Directional Movement with Optimization

Кафедра менеджменту

Звіт

з виконання індивідуального завдання № 2

з дисципліни «Менеджмент»

«Вивчення індикаторів тренду на прикладі оцінки акцій компанії»

Варіант № 15

Виконала

студентка 3 курсу 1групи

спеціальності 6506

Козярук Дарина Михайлівна

Перевірив:доцент

Силантьєв С.О.

Київ 2012

Завдання:

Використання індикаторів для практичного прийняття інвестиційних рішень менеджером інвестиційної компанії.

Це питання включає два етапи:

1. Провести оптимізацію періоду DEMA для акцій компанії American Express Company (AXP). Який період з’явився оптимальним для цієї акції.

2. У Metastock включена система Directional Movement with Optimization. Відкрити цю систему в System Tester, вивчити її формули і протестувати на акції компанії American Express Company (AXP). Який період виявився найбільш оптимальним.

Практично в кожному індикаторі є такий параметр як період. Він є параметром у функції індикатора і від його значення може залежати вигляд індикатора, а від вигляду індикатора залежать і наші рішення про купівлю продаж акцій.

Тож продемонструємо це на прикладі 21-денного (червоний індикатор) і 50-денного періоду Dema (зелений індикатор) для акцій нашої компанії.


Як ми бачимо перший графік з 21-денним періодом набагато чутливіший до змін ніж другий графік з 50-денним періодом, адже другий графік більш згладженний і не відображає різких цінових змін. Це пояснюється періодом – середня, що вирахувана за менший період є більш чутливою до кінця графіка, оскільки вага значень в кінці коротшого періоду є більшою, ніж вага значень в кінці довгого періоду. Але водночас треба зауважити, що об’єктивне рішення не можна прийняти по 1 чи 2 дням. Отже, рішення про інвестування будуть зовсім різні в певні часові відрізки. Тому для прийняття правильних рішень нам потрібно оптимізувати період індикатора – підібрати найбільш оптимальний період, використовуючи який рішення прийняті на основі цього індикатора будуть найбільш ефективними. Для цього в Metastock й існує утиліта System Tester, що на основі попередніх значень ціни визначає найбільш оптимальний період, що давав би найточніші прогнози для прийняття найоптимальніших рішень.

Dema with Optimization

Завантажуємо Metastock і акції компанії Cardero Resource Corp (CRC). Накладаємо індикатор Dema. Натискаємо на значок долара – запускаємо Enhanced System Tester.

Далі потрібно визначити функції, спираючись на які система буде працювати. Їх потрібно внести у відповідні закладки System Editor – Buy order (Сигнал купівлі – відкриття довгої позиції), Sell order ( сигнал продажу – відкриття короткої позиції), Sell Short order ( закриття довгої позиції ) Buy to Cover order ( закриття короткої позиції).

Ці функції наступні:

Buy order (Сигнал купівлі – відкриття довгої позиції)

CROSS(CLOSE, DEMA(C, opt1))

Sell order ( сигнал продажу – відкриття короткої позиції)

CROSS(DEMA(C, opt1), CLOSE)

Sell Short order (сигнал продажу - закриття довгої позиції )

CROSS(DEMA(C, opt1), CLOSE)

Buy to Cover order (сигнал купівлі - закриття короткої позиції)

CROSS(CLOSE, DEMA(C, opt1))

Формули означають наступне:

· Коли DEMA перетинає ціну закриття до гори то потрібно купувати.

· Коли DEMA перетинає ціну закриття до низу потрібно продавати.

Записавши ці формули у відповідні поля ми бачимо що в усіх формулах є Opt1 – це параметр що означає період для роботи індикатора.

Далі потрібно визначити діапазон зміни opt1 – в нашому випадку цей діапазон від 3 до 90 днів з кроком в 1 день. Для цього переходимо на останню закладку Optimizations і встановлюємо діапазон змінних для opt1.

Натискаємо ОК і система прийняття рішень на основі DEMA готова. Тепер запустимо її і знайдемо оптимальний період для DEMA. Для цього натискаємо New semulation і вибираємо систему для роботи - Dema with Opt .


В кінці в правому нижньому куті екрану з’являється посилання на перегляд результату.

Натискає View Results і бачимо на екрані 5 найбільш оптимальних варіантів.

Найкращим варіантом є варіант №2 при якому ми отримуємо 2,58% прибутку і оптимальний період дорівнює 4 днів. Отже, для подальшої роботи з DEMA для акцій даної компанії потрібно використовувати саме цей період. Можна також двічі натиснути на самому варіанті, щоб дізнатися при нього більш детально.

Directional Movement with Optimization

Тепер знайдемо оптимальний період для роботи системи прийняття рішень на основі Directional Movement. Для цього використаємо вже створену у тестері систему Directional Movement with Optimization.

Запускаємо систему і отримуємо наступні результати:

Отже, найбільший прибуток можна отримати використовуючи другий варіант 3,36% при періоді – 4 днів. Тому оптимальним для роботи індикатора Directional Movement з акціями компанії є використання саме цього варіанту періоду.


Висновок

Отже, індикатор і його графік залежить на пряму від періоду цього індикатора для кожної вибраної акції окремо. Для найефективнішої і продуктивної роботи слід визначити оптимальний період для роботи з індикатором, до того як працювати з ним.

В ході виконання модулю № 2 ми визначили оптимальні періоди для роботи з акціями компанії Cardero Resource Corp (CRC)індикаторів Dema (5 днів) та Directional Movement (30 днів). Ці періоди забезпечують найбільшу прибутковість, а отже і найбільш точно прогнозовану зміну ціни. До максимізації прибутку від акцій даної компанії призведе використання цих періодів у роботі відповідних індикаторів.

Судячи з цих двох оптимізованих індикаторів – слід купити акції по ціні 10.27 $ у сумі близько 900 акцій 5.10.2011.


Початковий капітал 1,000,000$  
Баланс спостереження на 06.10.11  
Тікер компанії дата прийняття рішень про відкриття позицій Короткі позиції Ціна Ітого Довгі позиції Ціна Ітого Баланс рахунку
відкриття позиції поточна ціна позиції при відкритті позиції поточна вартість позиції Нереалізований прибуток (збиток) відкриття позиції поточна ціна позиції при відкритті позиції поточна вартість позиції Нереалізований прибуток (збиток)
AMAT 5.10.2011 9.70 10.27 -3880            
GRZ 5.10.2011 2.25 2.23 -675 -6            
ENTR 5.10.2011 4.29 4.26 -1287 -9            
OKE 5.10.2011           64.56 65.82 -45192  
BRCD 5.10.2011           4.34 4.48 -3472  
MS 6.10.2011           13.82 14.48 -12348  
MFG 6.10.2011 2.81 2.87 -1405            
BTC 6.10.2011 1.00 1.09 -300            
DLLR 6.10.2011 20.83 20.90 -8332            
JNS 6.10.2011 5.98 5.96 -1794 -16              
           
Історія прийняття рішень (до 06.10.11) і результат (прибуток/збиток)
Тікер компанії дата прийняття рішень про відкриття позицій дата прийняття рішень про закриття позицій   Баланс рахунку (з врахуванням закритих позицій)
Тип позиції (Д/К) ціна відкриття позиції ціна закриття позиції кількість вартість позиції при відкритті вартість позиції при закритті Реалізований прибуток / (збиток)
AMAT 16.09.2011 04.10.2011 K 11.69 10.27 -5845 -710  
JNS 16.09.2011 04.10.2011 К 7.06 5.98 -2824 -432  
Ітого -1142  
   
                                                           

Наши рекомендации