Артыкул 210. Арганiзатар культурнага мерапрыемства

1. Арганiзатар культурнага мерапрыемства - суб'ект культурнай дзейнасцi, па рашэннi якога праводзiцца культурнае мерапрыемства i (або) якi ажыццяўляе арганiзацыйнае, фiнансавае i iншае забеспячэнне арганiзацыi i правядзення культурнага мерапрыемства.

2. Арганiзатарамi культурнага мерапрыемства могуць з'яўляцца адзiн або некалькi суб'ектаў культурнай дзейнасцi.

3. Арганiзатар культурнага мерапрыемства абавязаны ў парадку i ў адпаведнасцi з крытэрыямi, устаноўленымi Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, прысвоiць знак узроставай катэгорыi iнфармацыйнай прадукцыi, якая будзе распаўсюджвацца пры дапамозе культурнага мерапрыемства.

4. Арганiзатар культурнага мерапрыемства пры неабходнасцi:

4.1. зацвярджае парадак арганiзацыi i правядзення культурнага мерапрыемства, каштарыс выдаткаў на арганiзацыю i правядзенне культурнага мерапрыемства;

4.2. прымае рашэнне аб стварэннi арганiзацыйнага камiтэта i зацвярджае яго склад;

4.3. вызначае колькасць запрашальных бiлетаў на наведванне культурнага мерапрыемства;

4.4. вырашае iншыя пытаннi па арганiзацыi i правядзеннi культурнага мерапрыемства, у тым лiку прадугледжаныя пунктам 3 артыкула 211 гэтага Кодэкса, пры адсутнасцi арганiзацыйнага камiтэта.

5. Арганiзатар культурнага мерапрыемства мае права дэлегаваць асобныя паўнамоцтвы па арганiзацыi i правядзеннi культурнага мерапрыемства арганiзацыйнаму камiтэту.

6. Арганiзатар культурнага мерапрыемства нясе адказнасць за адпаведнасць культурнага мерапрыемства патрабаванням гэтага Кодэкса i iншых актаў заканадаўства.

Артыкул 211. Арганiзацыйны камiтэт

1. Для кiраўнiцтва арганiзацыяй i правядзеннем культурнага мерапрыемства можа стварацца арганiзацыйны камiтэт.

2. Склад арганiзацыйнага камiтэта фармiруецца з прадстаўнiкоў арганiзатара культурнага мерапрыемства, юрыдычных асоб, грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, якiя прымаюць удзел у арганiзацыi i правядзеннi культурнага мерапрыемства.

Члены арганiзацыйнага камiтэта ажыццяўляюць свае паўнамоцтвы на грамадскiх пачатках.

3. Арганiзацыйны камiтэт пры неабходнасцi:

3.1. стварае дырэкцыю культурнага мерапрыемства;

3.2. разглядае i зацвярджае спiс удзельнiкаў культурнага мерапрыемства, у тым лiку асоб, якiя ўдзельнiчаюць у конкурсе ў якасцi канкурсантаў, сiмволiку культурнага мерапрыемства, узоры ўзнагарод, iншую атрыбутыку, план мерапрыемстваў па арганiзацыi i правядзеннi культурнага мерапрыемства, праграму культурнага мерапрыемства, калi iншае не прадугледжана гэтым Кодэксам;

3.3. зацвярджае склад журы (экспертнай камiсii), вiды заахвочванняў удзельнiкаў культурнага мерапрыемства;

3.4. ажыццяўляе ўзаемадзеянне з суб'ектамi культурнай дзейнасцi, iншымi юрыдычнымi асобамi па пытаннях арганiзацыi i правядзення культурнага мерапрыемства i яго асвятлення ў сродках масавай iнфармацыi;

3.5. вызначае вiды i формы iнфармацыйна-рэкламнай падтрымкi культурнага мерапрыемства, памер заявачнага ўзносу;

3.6. уносiць на разгляд арганiзатара культурнага мерапрыемства прапановы па каштарысе выдаткаў на арганiзацыю i правядзенне культурнага мерапрыемства, колькасцi запрашальных бiлетаў на наведванне культурнага мерапрыемства, вiдах заахвочванняў удзельнiкаў культурнага мерапрыемства;

3.7. вырашае iншыя пытаннi па арганiзацыi i правядзеннi культурнага мерапрыемства.

Артыкул 212. Удзельнiкi культурнага мерапрыемства

Удзельнiкамi культурнага мерапрыемства могуць з'яўляцца:

калектывы мастацкай творчасцi, асобныя выканаўцы, iншыя творчыя работнiкi, асобы, якiя iх суправаджаюць, работнiкi культуры;

члены арганiзацыйнага камiтэта, журы (экспертнай камiсii);

асобы, якiя ўдзельнiчаюць у культурным мерапрыемстве ў якасцi канкурсантаў;

прадстаўнiкi сродкаў масавай iнфармацыi;

госцi культурнага мерапрыемства (асобы, якiя маюць афiцыйнае запрашэнне ад арганiзатара культурнага мерапрыемства або арганiзацыйнага камiтэта);

iншыя асобы, якiя ўдзельнiчаюць у арганiзацыi i правядзеннi культурнага мерапрыемства або забяспечваюць удзел калектываў мастацкай творчасцi, асобных выканаўцаў i iншых творчых работнiкаў у культурным мерапрыемстве.

Наши рекомендации