А) біріккен үлестірім заңы 4 страница

Г) КР-ньщ шектік ұшу қашықтығы

Д) і-ші ҰР-ның кемеге жету моменті

196. Модельдеуші алгоритмді қандай принциптің көмегімен құрастыруға болады?

А) «жетектеп өткізу»

Б) «өткізу уақыты»

В) «алу моменті»

Г) «жету моменті»

Д) «таңдау уақыты»

197. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru қандай жағдайда 1-ге тең болады?

А) егер шайқасты бірінші болып кеме бастаса, яғни оның ракетасы бірінші атылса

Б) егер шайқасты ешкім бастамаса

В) егер шайқас теңдей нәтижеде болса

Г) егер ұшақ жойылып кеме зақымданбаса

Д) ұшақ та кеме де жойылса

198. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru қандай жағдайда 0-ге тең болады?

А) егер шайқасты бірінші болып ұшақ бастаса

Б) егер шайқасты ешкім бастамаса

В) егер ұшақ жойылып кеме зақымданбаса

Г) егер шайқас теңдей нәтижеде болса

Д) егер шайқас мүлдем болмаса

199. Өндірістік цехтың жанама өнімі?

А) күкірттелген газ

Б) мырыш концентраты

В) күкірт қышқылы

Г) полиметалл рудалары

Д) газ

200. 2SО2 + О2 = 2SО3 реакциясына өтіп не алынады?

А) күкірт ангидриды

Б) қышқыл

В) мырыш

Г) күкірттелген газ

Д) азот

201. 2SО2 + О2 = 2SО3 реакциясынан кейін күкірт қышқылындағы сумен реакцияға түскенде қандай реакция пайда болады?

А) SO3+H2O=H2SO4

Б) SO+H2=SOH2

В) Н2О+СU=CUO

Г) S3+H2=H2S4

Д) H2O+OS=H2O4

202. Күкірт қышқылының концентраттығы қаншаға жеткенде ол қоймаға жіберіледі?

А) 93 – 95 %

Б) 90 – 91 %

В) 95 – 97 %

Г) 98 – 99 %

Д) 94 – 96 %

203. Кешеннің математикалық моделінің А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru айнымалылары нені білдіреді?

А) әрбір қондырғының кіріс айнымалыларын

Б) қондырғының басқару айнымалыларын

В) әрбір қондырғының таралу айнымалыларын

Г) бақылау айнымалыларын

Д) шығыс айнымалыларын

204. Кешеннің математикалық моделінің А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru айнымалысы нені білдіреді?

А) шығу айнымалылары аралығындағы тәуелділіктер

Б) әрбір қондырғының таралу айнымалыларын

В) қондырғының басқару айнымалыларын

Г) басқарушы айнымалылары

Д) таңдау стратегиясын

205. Кешеннің математикалық моделінің формуласы?

А) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ijsijs( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ij)+Vijs( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ij)+Øijs( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ij), ί= 1,n; j=1,n ; S =1,m.

Б) УР, УР0.

В) η j- τj-S (η j)/(W-V)=0.

Г) η j- τj-S (η j)/(W+V)=0.

Д)VPx=VPx+V*Px .

206. ∑njj=1Xijs=Xji , ∑ njj=1Yijs=Yis қандай формула?

А) і-ші кешеннің ішіндегі қондырғылардың арасындағы айнымалылар қатынасы

Б) басқару және шығу айнымалыларының арасындағы қатынасы

В) кіріс айырмашылығының арасындағы қатынасы

Г) әрбір қондырғының кіріс айнымалыларының қатынасы

Д) айнымалылар арасындағы тәуелділік

207. xi+1,l = yis is( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )+Vis( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )+ А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ijs=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) қандай формула?

А) і-ші кешеннің аралығындағы материалдық және кондициялық айнымалылар байланыстары

Б) басқару және шығу айнымалыларының арасындағы қатынасы

В) әрбір қондырғының кіріс айнымалыларының қатынасы

Г) айнымалылар арасындағы тәуелділік

Д) і-ші кешеннің ішіндегі қондырғылардың арасындағы айнымалылар қатынасы

208. zi+1,l = yis is( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )+Vis( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )+ А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ijs=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) қандай формула?

