Історіографія та джерельна

ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА…………………….4

1.1 Історіографія…………………………………………………………………..4

1.2 Джерельна база……………………………………………………………….7

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ТА ТОПОНІМІКА……………………..........................8

2.1 Топоніміка……………………………………………………......................8

2.2 Становище с. Балабанівка від заснування до кінця ХIХ століття……12

2.3 Село у ХХ століття……………………………………………………….18

2.4 Балабанівка на сучасному етапі розвитку…………………………….22

РОЗДІЛ ІІІ. ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ С. БАЛАБАНІВКА….24

3.1 Народний одяг …………………………………………………………...24

3.2 Весільні звичаї та обряди ………………………………………………..27

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..32

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….....33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………..38

Вступ

Маленька частинка України, моєї Батьківщини. Наймальовничіше та найпрекрасніше місце на всьому світі. Вінницька область, Оратівський район, село Балабанівка - це і є моя маленька батьківщина, моє найрідніше містечко на землі...

На території України знаходиться два населених пункти з назвою Балабанівка: Вінницька область, Оратівський район; Миколаївська область, Корабельний район.

Актуальність теми зумовлюється необхідністю молодого покоління достеменно знати історію рідного народу та краю, тобто свого села. Далеко не кожна пересічна людина знає як жилося люду у певні історичні рамки. Тому вивчення історії та топоніміки є важливим елементом у дослідженні культури і традицій населеного пункту, то вважаю за доцільне у своїй роботі звернути увагу саме на цей аспект. Крім того актуальність моєї роботи полягає ще й тому, що історія та топоніміка села Балабанівка Оратівського району Вінницької області не була дотепер об'єктом дослідження. А я у своїй роботі працюватиму саме над цим питанням.

Об’єктом єдослідження історії та етнографії села Балабанівка.

Предметом дослідження є історичні події та факти, що відбулись у с. Балабанівка з часів його заснування до сьогодні.

Мета курсової роботи полягає у вивченні та дослідженні витоків, історії розвитку та сучасного стану села.

Виходячи із мети роботи її завданнями стали такі:

1) дослідити історіографію та джерельну базу у вивчення населеного пункту

2) дослідити історію та топоніміку с. Балабанівка

3) охарактеризувати особливості етнографії села

Методологічною базою роботи є принцип історизму, на основі якого факти та події розглядаються з урахуванням суспільно-політичного становища, що мало вплив на перебіг історії, принцип об’єктивності, що передбачає неупередженість при висвітленні питань, пов’язаних з історією формування села. Ці принципи були реалізовані за допомогою як загальнонаукових, так і спеціально - історичних методів: проблемно-хронологічний, аналітичний, метод логічного аналізу.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків.

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА

1.1 Історіографія

Джерельна база дослідження. Таке порівняно невеличке поселення, як Балабанівка, звичайно не могло потрапити до нечисленних письмових джерел історії Вінничини.

Оскільки с. Балабанівка за площею та щільністю населення невелике, події, що відбувались на його території впродовж історії не відзначаились особливою насиченістю.

Перші відомості про село знаходимо у праці «Сказание о населенных местностях Киевской губернии» В. Похілевича. Яка була опублікована ще у 1864 р. В ній є опис с. Балабанівка, у якому подано кількість жителів, церков та кому належало село [1, с. 322 ].

У енциклопедії «Словник географічний словник Королівства Польського…» вміщено статтю про історію села починаючи з 1612 р. [2, c. 92-93 ].

К. Болсуновський у своїй публікації «Случайные находки» описав монетний скарб, знайдений поблизу хутора Богданівка, який нині входить до сільської ради с. Балабанівка [3, С. 127-128 ].

Впродовж наступних 70 р. інформацію про село виявити не вдалося.

Лише у енциклопедичному видані радянських часів «Історія міст і сіл УРСР: Вінницької області». В ній коротка довідка про історію села де зазначено кількість колгоспів, бібліотек та приналежність навколишніх малих сіл до сільської ради [4, с. 263].

