А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків

Частина перша

Завдання 1.1 – 1.10. мають по чотири варіанті відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1.1. Яке із чисел є коренем рівняннях + 2 = 4 – х?

А) -1; Б) 0; В) 1; Г) 2.

1.2.Розкладіть на множники вираз А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.3. Який з виразів не має змісту на множині дійсних чисел?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.4. При обробці 40 т рису отримали 32 т крупи. Знайдіть відсоток виходу крупи при обробці рису.

А) 60 %; Б) 70 %; В) 80 %; Г) 90 %.

1.5. Розв'яжіть рівняння А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.6. Знайдіть медіану вибірки 1; 3; 2; 7; 3; 2; 1. А); Б); В); Г).

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 7.

1.7. Знайдіть похідну функції А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.8.Сторона квадрата дорівнює 4 см. Знайдіть його діагональ.

А); Б); В) 8Т2см; Г).

А) 6 см; Б) см; В) см; Г) 8см.

1.9. Обчисліть А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А)25; Б)9; В)3; Г)6.

1.10.Площа прямокутника дорівнює 12 см2, а одна із сторін - 4 см. Знайдіть довжину сторони, яка не паралельна даній.

А) 2 см; Б) 3 см; В) 6 см; Г) 16см.

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1. – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1.Знайдіть нулі функції А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

2.2.Розв'яжіть рівняння А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

2.3.Обчисліть А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

2.4. В основі прямої призми лежить рівнобедрений трикутник з основою 8 см і бічною стороною 5 см. Через основу цього трикутника проведено переріз, який утворює кут 60° із площиною основи і перетинає бічне ребро. Знайдіть площу цього перерізу.

Частина перша

Завдання 1.1 – 1.10 мають по чотири варіанті відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1.1.Знайдіть невідомий член пропорції 8 : х = 2 : 5.

А) 20; Б) 2; B) 3,2; Г) 1,25.

1.2.Виконайте множення – p(3 – m).

A) mp + 3; Б) mp – 3; B) mp – 3p; Г) mp + 3p;

1.3. Розв’яжіть нерівність – 2х А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru -6.

А) x А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru 3; Б) x А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru -3; В) x А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru 3; Г) x А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru - 3.

1.4. Яка з наведених функцій є зростаючою на множині дійсних чисел?

А) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; Б) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; B) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; Г) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

1.5. Спростіть вираз А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; Б) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; В) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; Г) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

1.6. Для якої функції є первісною функція F(x) = sinx + 5?

А) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; B) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ;

Б) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru ; Г) А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru 1.7. О- точка перетину діагоналей прямокутника, АС=10 см, периметр трикутника АОD дорівнює 17 см. Знайдіть АD.

А) 7 см; Б) 10см;

В) 12 см; Г) неможливо визначити.

1.8. Основою прямої призми є трикутник зі стороною 5 см і висотою 6 см, яка проведена до цієї сторони. Знайдіть висоту призми, якщо іі об’єм дорівнює 120 см3 .

А) 16 см; Б) 4 см; В) 8 см; Г) 12 см.

1.9.Спростіть вираз А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.10. Знайдіть невизначений інтеграл А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru

А) ; Б) ; В) ; Г) .

Частина друга

Розв’яжіть завдання 2.1. – 2.4. Запишіть відповідь у бланк відповідей.

2.1.Знайдіть значення виразу А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

2.2.Скількома способами групу із 8 учнів можна розподілити для участі у двох олімпіадах, якщо в олімпіадах з математики бере участь 5 учнів, а в олімпіадах з фізики-3?

2.3.Знайдіть площу фігури, обмеженої лініями А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru і А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

2.4. З точки А до площини А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru проведено дві похилі по 4 см кожна. Кут між похилими дорівнює А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru , а кут між їхніми проекціями-прямий. Знайдіть відстань від точки А до площини А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

Частина перша

Завдання 1.1 – 1.10. мають по чотири варіанті відповідей, з яких тільки ОДНА відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей.

1.1.Розв'яжіть рівняння 6х = -12.

А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків.

1.2. Піднесіть до степеня А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

1.3. Знайдіть абсцису вершини параболи, яка є графіком функції А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А)-4; Б)4; В)2; Г)-2.

1.4. Розв'яжіть рівняння А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А) ; Б)-1; В)1; Г)3.

1.5. Спростіть вираз А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru .

А)1; Б) ; В) ; Г) .

А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru 1.6. Знак похідної функції А) 2; Б) -2; В) 6; Г) рівняння не має розв'язків - student2.ru , визначеної наR, змінюється за схемою, зображеною на рисунку. Визначте точки мінімуму функції.

Наши рекомендации