А) і-ші кешеннің аралығындағы материалдық және кондициялық айнымалылар байланыстары

Б) басқару және шығу айнымалыларының арасындағы қатынасы

В) кіріс айырмашылығының арасындағы қатынасы

Г) әрбір қондырғының кіріс айнымалыларының қатынасы

Д) айнымалылар арасындағы тәуелділік

209. F, F1 және Fц критерийлерінің аралығында қандай приоритеттер болады

А) Ғ>Ғііj

Б) Ғ>Ғі

В) Ғ≥ғ

Г) Ғ=Ғі

Д) Ғ=0

210. Автоматтандырылған басқару жүйелері шеңберінде иерархиялық басқару әдісін пайдаланудың қанша сатысы бар?

А) 3

Б) 5

В) 1

Г) 4

Д) 6

211. Автоматтандырылған басқару жүйелері шеңберінде иерархиялық басқару әдісін пайдаланудың бірінші сатысында не орындалады?

А) әрбір қондырғының жұмысын оптималдау

Б) жұмысты бағалау

В) қондырғыны басқару

Г) дұрыс шешім қабылдау

Д) нәтижеге қол жеткізу

212. Автоматтандырылған басқару жүйелері шеңберінде иерархиялық басқару әдісін пайдаланудың екінші сатысында не орындалады?

А) і-ші кешендердің (бөлімдердің) алдындағы газ ағынын қатар істеп тұрған қондырғыларға оптималды тарату -

Б) әрбір қондырғының жұмысын оптималдау

В) жұмысты бағалау

Г) қондырғыны басқару

Д) дұрыс шешім қабылдау

213. Автоматтандырылған басқару жүйелері шеңберінде иерархиялық басқару әдісін пайдаланудың үшінші сатысында не орындалады?

А) барлық бөлімдердің жұмыс режимін бір – бірімен оптималды бірлестіру керек

Б) і-ші кешендердің (бөлімдердің) алдындағы газ ағынын қатар істеп тұрған қондырғыларға

В) жұмысты бағалау

Г) әрбір қондырғының жұмысын оптималдау

Д) оптималды тарату

214. I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ­2= А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru 2=I=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) формуласындағы І1 нені анықтайды?

А) дайын өнім беретін өрнек

Б) кешенді басқару өрнегі

В) математикалық есептің өрнегі

Г) оптималды шешімнің өрнегі

Д) стратегияны таңдау жоспарын

215. I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ­2= А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru 2=I=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) формуласындағы І2 нені анықтайды?

А) шикізатты дайын өнімге жеткізу өрнегі

Б) кешенді басқару өрнегі

В) математикалық есептің өрнегі

Г) оптималды шешімнің өрнегі

Д) оптималды тарату

216. Әр өндіріс саласының электр энергияны пайдалану мөлшерін есептеудегі і нені анықтайды?

А) түрлі өнімді жоспарлап отырған мерзім ішінде өндіруге қажетті электр энергиясын есептейді

Б) электр энергиясын іс жүзінде пайдалану мөлшерінің өзгеруі заңдылықтарын анықтау

В) лимиттелген электр қорын пайдаланушылардың арасында тиімді бөлу

Г) әр салаға қажетті электр энергиясын есептеу үшін

Д) жалпы өнім көлемін анықтайды

217. Пі нені есептейді?

А) өнімді барлық салалар бойынша өндіруге қажетті энергияны

Б) түрлі өнімді жоспарлап отырған мерзім ішінде өндіруге қажетті электр энергиясын есептейді

В) электр энергиясын іс жүзінде пайдалану мөлшерінің өзгеруі заңдылықтарын анықтау

Г) лимиттелген электр қорын пайдаланушылардың арасында тиімді бөлу

Д) программалық жабдықтың жұмыс әрекетін

218. Niіі формуласында ізделген норманы табу қанша параметрмен табылады?

А) 2

Б) 3

В) 4

Г) 1

Д) 6

219. Болжау нәтижесін тексерудің бағыттарының бірін атаңыз?

А) сұранған өтінішті орындау

Б) жоспар құру

В) ақпаратты басқару

Г) тарату жолдарын анықтау

Д) бағалау

220. Болжау нәтижесін тексерудің бағыттарының бірін атаңыз?

А) ресурсты оптимальды тарату мәселесін шешу

Б) қорды басқару

В) сақталған ақпаратпен жұмыс жасау

Г) ақпаратты қорғау

Д) болжамдардың дұрыс екендігіне көз жеткізу

221. Болжау нәтижесін тексерудің бағыттарының бірін атаңыз?

