До наступних завдань Є.1 – Є.10 назва аналізованого підприємства і рік (роки) звітності видаються викладачем кожному студенту окремо – на початку вивчення курсу. 6 страница

Провести середньогалузеві порівняння відносних показників.

Бажаним є табличне представлення вхідних і результативних показників.

Вказати роки (рік), за який надана фінансова звітність.

Встановити, чи є організація прибутковою або збитковою.

Провести розрахунок 4-х показників за вказаним напрямом аналізу.

Для кожного показника провести розрахунок його значень на початок і на кінець періоду.

Побудувати 3 таблиці: 1 – з даними для підприємства,

2 – з даними для його ВЕД (галузі);

3 – з порівнянням вихідних (результативних) показників для підприємства і його ВЕД на кінець аналізованого періоду, з розрахунком абсолютних відхилень показників для аналізованого підприємства від галузевих показників.

Зробити висновки щодо значень показників (чи відповідають нормативним значенням або необхідним межам).

У висновках відобразити результати порівняння з середньогалузевими показниками.

Внести ваші планові пропозиції щодо поліпшення / нормалізації рівня платоспроможності організації.

Задача Є.4. За даними фінансової звітності організації проаналізувати її ділову активність за допомогою сукупності відповідних відносних показників оборотності. Провести середньогалузеві порівняння відносних показників.

Бажаним є табличне представлення вхідних і результативних показників.

Вказати роки (рік), за який надана фінансова звітність.

Встановити, чи є організація прибутковою або збитковою.

Провести розрахунок 4-х показників за вказаним напрямом аналізу.

Для кожного показника провести розрахунок його значень на початок і на кінець періоду.

Побудувати 3 таблиці: 1 – з даними для підприємства,

2 – з даними для його ВЕД (галузі);

3 – з порівнянням вихідних (результативних) показників для підприємства і його ВЕД на кінець аналізованого періоду, з розрахунком абсолютних відхилень показників для аналізованого підприємства від галузевих показників.

Зробити висновки щодо значень показників (чи відповідають нормативним значенням або необхідним межам).

У висновках відобразити результати порівняння з середньогалузевими показниками.

Внести ваші планові пропозиції щодо поліпшення / нормалізації рівня інтенсивності використання активів і ресурсів організації.

Задача Є.5.За даними фінансової звітності організації проаналізувати її проаналізувати ділову активність за допомогою класичного «золотого правила економіки». Провести середньогалузеві порівняння відносних показників.

Бажаним є табличне представлення вхідних і результативних показників.

Вказати роки (рік), за який надана фінансова звітність.

Встановити, чи є організація прибутковою або збитковою.

Побудувати 2 таблиці:

1 – з оцінкою динаміки основних показників «золотого правила економіки» для підприємства та з відносними показниками, які характеризують вплив цього «правила» на підприємство (Ra, Rp, Kв),

2 – з аналогічними обчисленнями для відповідного ВЕД (галузі).

Зробити висновки щодо розвитку ситуації на підприємстві і щодо значень та динаміки відносних показників (чи відповідають нормативним значенням або необхідним межам).

У висновках відобразити результати порівняння з середньогалузевими показниками.

Внести ваші планові пропозиції щодо поліпшення / нормалізації рівня інтенсивності використання активів і ресурсів організації.

Задача Є.6. Провести комплексну оцінку рівня фінансової стійкості організації в порівнянні з середньогалузевими показниками. Для цього до сформованого в попередньому завданні переліку (системи) показників застосувати (для їх об’єднання):

1) або методику розрахунку інтегрального показника діяльності (за сукупністю нормалізованих і зважених цільових показників);

2) або методику інтегральної оцінки показників, що мають різну вагомість і різний напрям позитивних змін (див. останню пару: сформувати 1 групу, вихідні дані – дані відповідних показників щодо діяльності аналізованого підприємства, базові значення показників, їх вагомості);

3) або п’ятифакторну модель Дюпона щодо рентабельності власного капіталу (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень фінансової стійкості підприємства);

4) або п’ятифакторну модель Альтмана (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень фінансової стійкості підприємства).

