Опишіть стани світової політики.

Світова (міжнародна) політика - сукупна, цілеспрямована політична діяльність основних суб'єктів міжнародних відносин; інтегрований інтерес, виражений у діяльності ООН та інших законних та загальновизнаних органах і організаціях світової спільноти. Світова політика структурно представлена зовнішньополітичною діяльністю національних держав, глобальної діяльністю ООН, міжнародних спілок, організацій і установ, уповноважених на те державами і народами. Характерні риси світового політичного процесу: • наявність центру, в якості якого виступає Організація Об'єднаних Націй; взаємодії країн "вісімки"; діяльність провідних міжнародних інститутів та організацій: НАТО, МВФ та ін; • висунення на перший план глобальних проблем розвитку людської цивілізації; • наростання тенденцій до співпраці, взаємодії та зростаюче розмаїття політичного розвитку; • суперечлива взаємодія постійно розширюється і обновлюється числа суб'єктів світового політичного процесу, підвищення ролі людини, її прав, свобод і життєвих інтересів у світовій політиці; • складна сукупність базових (центральних) і периферійних, транснаціональних, регіональних, національних та локальних, цивілізаційних та етнополітичних політичних процесів: суперечливе дію тенденцій до "багатополюсному" і "Однополюсному" (США) світу; колізійне взаємодію між основними міжнародними центрами сили (США, Західна Європа, Росія, Китай, Японія, "Нові індустріальні країни" та ін); суперечності між цивілізаціями (Західної, Східної, Ісламської, Росією та ін); • різноманіття соціально-політичних сил, засобів, форм і методів реалізації політики; • суперечливі тенденції: спадкоємність і новизна, спрямованість і слабка передбачуваність, стабільність і мінливість, переплетення революційних і еволюційних почав, свідомості та стихійності; • відносна самостійність при детермінації фінансовими й економічними чинниками.

Проблеми, що стоять перед людством: 1) міжнародні соціально-політичні проблеми: запобігання ядерної війни; зниження рівня гонки озброєнь, врегулювання регіональних, міждержавних конфліктів, формування ненасильницького світу на основі зміцнення системи загальної безпеки, утвердження довіри між народами; 2) міжнародні соціально-економічні та екологічні проблеми: подолання слаборозвинених і пов'язаної з нею убогості і культурної відсталості; пошук шляхів дозволу енергетичного, сировинного та продовольчих криз, оптимізація демографічної ситуації, освоєння в мирних цілях космічного простору і Світового океану;

забезпечення екологічної безпеки виробництва (включаючи військове), усіх природних і рукотворних умов існування людства; 3) проблеми людини: дотримання основних прав і свобод, забезпечення необхідних життєвих умов людського існування (особливо в слаборозвинених країнах), демократизація суспільних відносин, розвиток і збереження культури, подолання відчуження людини від природи, суспільства, політики і міжнародних відносин.

Новий світовий порядок передбачає: 1) демілітаризацію міжнародних відносин; 2) створення глобальної і регіональних систем безпеки на основі балансу інтересів усіх країн; 3) забезпечення міжнародної стабільності при різких перепадах політичного клімату в результаті бурхливих змін у тих чи інших країнах; 4) підведення під відносини між державами правової бази, що гарантує свободу соціально-політичного вибору, суверенітету і незалежності кожного з них; 5) деідеологізацію міжнародних відносин;

6) взаємодія країн і народів у забезпеченні та захисті на всій планеті прав людини у всій їх повноті (гуманізація міжнародного життя); 7) зміцнення ролі Організації Об'єднаних Націй і механізмів, підтримка міжнародного миру.

Наши рекомендации