У енциклопедії «Словник гідронімів України». Є інформація про річку Гірський Тікич, яка протікає через село Балабанівка [5, с. 132].

Ю Лук’нчук в своїй статті «Вулиця Братів Березовських» розповів про долю юнаків, які захищали с. Балабанівку під час другої світової війни [6, c. 4].

Фотоальбом «Вінничина» - в якому місцяця фото визначних місць села: церква преподобного Архістратига Михаїла [7, с. 143].

Також інформацію надає нам В. Огородник у своїй книзі «Легендами овіяна земля», він розповідає легенди які пов’язані з селом та про його загадкові місця [9, с. 34].

У монографії Ю. Мицика вказано, про те, що під час національно-визвольної війни 1648 – 1649 р. Балабанівська сотня надавала допомогу Хмельницькому в Чичільнику. Та оповіщала про наближення татарського війська [10 c. 93] .

У монографії Ю. Мицика «Умань козацька й гайдамацька» є розповідь про Балабанівську сотню Кальницького полку [11, c. 98].

Про історію Кальницького полку видано працю О. Дана, В. Кривошея «Вінничина козацька : Історія Вінницького козацього полку». В ній є згадки про Балабанівську сотню, сотників отаманів та осавулів [12, с. 36; с. 122].

В. Синицький в книзі «Відлуння чорної весни» розповідає про людей ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та її наслідки для жителів с. Балабанівка [12, с.32].

Документальна праця «Реабілітовані історією: у двадцяти семи томах. Вінницька область» є короткі біографічні довідки селян які постраждали від політичних репресій [13, c. 435].

В. Синицький «Страдницькі роки i долі» у своїй книзі описує роки голодомору, як пережели його жителі с. Балабанівка [14, c. 54].

В. Огородника є книга «Гостинна Оратівщина: путівник». В якій автор описує визначні історичні місця села. Та історію Оратівського краю [15, с. 22].

Праця М Мудраченка «Пам’ятки історії та історичні місця Віннчини: Калинівський та Оратівський райони». У книзі розповідається про те, що в селі знаходиться братська могила Воїнам інтернаціоналістам та пам’ятний знак на честь загиблих воїнів – земляків [16 , с. 184 ].

У книзі «Оратівський край» зібрано легенди і історії сіл району, як село розвивалось, визначні місця, представлені фото, видатні люди, які народились в Балабанівці [17, с. 21-28].

Стаття в газеті «Обрії Оратівщини» «Балабанівські плюси» розповідається чим займаються люди, визначні місця в селі яке місце посідає в районі на сучасному етапі, скільки колгоспів було за час свого існування, та чому село має великі досягнення в аграрній сфері [18, с. 4].

1.2 Джерельна база

Джерельна база дослідження становить рукопис Жеребеця Захара Пилиповича під назвою «Історія села Балабанівка» в ньому записано всі визначні події, які від часу заснування с. Балабанівка до кінця ХХ ст.

На початку 21 століття в тому числі проводилось опитування жителів та польові дослідження с. Балабанівка на такі теми:

Легенда села Балабанівка, Марченкова криниця –записано зі слів Бовкуна Антона Трохимовича (1925 року народження). Спогади про голодомор зі слів Патик Ірини Григорівни (1929 року народження).Топоніміка села Балабанівка- записано зі слів Завадецької Галини Степанівни (1954.22.12 року народження). Український народний одяг: населеного пункту – записано зі слів Нижник Лідії Іванівни(1945.11.04 року народження). Весільні звичаї та обряди села Балабанівки – записано зі слів Івко Марії Василівни(1934.11.10 року народження).

Таким чином, історіографія та джерельна база дослідження є досить небагатою. Джерела, у яких представлено особливості історії с. Балабанівка, відзначаються скупістю відомостей щодо досліджуваного населеного пункту.


Наши рекомендации