При застосуванні будь-якої методики або моделі обчислення мають бути проведені 2 рази: 1 – для аналізованого підприємства, 2 - для його ВЕД (галузі).

Зробити висновок щодо результатів оцінки фінансової стійкості за рівнем інтегрального показника.

Задача Є.7. Провести комплексну оцінку рівня рентабельності організації в порівнянні з середньогалузевими показниками. Для цього до сформованого в попередньому завданні переліку (системи) показників застосувати (для їх об’єднання):

1) або методику розрахунку інтегрального показника діяльності (за сукупністю нормалізованих і зважених цільових показників);

2) або методику інтегральної оцінки показників, що мають різну вагомість і різний напрям позитивних змін (див. останню пару: сформувати 1 групу, вихідні дані – дані відповідних показників щодо діяльності аналізованого підприємства, базові значення показників, їх вагомості);

3) або п’ятифакторну модель Дюпона щодо рентабельності власного капіталу (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 або фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень рентабельності продукції або капіталу підприємства);

4) або п’ятифакторну модель Альтмана (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень рентабельності продукції або капіталу підприємства).

При застосуванні будь-якої методики або моделі обчислення мають бути проведені 2 рази: 1 – для аналізованого підприємства, 2 - для його ВЕД (галузі).

Зробити висновок щодо результатів оцінки рентабельності за рівнем інтегрального показника.

Задача Є.8. Провести комплексну оцінку рівня платоспроможності організації в порівнянні з середньогалузевими показниками. Для цього до сформованого в попередньому завданні переліку (системи) показників застосувати (для їх об’єднання):

1) або методику розрахунку інтегрального показника діяльності (за сукупністю нормалізованих і зважених цільових показників);

2) або методику інтегральної оцінки показників, що мають різну вагомість і різний напрям позитивних змін (див. останню пару: сформувати 1 групу, вихідні дані – дані відповідних показників щодо діяльності аналізованого підприємства, базові значення показників, їх вагомості);

3) або п’ятифакторну модель Дюпона щодо рентабельності власного капіталу (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 або фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень платоспроможності підприємства);

4) або п’ятифакторну Z-модель Альтмана (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень платоспроможності підприємства).

При застосуванні будь-якої методики або моделі обчислення мають бути проведені 2 рази: 1 – для аналізованого підприємства, 2 - для його ВЕД (галузі).

Зробити висновок щодо результатів оцінки платоспроможності за рівнем інтегрального показника.

Задача Є.9. Провести комплексну оцінку рівня оборотності активів і ресурсів організації в порівнянні з середньогалузевими показниками. Для цього до сформованого в попередньому завданні переліку (системи) показників застосувати (для їх об’єднання):

1) або методику розрахунку інтегрального показника діяльності (за сукупністю нормалізованих і зважених цільових показників);

2) або методику інтегральної оцінки показників, що мають різну вагомість і різний напрям позитивних змін (див. останню пару: сформувати 1 групу, вихідні дані – дані відповідних показників щодо діяльності аналізованого підприємства, базові значення показників, їх вагомості);

3) або п’ятифакторну модель Дюпона щодо рентабельності власного капіталу (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 або фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень оборотності активів і ресурсів підприємства);

4) або п’ятифакторну Z-модель Альтмана (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень оборотності активів і ресурсів підприємства).

При застосуванні будь-якої методики або моделі обчислення мають бути проведені 2 рази: 1 – для аналізованого підприємства, 2 - для його ВЕД (галузі).

Зробити висновок щодо результатів оцінки платоспроможності за рівнем інтегрального показника.

