Балығы-170 сағат, аптасына 5 сағат.

Математика

Тақырыптар Сағат саны Мерзімі
  2-сыныптағы өткенді қайталау (45 сағат).    
0-ден 1000-ға дейінгі сандар. Ауызша қосу және азайту. Сандарды оқу, жазу, топтастыру, салыстыру. 1000-ға дейінгі сандардың нөмірленуін қайталау  
Кестелік қосу және азайту. Қосудың және азайтудың ауызша тәсілі  
Ауызша қосу және азайту тәсілі  
Көбейту және бөлу. Көбейту компоненттері мен нәтижесінің аталуы. Өрнектерді оқу және жазу  
Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті.2 және 4-ке дейінгі сандарды кестелік көбейту. Көбейту амалының мәнін ашатын есептер (көбейтіндіні табуға арналған есептер). Көбейтіндіні табуға арналған қарапайым есептерді шығару  
Бөлу амалының мәні (теңдей бөліктерге бөлу, берілгені бойынша бөлу).Компоненттердің және бөлунәтижесінің атаулары. Өрнектерді оқу және жазу. Бөлу амалының мағынасын ашатын есептер  
Теңдеулерді шешу. Теңдіктер, теңсіздіктер құру  
Шамалар  
Геометриялық фигуралар. Периметр.Шаршы мен тіктөртбұрыш периметрін табу тәсілдері (2-сынып бойынша қайталау)  
Өтілген материалды пысықтау  
Білімдерін тексеру  
Бекіту. Екітаңбалы сандарды қосудың және азайтудың ауызша тәсілдерін қайталау  
  Біртаңбалы сандарды көбейту және оларға сәйкес бөлу жағдайлары. Геометриялық фигураның ауданы. Әріпті өрнек. Теңдеу. Үштаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту (46 сағат)    
Үштаңбалы сандарды разрядтары бойынша қосу және азайту  
Разрядтан бір рет аттап өту арқылы қосудың және азайтудың жазбаша тәсілі  
Разрядтан екі рет аттап өту арқылы қосудың және азайтудың жазбаша тәсілі  
Өтілген материалды пысықтау  
735 + 265, 1000 – 735 түріндегі қосудың және азайтудың жазбаша тәсілі  
Өтілген материалды пысықтау  
Бекіту.Бақылау жұмысы  
Өтілген материалды пысықтау.Қателермен жұмыс  
Белгісіз көбейткіші,бөлгіші, бөлінгіші бар теңдеулер  
Есептер шығару.Көбейтінді мен бөліндіні табуға арналған қарапайымесептер шығару (кері есептер)  
Есептер шығару.Өтілген материалды пысықтау  
Өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібі  
Құрама есептерді шығару  
1 санына көбейту және бөлу  
0 санын көбейту және бөлу. 0 санына бөлуге болмайтындығы  
Берілген саннан бірнеше есе артық немесе кем сандар  
Еселіктік салыстыруға арналған есептер.Кері есептер  
5 санына көбейту және бөлу кестесі  
Өтілген материалды пысықтау  
6 санына көбейту және бөлу кестесі  
Өтілген материалды пысықтау  
Өткенді пысықтау. Құрама кері есептерді шығару  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Үлес  
Санның үлесін және үлесі бойынша санды табу  
7 санына көбейту және бөлу кестесі  
Есептер шығару. Пысықтау  
8 және 9 сандарына көбейту және бөлу  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды бекіту  
Бақылау жұмысы  
  Геометриялық фигураның ауданы. Әріпті өрнек. Теңдеу.Шамалар арасындағы байланыс.Шамалардың бірліктері: ұзындық, аудан.(35 сағат).    
Қайталау  
Санды және әріпті өрнектер  
Екі әріптн тұратын өрнектің мәні  
Пысықтау  
Миллиметр  
Өтілген материалды пысықтау  
Геометриялық фигуралардың ауданы (S). Ауданның өлшем бірлігі (см2). Палетка  
Тіктөртбұрыш және шаршының ауданы. Санның квадраты  
Аудан өлшем бірліктері(дм2,м2).Тіктөртбұрштың және шаршының ауданын табу  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Бағасы, саны, құны  
Есептер шығару  
Пропорционал шамаларға (теңдей бөліктерге) байланысты есептерді шығару. Шамалар: 1 заттың массасы, заттардың мөлшері. Жалпы масса. Есептер шығару  
Шамалар: 1 заттың массасы, заттардың мөлшері. Жалпы масса. Пропорционал шамалардың санды мәнін табуға арналған есептер. Есептер шығару  
Өтілген материалды пысықтау  
Шамалар: 1 өнімге (затқа) жұмсалған шығын, заттың мөлшері, жалпы Шығын  
Шамалар: 1 өнімнің (заттың) шығыны,заттың мөлшері, жалпы шығын. Пропорциялы тең бөліктерді табу. Есептер шығару  
Есептер шығару  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды бекіту  
