Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу

Товар Реалізація в базовому періоді, Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru , грн. Зміна фізичного обсягу реалізації в поточному періоді порівняно з базовим iq×100-100% Розрахункові дані
iq Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru
Мандарини 46 000 -6,4 0,936 43 056
Грейпфрути 27 000 -8,2 0,918 24 786
Апельсини 51 000 +1,3 1,013 51 663
Всього 124 000 x   119 505

Щоб знайти загальний індекс Iq за формулою: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru , нам необхідно знайти q1, який із формули індивідуального коефіцієнту ( Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru ) дорівнює: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru .

Тоді Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Загальний обсяг товарообігу зменшився на 3,6 %, що в абсолютному значенні складало Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru грн.

Розрахунок середнього геометричного індексу ціни

Таблиця

Реалізація овочевої продукці

Товар Реалізація в поточному періоді в вартісних оцінках p1q1, (грн.) Зміна цін в поточному періоді порівняно з базовим, Тпр., % Розрахункові графи
Індивідуальний індекс ціни ip Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru
Морква 23 000 +4,0 1,04 22 115
Буряк 21 000 +2,3 1,023 20 528
Цибуля 29 000 -0,8 0,992 29 234
Всього 73 000 х ? 71 877

Необхідно визначити, як змінилася середня ціна по даній сукупності.

Індекс цін: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru . Якщо дані по чисельнику ми маємо (73 000 грн.), то розрахувати дані по знаменнику нам допоможе індивідуальний індекс ціни Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru , звідки, знаючи ip можна знайти p0: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Тоді:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Тобто ціни на овочеву продукцію зросли на 1,6%, що в абсолютному значенні становило:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru грн.

Задача. Маємо дані на продовольчі товари, що ціни на них зросли на 17%, а на непродовольчі товари – на 9%. Товарна структура роздрібного товарообігу в першому кварталі складала: на продовольчі товари – 46%, на непродовольчі товари – 54%. Розрахуйте індекс роздрібних цін за перший квартал поточного року.

Використовуємо середній гармонічний індекс ціни.

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Тобто середнє зростання цін на товари за перше півріччя склало 12,6%

Індекси середніх величин.

До індексів середніх величин відносяться три індекси:

- індекс змінного складу.

- індекс фіксованого складу

- індекс структурних зрушень

Індекс змінного складу: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Індекс фіксованого складу: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Індекс структурних зрушень: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Між цими трьома індексами існує взаємозалежність:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Вище ми розраховували індекси середніх величин для ціни. Аналогічно вони розраховуються і для інших показників (наприклад, продуктивності праці і собівартості).

обсяг виробництва
Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru Продуктивність праці (W).

середньоспискова чисельність робітників
Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru Індекс змінного складу: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Індекс фіксованого складу: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Індекс структурних зрушень: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Собівартість (Z).

Індекс змінного складу: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Інші індекси розраховуються аналогічно.

Задача - приклад.

Таблиця

Реалізація товару А за регіонами у звітному та минулому періодах

Регіони Червень Липень Розрахункові дані
Середня ціна p0, грн. Обсяг реалізації q0, шт. Середня ціна p1, грн. Обсяг реалізації q0, шт. Реалізація за червень, p0q0, грн. Реалізація за звітний період, p1q1, грн. p0q1
10 000 18 000 120 000 234 000 216 000
20 000 9 000 340 000 171 000 153 000
Всього х 30 000 х 27 000 460 000 405 000 369 000

Як змінилася в середньому ціна по регіонах.

Розрахуймо індекс змінного складу ціни:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Тобто середня ціна впала на 2,2%, що в абсолютному значенні становило:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru грн.

Тепер спробуємо визначити, як вплинуло на зміну середньої ціни зміна індивідуальної ціни і структура товарообігу.

Розрахуймо індекс фіксованого складу:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Тобто за рахунок індивідуальних цін загальний рівень ціни міг би зрости на 9,8% (що в абсолютному значенні становило (чисельник мінус знаменник в повній формулі індексу фіксованого складу!) 1,3 грн.). Але ж ціна зменшилась на 33 коп. (2,2%). Значить впливає обсяг або структура.

Розрахуймо індекс структурних зрушень:

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru

Отже, за рахунок зміни структури ціни в середньому впали на 10,9%, що в абсолютному значенні становить (13,7 – 15,33 = 1,63 грн.).

Отже, в загальному (перевіримо розрахунки, використовуючи взаємозалежність між індексами середніх величин):

Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru (співпадає)

А абсолютний приріст: Розрахунок середнього арифметичного індексу фізичного обсягу - student2.ru грн. (співпадає)

Наши рекомендации