А) алынған нәтижелерді талдау және өңдеу

Б) сақталған ақпаратпен жұмыс жасау

В) тарату жолдарын анықтау

Г) ақпаратты басқару

Д) ақпаратты қорғау

222. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru формуласындағы В нені білдіреді?

А) тауар өнімінің жалпы мөлшері

Б) кезекті күн

В) қордың бастапқы деңгейі

Г) қоймадағы қордың мөлшері

Д) бір тапсырыстың мөлшері

223. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru формуласындағы L нені білдіреді?

А) электр энергиясының шекті мәні

Б) кезекті күн

В) қордың бастапқы деңгейі

Г) қоймадағы қордың мөлшері

Д) бір тапсырыстың мөлшері

224. Энергияны тиімді тарату мәселесінің математикалық моделі мына түрде табылады:

А) F=max jn(1/pi)xj

Б) Niіі

В) ∑njj=1Xijs=Xji , ∑ njj=1Yijs=Yis

Г) xi+1,l = yis is( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )+Vis( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )+ А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ijs=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )

Д) Ғ>Ғііj

225. Нәтижелерді өңдеу және талдау қай модельде маңызды рол атқарады?

А) имитациялық модельдеу

Б) физикалық модельдеу

В) динамикалық модельдеу

Г) статикалық модельдеу

Д) алгебралық модельдеу

226. Имитациялық жүйе жасаудың мақсаты -

А) республика электр энергиясының қорын энергобаланс шеңберінде тиімді тарату

Б) әр өндіріс саласының электр энергияны пайдалану мөлшерін есептеу

В) жалпы жоспарды тағайындауды есептейді

Г) имитациялық жүйенің жалпы моделін құру

Д) жүйенің құрылымын белгілеу

227. Әр түрлі өндіріс салалары бойынша электр энергиясын пайдалану мөлшерін нормативтерге сәйкес есептеу мәселесі қай жүйеге қатысты?

А) имитациялық жүйеге

Б) ақпараттық жүйеге

В) корпоративтік жүйеге

Г) басқару жүйесіне

Д) барлық жүйелерге

228. F=max jn(1/pi)xj формуласындағы n нені анықтайды?

А) кезекті күн

Б) ұйымдастыру процесін

В) басқару жағдайын

Г) жоспар

Д) жалақы мөлшерін

229. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru формуласындағы Ө нені анықтайды?

А) жабдықтаушының тапсырысты орындау мерзімін

Б) кездейсоқ шамалардың заңдылықтарының программасын

В) тұтынушыларға жіберетін тауардың мөлшерін азайтады

Г) күнделікті сұранысты орындауды

Д) шығынын есептейді

230. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru формуласындағы у нені білдіреді ?

А) ұшақтың ұшу жылдамдығы

Б) кешеннің математикалық моделі

В) әуе шабуылының қойылған шарттары

Г) шабуылды модельдеу

Д) қор жинау жұмысын ұйымдастыру

231. η j- τj-S (η j)/(W+V)=0 формуласындағы W нені анықтайды?

А) ұшақ ракетасын (ҰР) және кеме ракетасының (КР) жылдамдықтары

Б) кеменің ракетасын алу моментін

В) ұшақтың ракетасын алу моментін

Г) ұшақтың кеме зонасында өткізген уақытын

Д) жалпы көлемді есептейді

232. V=v+x формуласын x нені анықтайды?

А) бір тапсырыстың мөлшері

Б) кешеннің математикалық моделі

В) әуе шабуылының қойылған шарттары

Г) шабуылды модельдеу

Д) қор жинау жұмысын ұйымдастыру

233. Қордың төменгі шек деңгейі (қорды толықтыру нүктесі) қалай белгіленеді?

А) V,,,

Б) V

В) V1

Г) VVV

Д) V2

234. Имитациялық модель құрудың параметірінің p u анықтамасы?

А) қоймадағы тауардың тұтынушыларға жетпей қалу себебінен пайда болған шығын

Б) қордың төменгі шек деңгейі

В) қор жинау жұмысын ұйымдастыру

Г) барлығы дұрыс

Д) кезекті күн

235. VPx=VPx+V*Px формуласы нені есептейді?

А) кезекті күні қоймадағы қорды сақтауға жұмсалған қаражатты есептейді

Б) кездейсоқ шамалардың заңдылықтарының программасын

В) тұтынушыларға жіберетін тауардың мөлшерін азайтады

Г) күнделікті сұранысты орындауды

Д) шығынын есептейді

236. I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ­2= А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru 2=I=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) формуласындағы І1 нені анықтайды?

