Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини

Лабораторна робота №3

Для замкнутого колового процесу (циклу), складеного з ізохорних, ізобарних, ізотермічних, адіабатичних або політропних процесів, робочим тілом якого є заданий газ, що розглядається як ідеальний, потрібно:

1. Визначити питомі масові теплоємності Ср і Сv газу, а також його газову сталу R.

2. Обчислити абсолютний тиск Р, питомий об’єм Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , абсолютну температуру Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , внутрішню енергію Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , ентальпію Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , ентропію Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru для основних точок циклу (точки 1,2,3 і 4).

3. Визначити показник Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , питому масову теплоємність Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , зміну внутрішньої енергії Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , ентальпії Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , ентропії Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru ,кількість теплоти Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , питому роботу Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru для кожного процесу, що входить до складу циклу.

4. Визначити сумарну кількість теплоти Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru і роботу Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru циклу в цілому, підрахувати термічний к.к.д. циклу.

5. Побудувати цикл в координатах Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru і Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru в обраних масштабах.

Порядок виконання роботи.

1. Для ідеальних газів у першому наближенні теплоємність можна прийняти сталою величиною. Тоді для двоатомних газів мольні теплоємності при сталому об’ємі Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru при сталому тиску - Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru ; для трьохатомних газів відповідно Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Питомі теплоємності заданого газу і газову сталу його розраховують за формулами:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

де Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru - молярна маса газу, Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

Показник адіабатного процесу:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Примітка: повітря вважати двоатомним ідеальним газом.

2. При виконання пунктів 2 і 3 завдання потрібно користуватися відповідним залежностями між початковими і кінцевими параметрами процесу, що розглядається. В розрахунках прийняти, що при Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

2.1. Ізохорний процес.

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru робота процесу Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

2.2. Ізобарний процес.

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

2.3. Ізотермічний процес.

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

2.4. Адіабатний процес.

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

2.5. Політропний процес.

Показник політропи заданий у вихідних даних.

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

теплоємність процесу : Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Зауваження до виконання пунктів 2 і 3 завдання.

а) Треба розуміти що індекс 1-2 в наведених відношеннях означають початкову і кінцеву точки будь-якого процесу циклу (наприклад, 2-3, 3-4, 4-1).

б) В деяких процесах циклу для визначення параметрів ( Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru ) характерних точок потрібно використовувати рівняння стану ідеальних газів:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

в) Визначення внутрішньої енергії, ентальпії і ентропії безпосередньо в характерних точках циклу (i=1,2,3,4), з урахуванням припущення, що при Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , можна проводити на підставі формул:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

3. Визначення сумарних характеристик циклу.

3.1. Підраховуємо кількість теплоти, що підводиться до робочого тіла (газу) в окремих процесах: Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru ця теплота є додатною.

3.2. Підраховуємо кількість теплоти, що відводиться від робочого тіла: Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru ця теплота є від’ємною.

3.3. Теплота циклу в цілому:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru .

3.4. З урахуванням алгебраїчних значень роботи в окремих процесах визначаємо роботу циклу:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

4.5. Термічний к.к.д. циклу підраховуємо за формулою:

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Результати розрахунків зводимо до таблиць 1 і 2.

Таблиця 1

Параметр Точка Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
           
           
           
           

Таблиця 2

Процеси Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
1-2              
2-3              
3-4              
4-1              
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru - -          

4. Графіки циклу в координатах Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru і Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru будувати на листі міліметрового паперу формату А-4 в обраних масштабах.

Для побудови процесів, які на графіках зображуються кривими лініями, потрібно додатково розрахувати параметри 2-3 проміжних точок цих процесів.

Варіанти завдань

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 1

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,12 0,16 0,14 0,20 0,36

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 2

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Варіант 3

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0.45 0.32 0.4 0.3 0.36
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
n 1.2 1.25 1.18 1.22 1.28

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 4

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 5

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 1.3 1.25 1.3 1.25 1.3

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 6

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 0,9
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 1,2 1,25 1,2 1,25 1,2
 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 1,6 2,5 1,2
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,5 0,35 0,6 0,3 0,45
n 1,2 1,25 1,2 1,25 1,2

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 7

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 1,8 1,2 2,4 3,6
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 3,2 2,8 3,6
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,1 0,09 0,12 0,15 0,08
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
n 1,1 1,15 1,1 1,15 1,1

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 8

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 3,5 1,5 4,2
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,3 0,4 0,28 0,5 0,25
n 1,3 1,32 1,3 1,32 1,3
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Варіант 9

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 10

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,12 0,16 0,2 0,14 0,13

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 2,5 1,5 3,5
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Варіант 11

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 12

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 3.5 3,5
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru
 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 2,5
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 13

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Варіант 14

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,2 0,25 0,5 0,3 0,22

Варіант 15

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 16

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,12 0,16 0,1 0,14 0,09
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 17

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 18

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 1,2 1,4 2,5
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,7 0,9 0,6 0,5 0,8
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,2 0,25 0,18 0,12 0,16
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 19

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 1,0 1,2 1,5 0,9 1,6
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,3 0,4 0,25 0,32 0,28
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 20

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,4 0,45 0,6 0,35 0,5

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 21

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 22

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,3 0,2 0,15 0,35 0,25
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 23

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,2 0,25 0,3 0,22 0,18
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 24

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,08 0,09 0,1 0,12 0,16

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 25

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,12 0,1 0,16 0,09 0,2

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 26

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 1,2 1,6
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 27

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 0,8 1,2 3,5 2,4
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru 0,4 0,35 0,3 0,25 0,28

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 28

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru Варіант 29

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар 1,5 2,5
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
n 1,3 1,32 1,28 1,33 1,26

 
  Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru

Варіант 30

 
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , бар
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С
Аналіз газового циклу, віднесеного до 1 кг речовини - student2.ru , 0С

Наши рекомендации