорів як методу вирішення конфліктів

Переговори як метод вирішення конфліктів це набір тактичних прийомів, спрямованих на пошук взаємоприйнятних рішень для сторін конфлікту.
Застосування переговорів для вирішення конфлікту можливе за певних умов:

•існування взаємозалежності сторін, що беруть участь в конфлікті;

•відсутність значного розходження в силі суб`єктів конфлікту;

•відповідності стадії розвитку конфлікту можливостям переговорів;

•участь в переговорах сторін, які реально можуть приймати рішення в ситуації, що склалася.

Кожен конфлікт у своєму розвитку проходить кілька стадій, на яких переговори можуть бути не сприйняті, тому що ще рано чи пізно, і можливі тільки відповідні агресивні дії.
Вважається, що переговори доцільно вести тільки з тими силами, які мають владу в сформованій ситуації і можуть вплинути на результат події.

Переговорний процес буде більш дієвим і конструктивним методом вирішення конфліктної ситуації, якщо в ньому будуть присутні такі способи як співробітництво, компроміс, пристосування. Переговори необхідні для прийняття спільних рішень, співпраці чи з'ясування стосунків даними шляхом. Переговори проходять кілька етапів, мають свою структуру і динаміку розвитку. Для вивчення переговорного процесу важливо вивчення і технології переговорного процесу, так як саме від розвитку переговорного процесу і залежить підсумок самих переговорів.

Правильно організовані переговори проходять послідовно у кілька етапів:

•підготовка до початку переговорів (до відкриття переговорів);

•попередній вибір позиції (первісні заяви учасників про їх позиції у даних переговорах);

•пошук взаємоприйнятного рішення (психологічна боротьба, встановлення реальної позиції опонентів);

•завершення (вихід з наявної кризи або переговорної безвиході).

Охарактеризуйте міжнародний тероризм і загрозу безпеці сучасного світу.

Сучасний тероризм характеризується такими рисами:

- кількісним зростанням терористичних актів, цинічністю і жорстокістю їх виконання;

- масштабністю наслідків акцій, великою кількістю жертв;

- збільшенням спроб оволодіння зброєю масового ураження з метою можливого використання;

- включенням до своїх арсеналів нових засобів впливу - інформаційних, екологічних та психічних;

- високим рівнем підготовки терористів внаслідок їх участі в різних конфліктах;

- сучасною технічною оснащеністю терористичних угруповань;

- високим рівнем фінансового забезпечення;

- використанням різними державами окремих терористичних угруповань для розширення сфер геополітичного впливу;

- поширенням впливу міжнародних терористичних організацій на інші регіони, активними спробами встановити контроль над територіями з багатими запасами енергоносіїв, корисних копалин;

- інтернаціональним характером терористичних угруповань;

- встановленням стійких зв’язків між терористичними організаціями та транснаціональною організованою злочинністю, в першу чергу наркобізнесом;

- зв’язком з найманцями.

Останнім часом помітна трансформація цільових настанов терористів. Часто вони, здійснюючи терористичні акти, не висувають ніяких вимог і не беруть на себе відповідальність за скоєні злочини.

Тероризм стає міжнародним коли: як терорист, так і його жертви є громадянами однієї держави чи різних держав, але злочин вчинений за межами цих держав; терористичний акт спрямований проти осіб, захищених міжнародним правом; підготовка до терористичного акту провадиться в одній державі, а здійснюється в іншій; вчинивши терористичний акт в одній державі, терорист переховується в іншій, відтак постає питання про його екстрадицію.

Наши рекомендации