Артыкул 20. Грамадскi кантроль у сферы культуры

1. Грамадскi кантроль у сферы культуры ажыццяўляецца ў мэтах забеспячэння выканання патрабаванняў:

1.1. ахоўных абавязацельстваў;

1.2. рэжымаў утрымання i выкарыстання зон аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей;

1.3. аб абмежаваннi правоў уласнiка (карыстальнiка) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiка, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць;

1.4. аб усталяваннi на нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях ахоўных дошак;

1.5. да выканання работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях.

2. Грамадскi кантроль у сферы культуры ажыццяўляецца грамадскiмi назiральнымi камiсiямi па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны, якiя ствараюцца пры Мiнiстэрстве культуры i мясцовых выканаўчых i распарадчых органах абласнога i базавага тэрытарыяльных узроўняў.

3. У склад грамадскiх назiральных камiсiй па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны могуць уваходзiць прадстаўнiкi грамадскiх аб'яднанняў у сферы культуры, якiя займаюцца пытаннямi гiсторыка-культурнай спадчыны, i прадстаўнiкi дзяржаўных органаў, пры якiх яны створаны.

4. Члены грамадскiх назiральных камiсiй па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны маюць права:

4.1. прымаць удзел у пасяджэннях Беларускай рэспублiканскай навукова-метадычнай рады па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны пры Мiнiстэрстве культуры Рэспублiкi Беларусь (далей, калi не вызначана iншае, - Рада) i абласных (Мiнскага гарадскога) саветаў па пытаннях гiсторыка-культурнай спадчыны з правам дарадчага голасу;

4.2. прымаць удзел у мерапрыемствах па ахове гiсторыка-культурнай спадчыны;

4.3. па ўзгадненнi з уласнiкам (карыстальнiкам) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiкам, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць, наведваць гэтыя нерухомыя матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi i праводзiць iх вiзуальны агляд;

4.4. са згоды ўласнiка (карыстальнiка) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiка, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць, атрымлiваць ад iх iнфармацыю i тлумачэннi па пытаннях забеспячэння выканання патрабаванняў, прадугледжаных пунктам 1 гэтага артыкула;

4.5. уносiць уласнiку (карыстальнiку) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiку, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць, прапановы аб устараненнi парушэння патрабаванняў, прадугледжаных пунктам 1 гэтага артыкула;

4.6. iнфармаваць дзяржаўныя органы аб парушэннi ўласнiкам (карыстальнiкам) матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каштоўнасцi, землекарыстальнiкам, на зямельным участку якога размешчана нерухомая матэрыяльная гiсторыка-культурная каштоўнасць, патрабаванняў, прадугледжаных пунктам 1 гэтага артыкула;

4.7. выконваць iншыя функцыi, прадугледжаныя гэтым Кодэксам i iншымi актамi заканадаўства аб культуры.

ГЛАВА 5

ФIНАНСАВАЕ I МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНIЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 21. Крынiцы фiнансавання ў сферы культуры

1. Фiнансаванне ў сферы культуры ажыццяўляецца ў мэтах забеспячэння правоў грамадзян у сферы культуры, агульнадаступнасцi культурных даброт i павышэння iх якасцi, рэалiзацыi напрамкаў дзяржаўнай палiтыкi ў сферы культуры.

2. Фiнансаванне ў сферы культуры ўключае наступныя крынiцы:

2.1. сродкi рэспублiканскага i (або) мясцовых бюджэтаў;

2.2. сродкi спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi, фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва;

2.3. сродкi фондаў, якiя заснаваны юрыдычнымi асобамi i (або) грамадзянамi ў адпаведнасцi з грамадзянскiм заканадаўствам для фiнансавання культурнай дзейнасцi;

2.4. сродкi суб'ектаў культурнай дзейнасцi, у тым лiку спонсараў i мецэнатаў культуры, заснавальнiкаў арганiзацый культуры, уласнiкаў (карыстальнiкаў) матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей, землекарыстальнiкаў, на зямельных участках якiх размешчаны нерухомыя матэрыяльныя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi, iншых юрыдычных асоб i арганiзацый, якiя не з'яўляюцца юрыдычнымi асобамi, у тым лiку замежных i мiжнародных, i iншых грамадзян, у тым лiку iндывiдуальных прадпрымальнiкаў, - як уласныя, уключаючы сродкi, атрыманыя ад ажыццяўлення дзейнасцi, якая прыносiць даход, так i пазыковыя сродкi;

2.5. iншыя крынiцы, не забароненыя заканадаўствам.

Артыкул 22. Асаблiвасцi фiнансавання дзяржаўных арганiзацый культуры

1. Фiнансаванне дзяржаўных арганiзацый культуры ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспублiканскага i (або) мясцовых бюджэтаў, сродкаў заснавальнiкаў, сродкаў, атрыманых ад ажыццяўлення дзейнасцi, якая прыносiць даход, бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогi, ахвяраванняў мецэнатаў культуры i iншых крынiц, не забароненых заканадаўствам.

2. Фiнансаванне дзяржаўных арганiзацый культуры ажыццяўляецца з улiкам дзяржаўных мiнiмальных сацыяльных стандартаў у сферы культуры, рэалiзацыi дзяржаўных i iншых праграм, накiраваных на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры.

Артыкул 23. Фiнансаванне ў сферы культуры за кошт сродкаў спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi i фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва

Фiнансаванне ў сферы культуры ажыццяўляецца за кошт сродкаў спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзi i фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы культуры i мастацтва ў парадку, устаноўленым Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 24. Дзейнасць устаноў культуры, якая прыносiць даход

1. Установы культуры могуць ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносiць даход, у адпаведнасцi з актамi заканадаўства.