Қатемен жұмыс. Көбейту және бөлу кестесін бекіту  
Көбейту мен бөлу амалынан тұратын есептерді теңдеу құру арқылы шығару  
Теңдеу құру арқылы көбейту мен бөлу амалына арналған есептерді шығару  
Теңдеу құру арқылы есептер шығару  
Өтілген материалды бекіту  
Аудан мен периметрді табуға арналған есептерді шығару  
Өтілген материалды бекіту  
Бақылау жұмысы  
Қатемен жұмыс  
Өтілген материалды бекіту  
Оқылған материалды бекіту  
  1000-ға дейінгі сандарды көбейтудің және бөлудің ауызша тәсілі. Шамалар бірліктері: ұзындық,масса, аудан, көлем (сыйымдылық) (50 сағат).    
10 мен 100 сандарына көбейту және бөлу. 10х3, 30:3, 100х3, 300:3 түріндегі амалдарды есептеу  
Пысықтау  
Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу  
1000-ға дейінгі сандарды бөлу және көбейту (кестеге келтірілетін жағдайлар)  
Өтілген материалды пысықтау  
Есеп шығару  
Пысықтау  
Көбейтудің үлестірімділік қасиеті  
Тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен табу  
Өтілген материалды бекіту  
Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару  
Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару  
Пысықтау  
36 · 2, 2 · 36, 360 · 2,2 · 360, 36 · 20 түріндегі көбейту  
Өтілген материалды пысықтау  
Өтілген материалды пысықтау  
Қосындыны санға бөлу  
Есептерді әртүрлі амалдармен шығару  
48:2, 480:2, 480:20 түріндегі бөлу  
Өтілген материалды пысықтау  
70:2, 700:2, 700:20 түріндегі бөлу  
Өтілген материалды пысықтау  
58:2, 580:2, 580:20 түріндегі бөлу  
Өтілген материалды пысықтау  
36:12, 88:44 түріндегі екітаңбалы сандарды бөлу  
Өтілген материалды пысықтау  
Кестеден тыс көбейту және бөлу амалдарына қатысты білімдерін тексеру  
Көбейтудің терімділік қасиеті  
Есептеулерде көбейтудің терімділік қасиетін пайдалану  
Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару(көбейтудің терімділік қасиеті негізінде)  
Текше. Санның кубы  
Текшенің көлемі  
Көлемнің өлшем бірліктері  
Көлемнің өлшем бірліктерінің арақатысы. Сыйымдылық (литр)  
Теңдеу шешу  
Теңдеу шешу. Есеп мазмұны бойынша теңдеу құру  
Өтілген материалды пысықтау  
Бекіту. Қалдықпен бөлу және оны тексеру  
Қалдықпен бөлуге берілген есептерді шығару  
Өтілген материалды пысықтау  
Білімдерін тексеру  
204 · 2, 408:2 түріндегі көбейтудің және бөлудің ауызша тәсілі  
Өткен материалды пысықтау  
124-125 242 · 2, 484 : 2 көбейту және бөлудің ауызша тәсілі  
Ұзындық және аудан өлшем бірліктерінің кестесі. Ар – аудан өлшем бірлігі  
Өткен материалды пысықтау  
Өткен материалды пысықтау  
Бекіту. Білімді қорыту  
Білім, білік, дағдыларын тексеру  
  Жазбаша көбейту және бөлу. Теңдеу құру арқылы есептер шығару (40 сағат).    
Қайталау  
43 · 2, 143 · 2 түріндегі көбейтудің жазбаша тәсілі  
86 : 2, 286 : 2 түріндегі бөлудің жазбаша тәсілі  
Өткен материалды пысықтау  
Құрылымы күрделі теңдеу  
Теңдеу құру арқылы есепті шығару  
Пысықтау  
Қалдық қалатын жазбаша бөлу  
Қалдықпен бөлу.Бекіту  
Разряд арқылы аттап өту бойынша бөлу және көбейту. 23 · 4,23 · 5, 92:4, 115 : 5  
Пысықтау  
120 · 3, 360 : 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу  
Пысықтау  
103 · 3, 309 : 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу  
Пысықтау  
103 · 6, 618 : 6 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу  
Пысықтау  
165 · 3, 495 : 3 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу  
Пысықтау  
185 · 4, 740 : 4 түріндегі көбейту мен бөлудің жазбаша тәсілі  
Өткен материалды пысықтау  
Бақылау жұмысы  
Қозғалыс жылдамдығы  
Жылдамдықты табуға берілген есептер  
Жол. Қашықтықты табуға берілген есептер  
Уақытты табуға берілген есептер  
Есептер шығару  
Пысықтау  
Қайталау  
Бақылау жұмысы  
Қатемен жұмыс. Қайталау  
Кестелік және кестеден тыс көбейту мен бөлу  
Есептеудің жазбаша тәсілі  
Шамалар  
Геометриялық шамалар  
Теңдеу, теңдік, теңсіздік, өрнектер  
Есептерді шығару  
Қайталау  
Білім және дағды деңгейін бақылау  
Қорыту  

Наши рекомендации