Виробничий підрозділ з виробництва продукції тваринництва

Студент повинен ознайомитися із складом зоотехнічної служби господарства; посадовими обов’язками керівників і спеціалістів; умовами ведення галузі тваринництва; системою зоотехнічних заходів; контролем за якістю продукції; підготовкою і проведенням виробничих нарад.

Завдання 6.1.Ознайомитись із складом зооветеринарної служби підприємства, посадовими інструкціями керівників і фахівців галузі тваринництва.

____________________________________

Завдання 6.2.Проаналізувати динаміку виробництва основних видів продукції тваринництва в підприємстві

Таблиця 13.

Структура стада

Статевовікові групи 20___р. 20___р. 20___р.
гол. % гол. % гол. %
Велика рогата худоба
Бугаї-плідники            
Корови молочного стада            
Доросла худоба на відгодівлі            
Телиці від 2 років і старші неосіменені            
Телиці від 2 років і старші осіменені            
Телиці від 1 до 2 років            
Телята віком до 1 року            
Разом            
Свині
Кнури-плідники            
Основні свиноматки            
Свиноматки ті, що перевіряються            
Свині на відгодівлі            
Доросла свині на відгодівлі            
Ремонтні свинки старші 4-х місяців            
Поросята віком до 2-х місяців            
Разом            

Висновки__________________________________________________________

______

Таблиця 14.

Динаміка виробництва продукції тваринництва

Показники 20___р. 20___р. 20___р. 20___р. (+-) до 20___р.
Молоко
Середньорічне поголів’я корів, гол.        
Валовий надій молока, ц        
Надій молока на корову, кг        
Вихід приплоду на 100 корів, гол.        
Велика рогата худоба живою масою
Поголів’я ВРХ на вирощуванні і відгодівлі, гол.        
Валовий приріст, ц        
Кількість кормо-днів        
Середньодобовий приріст, г        
Свині живою масою
Поголів’я ВРХ на вирощуванні і відгодівлі, гол.        
Валовий приріст, ц        
Кількість кормо-днів        
Середньодобовий приріст, г        

Висновки__________________________________________________________

________________________

Таблиця 15.

Затрати кормів на виробництво окремих видів продукції тваринництва

Показники 20__р. 20__р. 20__р. 20__р. в % до 20__р.
Молочне стадо
Середньорічне поголів’я, голів        
Валовий надій, ц        
Затрати кормів – всього, ц.к.од.        
Затрати кормів на 1ц, ц.к.од        
Затрати кормів на 1гол., ц.к.од        
Велика рогата худоба
Середньорічне поголів’я, голів        
Валовий приріст, ц        
Затрати кормів – всього, ц.к.од.        
Затрати кормів на 1ц, ц.к.од        
         
Затрати кормів на 1гол., ц.к.од        
Свині
Середньорічне поголів’я, голів        
Валовий приріст, ц        
Затрати кормів – всього, ц.к.од.        
Затрати кормів на 1ц, ц.к.од        

Висновки____________________________________________________________________________

Таблиця 16.

Показники економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

(на прикладі основного виду продукції)

Показники 20__р. 20__р. 20__р. 20__р. в % до 20__р.
Реалізація у фізичній масі, ц        
Дохід (виручка) від реалізації, тис.грн.        
Ціна реалізації, грн./ц.        
Повна собівартість, тис.грн.        
Повна собівартість 1ц, грн.        
Прибуток (збиток), тис.грн.        
Прибуток на 1ц, грн.        
Рівень рентабельності, %        

Висновки__________________________________________________________

____________________________________

Завдання 6.3.Опишіть способи утримання та годівлю різних видів тварин.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

Завдання 6.4.Ознайомитись із обліком та звітністю в галузі тваринництва.

______________________________________________________

______________________________

Завдання 6.5.Контроль за якістю продукції тваринництва. Прийняття готової продукції.

Ознайомитись з вимогами до якості продукції та методикою визначення основних якісних показників.

________________________________________________________________________________________________

Опишіть порядок та умови реалізації продукції тваринництва на переробні підприємства.

________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6.6.Опишітьтехнологію виробництва основного виду продукції тваринництва, яка застосовується в підприємстві.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________

Додатки до звіту:

• копії первинних документів з обліку продукції тваринництва;

• тарифні сітки для оплати праці працівників, зайнятих в галузі тваринництва;

• документи по нарахуванню оплати праці працівникам галузі тваринництва;

• посадові інструкції;

• Форма № 24 с.-г. «Звіт про стан тваринництва» (річна).

Наши рекомендации