2. Ажыццяўленне дзяржаўнымi ўстановамi культуры дзейнасцi, якая прыносiць даход, не з'яўляецца падставай для знiжэння iх фiнансавання за кошт сродкаў рэспублiканскага i (або) мясцовых бюджэтаў.

Артыкул 25. Матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне ў сферы культуры

1. Матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне ў сферы культуры прадугледжвае стварэнне матэрыяльна-тэхнiчнай базы, неабходнай для ажыццяўлення i (або) забеспячэння культурнай дзейнасцi арганiзацыямi культуры, iншымi юрыдычнымi асобамi, грамадзянамi, у тым лiку iндывiдуальнымi прадпрымальнiкамi, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць.

2. Не дапускаюцца неабгрунтаваныя скарачэнне або пагаршэнне матэрыяльна-тэхнiчнай базы арганiзацый культуры.

3. Матэрыяльна-тэхнiчная база арганiзацый культуры, iншых юрыдычных асоб, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, фармiруецца зыходзячы з напрамкаў культурнай дзейнасцi i ўключае зямельныя ўчасткi, капiтальныя пабудовы (будынкi, збудаваннi), памяшканнi, абсталяванне, тэхнiчныя i iншыя сродкi, iншую маёмасць, неабходную для ажыццяўлення i (або) забеспячэння культурнай дзейнасцi.

4. Дзяржаўныя органы садзейнiчаюць развiццю матэрыяльна-тэхнiчнай базы дзяржаўных арганiзацый культуры.

5. Асаблiвасцi фармiравання матэрыяльна-тэхнiчнай базы некаторых тыпаў арганiзацый культуры, iншых юрыдычных асоб, якiя ажыццяўляюць культурную дзейнасць, вызначаюцца гэтым Кодэксам i могуць прадугледжваць патрабаваннi аб забеспячэннi пэўнай маёмасцю, неабходнай для ажыццяўлення i (або) забеспячэння культурнай дзейнасцi. У выпадках, прадугледжаных гэтым Кодэксам, матэрыяльна-тэхнiчная база пэўных вiдаў i тыпаў арганiзацый культуры, iншых юрыдычных асоб, якiя ажыццяўляюць культурную дейнасць, павiнна ўключаць фонды культурных каштоўнасцей, а таксама забяспечваць стварэнне ўмоў для iх захавання i выкарыстання.

ГЛАВА 6

МIЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНIЦТВА Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Артыкул 26. Задачы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Задачамi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры з'яўляюцца:

устанаўленне мiжнародных адносiн у сферы культуры;

азнаямленне сусветнай грамадскасцi з беларускай нацыянальнай культурай i яе папулярызацыя;

узбагачэнне культурнага жыцця, далучэнне грамадзян, якiя пражываюць у Рэспублiцы Беларусь, да культурных каштоўнасцей сусветнай культуры;

умацаванне i развiццё культурных сувязей памiж Рэспублiкай Беларусь i беларусамi замежжа;

захаванне нацыянальна-культурнай iдэнтычнасцi беларусаў замежжа;

iнтэграцыя беларускай нацыянальнай культуры ў сусветную культуру i сусветную iнфармацыйную прастору.

Артыкул 27. Прынцыпы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Суб'екты культурнай дзейнасцi пры ажыццяўленнi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры кiруюцца наступнымi прынцыпамi:

прызнанне i павага годнасцi, каштоўнасцi i неабходнасцi захавання кожнай культуры, разгляд усiх нацыянальных культур i моў у iх разнастайнасцi ў якасцi састаўной часткi агульнага здабытку чалавецтва;

роўнасць нацыянальных культур i роўная iх вартасць для сусветнай культуры;

служэнне культуры развiццю мiрных i дружалюбных адносiн памiж краiнамi i народамi;

узаемавыгаднасць культурнага супрацоўнiцтва;

абавязковасць аховы гiсторыка-культурных каштоўнасцей як у мiрны час, так i ў выпадку ўзброенага канфлiкту.

Артыкул 28. Прававыя асновы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Прававымi асновамi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры з'яўляюцца Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь, гэты Кодэкс, мiжнародныя дагаворы Рэспублiкi Беларусь, дагаворы памiж суб'ектамi культурнай дзейнасцi Рэспублiкi Беларусь i замежных краiн, мiжнародныя, дзяржаўныя i iншыя праграмы, накiраваныя на захаванне, развiццё, распаўсюджванне i (або) папулярызацыю культуры, рашэннi мiжнародных арганiзацый, удзельнiцай якiх з'яўляецца Рэспублiка Беларусь, i iншыя мiжнародна-прававыя акты, якiя з'яўляюцца абавязковымi для Рэспублiкi Беларусь.

Артыкул 29. Напрамкi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры

Напрамкамi мiжнароднага супрацоўнiцтва ў сферы культуры з'яўляюцца:

мiжнародны культурны абмен;

удзел у стварэннi i дзейнасцi мiжнародных органаў i юрыдычных асоб у сферы культуры;

пашырэнне культурнага супрацоўнiцтва з беларусамi замежжа i аказанне iм падтрымкi;

ахова гiсторыка-культурнай i археалагiчнай спадчыны;

сумесная дзейнасць па стварэннi i выкарыстаннi культурных каштоўнасцей, стварэнне копiй культурных каштоўнасцей, якiя знаходзяцца ў музейных, бiблiятэчных, архiўных i iншых фондах Рэспублiкi Беларусь i замежных краiн;

навукова-даследчая дзейнасць;

сумесная рэалiзацыя культурных праектаў, у тым лiку вытворчасць фiльмаў, арганiзацыя i правядзенне культурных мерапрыемстваў;

развiццё i ўдасканаленне дагаворнай базы мiжнароднага культурнага супрацоўнiцтва.

Наши рекомендации