Тема: Специфіка соціальної роботи

З різними категоріями сімей

Питання до семінару:

1. Характеристика типів сімей

2. Типи неблагополучних сімей, їх специфіка

3. Соціальне інспектування сім’ї

4. Соціальний захист та соціальна допомога сім’ям з дітьми

5. Соціальна робота з дітьми з розлучених сімей

Завдання 1: З наведеної класифікації оберіть один тип сім`ї.

Класифікаційна ознака Типи сімей
За загальним складом Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Нуклеарна сім’я (спільно проживають батьки і діти) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Складна (розширена) сім’я (сім’я з кількох поколінь) чи кілька сімей сестер і братів (нуклеарна та родичі) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Неповна сім’я (є лише один із батьків з дітьми) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Материнська сім’я Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Зведена сім’я (у чоловіка чи дружини до вступу в шлюб були власні діти)
За формою шлюбу Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Моногамія (шлюб одного чоловіка з однією жінкою) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Полігамія (полі — багато): ü полігінія — шлюб одного чоловіка та кількох жінок; ü поліандрія — шлюб однієї жінки та кількох чоловіків; ü груповий шлюб (кілька чоловіків та кілька жінок).
За юридичним оформленням шлюбу Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Громадянський / фактичний (юридично не оформлений) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Офіційний (юридично засвідчений) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Фіктивний (юридично засвідчений, проте, реально не існуючий) Тема: Специфіка соціальної роботи - student2.ru Дистанційні / сепаратні сім’ї (юридично оформлені шлюбні відносини подружжя, яке проживає окремо)

Підготуйте доповідь, у якій зазначте:

ü особливості обраного типу сім’ї;

ü у якому регіоні він поширений;

ü переваги та недоліки даного типу сім’ї;

ü загальні висновки

Завдання 2. Охарактеризуйте виміри, за якими розрізняють неблагополучні сім’ї (фізичний, афективний, раціональний, соціальний, духовний).

Завдання 3. Проаналізуйте структурні складові Акту соціального інспектування.

Література:

1. Зберегти сім’ю: Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С. – К.: ЕКМО, 2008. – 160 с.

2. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. — К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009. — 248 с.

3. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012.– 248 с.

Питання для самоконтролю:

1. Соціальний захист та соціальна допомога сім’ям з дітьми

2. Соціальна робота з дітьми з розлучених сімей

Теми рефератів (творче завдання):

1. Сім’я як соціальний інститут, його трансформація

2. Основні функції сучасної сім’ї

3. Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості

4. Кризові явища у житті сім’ї

5. Основні характеристики сучасної сім’ї в Україні

6. Відмінності повної та неповної сім’ї

Семінар № 2

Наши рекомендации