Оцінка ефективності інвестицій

Фірма «Комфорт», виробник меблів, надала звіт комітету з охорони навколишнього середовища по ряду випадків порушення в минулому році і заплатила значний штраф за перевищення допустимих обсягів викиду токсичних речовин в атмосферу. Як комітет з охорони навколишнього середовища, так і акціонери ЗАТ «Комфорт» зажадали установки очисних споруд.

Якщо компанія не встановить очисні споруди, то за оцінками її експертів в наступні три роки вона заплатить штрафи в такому розмірі (суми вказані у приведеній вартості):

Сума штрафу, млн. £ Імовірність

1,0 0,3

1,8 0,5

2,6 0,2

Група консультантів з охорони навколишнього середовища порадила встановити розпилююче обладнання вартістю £ 4 млн., що дозволить усунути шкідливий вплив хімікатів на атмосферу. На відміну від суми штрафів, витрати на обладнання для контролю забруднення навколишнього середовища не підлягають оподаткуванню, в той час як амортизація (25% методом зменшуваного залишку) відноситься на валові витрати. Ставка оподаткування прибутку компанії - 30%, податок підлягає сплаті до року, наступного після року нарахування. Після закінчення трирічного терміну експлуатації обладнання не буде мати залишкової або реалізаційної вартості. Спорудження може бути встановлено на заводі фірми в наступному фінансовому році.

Європейський Союз надає грант у сумі 25% вартості обладнання в році, наступному після року установки. Оплата послуг консультантів становить £ 200000. Застосування нового обладнання призведе до підвищення виробничих витрат на суму, що становить 2% виручки від реалізації. Поточний обсяг продажів складає £ 15 млн. у рік. Прогнозують його зростання на 5% на рік. При цьому не планується змін в сумі робочого капіталу.

Фінансовий менеджер ЗАТ «Комфорт» застосовує післяподаткову ставку дисконтування 10% для проектів такого типу. Усі вхідні та вихідні грошові потоки компанії вважаються здійсненими на кінець року.

Необхідно:

а) Розрахувати очікувану чисту теперішню вартість інвестицій. Коротко прокоментувати результати розрахунків.

б) Надіслати звіт керівництва ЗАТ «Комфорт» з приводу даного інвестиційного проекту, беручи до уваги як фінансові, так і нефінансові критерії.

В таблиці 7.3 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.3

Вихідні дані за варіантами

Показники
А
Б
В
Г

Тематика рефератів

1. Теоретичні та оганізаційні основи фінансового менеджменту.

2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

3. Механізм реалізації фінансового менеджменту.

4. Фінансова політика підприємства.

5. Управління грошовими потоками на підприємстві.

6. Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства.

7. Аналіз грошових потоків підприємства.

8. Класифікація витрат підприємства.

9. Поняття й сутність операційного аналізу.

10. Методика визначення точки беззбитковості.

11. Поняття цінової політики підприємства.

12. Напрямки використання прибутку підприємства.

13. Поняття дивідендної політики підприємства.

14. Сутність та структура оборотного капіталу.

15. Нормування оборотних коштів.

16. Управління активами.

17. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

18. Вплив ціни і структури капіталу на вартість підприємства.

19. Середньозважена вартість капіталу фірми.

20. Переваги та недоліки власного капіталу.

21. Поняття та нормативна класифікація зобов’язань підприємства.

22. Поняття інвестиційного проекту.

23. Джерела фінансування інвестицій.

24. Управління реальними інвестиціями підприємств.

25. Управління фінансовими інвестиціями.

26. Внутрішня норма прибутку.

27. Управління фінансовими ризиками.

28. Сутність фінансового планування.

29. Етапи фінансового планування.

30. Види бюджетів, які використовуються на підприємстві.

31. Оперативне фінансове планування.

32. Поняття банкрутства і його причини.

33. Процедура визнання підприємства банкрутом.

34. Методи прогнозування банкрутства: західний та вітчизняний досвід.

35. Поняття фінансової санації.

Наши рекомендации