Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз

О14.Өрнекті ықшамдаңыз Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз.

Шешуі:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

а=1,1, x=4,62 болғанда Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Жауабы: 2,32.

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
О14 Қысқаша көбейту формуласы мен Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru тепе-теңдігі дұрыс орындалған
Теріс көрсеткішті дәрежеден оң көрсеткішті дәрежеге көшу және ортақ көбейткішті жақша алдына шығару дұрыс орындалған
Өрнекті одан ары қарай түрлендірулер дұрыс орындалған
Айнымалының берілген мәндеріндегі өрнектің мәндері дұрыс табылған.

O15.Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Шешімі:

Жаңа айнымалы енгіземіз: Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бастапқы айнымалыларға қайта ауыстырамыз:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Жауабы: ( Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru ), (3; Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru 1)

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
О15 Жаңа айнымалылар дұрыс енгізілген, теңдеулердің бірінен өрнектеліп алынған бір айнымалы екінші теңдеуге дұрыс қойылған.
Жаңа айнымалылардың мәндері дұрыс табылған
Бастапқы айнымалыларға қайта көшу дұрыс орындалған, теңдеулердің бірінен өрнектеліп алынған бір айнымалы екінші теңдеуге дұрыс қойылған.
Жүйенің шешімі дұрыс табылған және жауабы дұрыс жазылған.

О16.Сыйымдылығы2400 Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru болатын бак жанармаймен толтырылған. Бактан жанармайды босатудағы насостың өнімділігі бакка жанармайды құйғандағыдан 10 Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru артық. Нәтижесінде бакты босатуға бакты толтыруға кеткен уақытқа қарағанда 8 минут аз уақыт жұмсалды. Бакты толтыру кезіндегі насостың өнімділігін анықтаңыз.

Шешуі:

х Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru – бакты босату кезіндегі насостың өнімділігі болсын. Онда (х-10) Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru – бакты толтыру кезіндегі насостың өнімділігі болады.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru сағ – бакты босатуға кеткен уақыт,

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru сағ – бакты толтыруға кеткен уақыт,

Бакты босатуға бакты толтыруға кеткен уақытқа қарағанда 8 минут аз уақыт жұмсалатынын ескере отырып, теңдеу құрамыз және оны шешеміз:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

-50 мәні есеп мағынасына қайшы, онда бакты босатудағы насостың өнімділігі 60 Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru . Сондықтан, бакты толтыру кезіндегі насостың өнімділігі 50 Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru болады.

Жауабы: 50 Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
О16 Есептің математикалық моделі дұрыс құрылған
Теңдеу дұрыс құрылған
Құрылған теңдеу дұрыс шешілген
Дұрыс өрнектелген және жауабы дұрыс жазылған

О17.Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Шешуі:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Квадрат үшмүшенің түбірлерін табамыз Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru квадрат үшмүшесінің де түбірлерін табамыз

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Виет теоремасы бойынша Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , ал Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru . Сондықтан, Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , онда келесі теңсіздіктер жүйесін шешеміз:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Жауабы: Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
О17 Бірінші квадрат үшмүшенің түбірлері дұрыс табылды
Екінші квадрат үшмүшенің түбірлері дұрыс табылды
Алынған әр теңсіздіктің жауаптары дұрыс табылды
Теңсіздіктер жүйесінің шешімі дұрыс табылды және жауабы дұрыс жазылды.

О18.Өрнекті ықшамдаңыз:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Шешуі:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
О18 Өрнекті түрлендіруге қажетті тригонометриялық формулалар дұрыс таңдалған
Тригонометриялық формулалар бойынша дұрыс түрлендірулер орындалған
Алгебралық түрлендірулер дұрыс орындалған
Жауабы дұрыс алынған, жазылған немесе тепе-теңдіктің оң жақ және сол жақтарының теңдігі туралы дұрыс қорытынды жасалған.

Ж19.АВС үшбұрышында Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru және Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru медианалары О нүктесінде қиылысады. Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru және Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , ∠ Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru . АВС үшбұрышының ауданын табыңыз.

Шешуі:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Үшбұрыштың медианалары қиылысу нүктесінде, төбеден бастап санағанда, 2:1 қатынаста бөлінеді.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , онда Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Медианалар үшбұрышты тең шамалас алты үшбұрышқа бөледі.

Сондықтан, Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Жауабы: Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
Ж19 Есеп шарты қатесіз жазылған және шешуге керекті сызбалар ұқыпты дұрыс орындалған  
Шешудің мүмкін тәсілі дұрыс таңдалған және шешудің барлық қадамдары тізбектей дұрыс келтірілген.
Шешудің барлық сәттері дұрыс негізделген
Қосымша қажет болатын элементтері дұрыс табылған.
Аралық кезеңде дұрыс дәлелдеулер келтірілген.
Барлық есептеулер дұрыс есептелген, дұрыс жауап алынған және дәлелдеуге берілген есептерде дұрыс қорытынды жасалған.

Ж20. Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясыныңграфигін салыңыз. Функцияның анықталу облысын және мәндер облысын, функцияның нөлдерін, таңбатұрақтылық аралықтарын, өсу және кему аралықтарын, максимум және минимум нүктелерін табыңыз.

Шешуі:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясының графигін салайық.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru параболасының төбесінің координаталары: Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Сондықтан (1; –1) – Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruпараболасының төбесі.

Берілген функцияның графигі келесі түрде болады:

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясының графигін Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru функциясыныңграфигін тұрғызу ережелерін қолданып, салуға болады.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясының графигі Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясының графигін Оу осі бойымен үш бірлікке төмен қарай параллель жылжыту арқылы алынады.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясының графигін Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru функциясыныңграфигін тұрғызу ережелерін қолданып, салуға болады.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru , Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru болғанда Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru болғанда Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru .

x-тің ешбір мәнінде Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru орындалмайды.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru болғанда функция өседі.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru болғанда функция кемиді.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruБөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru функциясының минимум нүктелері.

Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruБөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ru функциясының максимум нүктелері.

Тапсырма № Бағалау критерийлері Балл Ең жоғары балл
В20 Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункциясының графигі дұрыс салынған  
Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruжәне Бөлім. О14.Өрнекті ықшамдаңыз және оның а=1,1, x=4,62 болғандағы мәнін табыңыз - student2.ruфункцияларының графиктері дұрыс салынған
Ізделінді функциясының графигі дұрыс салынған
Функцияның анықталу облысы, мәндер облысы және функцияның нөлдері дұрыс табылған
Функцияның таңбатұрақтылық аралықтары дұрыс табылған
Функцияның өсу және кему аралықтары, максимум және минимум нүктелері дұрыс табылған

Наши рекомендации