Задача Є.10. Провести комплексну оцінку фінансових результатів діяльності організації в порівнянні з середньогалузевими показниками. Для цього до використаного в попередньому завданні переліку (системи) відносних показників застосувати (для їх об’єднання):

1) або методику розрахунку інтегрального показника діяльності (за сукупністю нормалізованих і зважених цільових показників);

2) або методику інтегральної оцінки показників, що мають різну вагомість і різний напрям позитивних змін (див. останню пару: сформувати 1 групу, вихідні дані – дані відповідних показників щодо діяльності аналізованого підприємства, базові значення показників, їх вагомості);

3) або трифакторну модель Дюпона щодо рентабельності власного капіталу (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 або фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень оборотності активів і ресурсів підприємства);

4) або п’ятифакторну Z-модель Альтмана (за умови, що серед розрахованих показників присутній хоча би 1 фактор цієї моделі, який дозволяє оцінити рівень оборотності активів і ресурсів підприємства).

При застосуванні будь-якої методики або моделі обчислення мають бути проведені 2 рази: 1 – для аналізованого підприємства, 2 - для його ВЕД (галузі).

Зробити висновок щодо результатів оцінки платоспроможності за рівнем інтегрального показника.

Ж. Задачі до теми „Прогнозування ризиків при складанні і виконанні планів організації”

Задача Ж.1.Керівництво акціонерної компанії “Алькател” розглядає дві альтернативи інвестування тимчасово вільних фінансових ресурсів. Проекти реалізують у різних галузях, тому приймати рішення лише на підставі аналізу їхньої абсолютної прибутковості недоцільно. Для аналізу додаткових чинників, які характеризують проекти, інвестиційні аналітики компанії з певним рівнем ймовірності оцінили можливу прибутковість кожного з проектів при трьох варіантах розвитку ситуації на ринку. Запроектовані прибутки та ймовірності їх отримання за цих ситуацій наведені в таблиці. (N – номер варіанту студента згідно списку).

Проект А
Оцінка можливого результату Запроектований прибуток, тис. грн. Імовірність отримання прибутку, безр.вел. (частка від одиниці)
Оптимістична 125*N + 20 0,1 + N/2000
Базова 110*N 0,6 + N/2000
Песимістична 110*N - 40 0,3 - N/1000
Проект Б
Оцінка можливого результату Запроектований прибуток, тис. грн. Імовірність отримання прибутку, безр.вел. (частка від одиниці)
Оптимістична 110*N + 15 0,25 + N/2000
Базова 100*N 0,5 + N/2000
Песимістична 100*N - 25 0,25 - N/1000

Використовуючи показники середньої суми очікуваного прибутку, середнього квадратичного відхилення суми прибутку та коефіцієнту варіації суми прибутку, виберіть проект більш доцільний до реалізації.

СТРУКТУРА РОБОТИ

Контрольна робота має містити: титульний аркуш, зміст, основну частину, список використаної літератури.

Титульний аркуш роботи містить найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана контрольна робота; спеціальність, дисципліну, з якої він виконується, тему роботи, прізвище та ініціали студента, курс та групу; відомості про наукового керівника.

Зміст подають після титульного аркушу. Він містить перелік №№ тестів і задач згідно варіанту студента, та номери початкових сторінок усіх пунктів (де п.1. - тести І рівня, п.2. - тести ІІ рівня, п. 3 та ін.. - окремо кожна задача контрольної роботи), список використаної літератури.

Основна частина контрольної роботи є відповіді на тести і задачі згідно варіанту.

Якщо в тестовому завданні (для тестів І рівня) вимагається провести обґрунтування вибору відповіді розрахунком, то має бути наведена формула такого розрахунку з розшифровкою позначень у формулі, хід розрахунку і висновок студента про результат розрахунку.

В тестовому завданні ІІ рівня необхідно заповнити всі пропуски в реченнях, при цьому підкреслити всі вставки, що будуть зроблені Вами.

Список використаної літератури слід розміщувати за алфавітом або в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією. Оформляють цей список відповідно до стандарту. Має містити не менше 5 джерел.

Наши рекомендации