А) дайын өнім беретін өрнек

Б) кешенді басқару өрнегі

В) математикалық есептің өрнегі

Г) оптималды шешімнің өрнегі

Д) жалпы көлемді есептейді

237. I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ­2= А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , I1 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru 2=I=( А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) формуласындағы І2 нені анықтайды?

А) шикізатты дайын өнімге жеткізу өрнегі

Б) кешенді басқару өрнегі

В) математикалық есептің өрнегі

Г) оптималды шешімнің өрнегі

Д) оптималды тарату

238. Автоматтандырылған басқару жүйелері шеңберінде иерархиялық басқару әдісін пайдаланудың бірінші сатысында не орындалады?

А) әрбір қондырғының жұмысын оптималдау

Б) жұмысты бағалау

В) қондырғыны басқару

Г) дұрыс шешім қабылдау

Д) нәтижеге қол жеткізу

239. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru тығыздық функциясымен берілген n-өлшемдегі кездейсоқ шаманың модельдеуін көрсетініз:

А) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Б) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

В) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Г) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Д) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

240. Көпөлшемді кездейсоқ шаманы құраушы барлық скалярлық кездейсоқ шамалар, бірінен бірі тәуелсіз болғанда қалай жазылады:

А) F(x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ,x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )=F А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru (x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )F А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru (x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )…F А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru (x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )

Б) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , i=1,2,…,n

В) F(x1, х2, ..., хп)=F11)*F2г1)...Fпп1..хп-1).

Г) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Д) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

241. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru кездейсоқ шамасын бір-біріне тәуелсіз модельдеуге болады, мысалы, кері функция әдісімен өрнектеңіз:

А) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru , i=1,2,…,n

Б) F А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru (x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru …,x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )dx А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru …dx А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

В) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Г) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Д) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

242. Кездейсоқ шамалар біріне бірі тәуелді болса, онда ықтималдық теориясьна сәйкес,қалай өрнектеуге болады:

А) F(x1, х2, ..., хп)=F11)*F2г1)...Fпп1..хп-1).

Б) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

В) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Г) f(x)=6 А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru dx А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru =3(1-x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru )

Д) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

243. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru -қандай шама болады:

А) тayeлсіз базалық кездейсоқ шамалар

Б) бaзалық кездейсоқ шамалар

В) анықталған базалық кездейсоқ шамалар

Г) анықталмаған базалық кездейсоқ шамалар

Д) кері базалық кездейсоқ шамалар

244. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru - тэуелсіз базалық кездейсоқ шамалар болсын. Сонда А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru теңдеулер жүйесін біртіндеп шығарғанда алынған А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru кездейсоқ шамалар жиыны, көпөлшемді Fп1,...,хn) қандай функциясымен сипатталады.

А) тығыздық функциясы

Б) кері функциясы

В) теріс функциясы

Г) шартты функциясы

Д) модельдеу функциясы

245. Егер А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru1,..., А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru = хn-1 мәндері белгілі болса, онда F,(х/х1...хi-1) үлестірім функциясы бар А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru кездейсоқ шамасын қай қатынастан табуға болады:

А) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Б) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

В) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Г) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Д) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

246. А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru теңсіздігінің ықтималдылығы қай өрнекпен бейнеленеді:

А) P{x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ruА) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru <x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru + А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru …x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru }=f А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru (x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru /x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru …x А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru ) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Б) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

В) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Г) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

Д) А) біріккен үлестірім заңы 4 страница - student2.ru

247. Тізбекті модельдеу алгоритмі қанша сатыдан тұрады:

А) 2

Б) 1

В) 4

Г) 9

Д) 8

248. Тізбекті модельдеу алгоритмі қандай сатыдан тұрады:

А) алдын-ала модельдеу және негізгі.

Б) жанама модельдеу және кері

В) қарапайым модельдеу және негізгі

Г) алдын ала моделдеу және кері

Д) шартсыз модельдеу

249. Алдын-ала модельдеу қанша сатысы:

Наши рекомендации