Практична частина

1. |перебВ середовищі|середі| MS Word, відкрийте|відчиніть| файл, перейдіть на нову сторінку і в першому рядку зробіть заголовок, що включає № завдання|задавання| і його тему.

2. Введіть|запровадьте| «Постановка завдання|задачі|: ..»

3. Відкрийте|відчиніть| графічного редактора Paint і намалюйте в ньому коло. Виділіть коло і виконайте команду Правка|виправлення| > Вирізати|вирізати| і закрийте|зачиніть| вікно графічного редактора із|із| збереженням|зберіганням| даних у файлі Завдання|задавання| №.

4. Активізуйте вікно текстового процесора Word. Встановіть курсор за набраним текстом і виконайте команду Правка|виправлення| > Спеціальна вставка. У діалоговому вікні, що з'явилося|появилося|, виберіть Bitmap Image (об'єкт) і ОК|.

5. Виконайте подвійний щіглик|натиснення,щигля| мишею по малюнку, при цьому відкриється|відчиниться| вікно Paint, де ви зможете внести зміни в малюнок, наприклад, провести усередині кола лінію, виконати заливку будь-яким кольором|цвітом|. Клацання|натиснення,щиголь| миші в будь-якому місці вікна Paint, поверне вас в текстовий процесор Word, в ньому буде вже змінений текст. В даному випадку додаток|застосування| Paint – сервер (джерело), а Word – клієнт (приймач).

6. Праворуч від малюнка введіть|запровадьте| текст « Цей малюнок упроваджений|запроваджений,впроваджений| з|із| графічного редактора»

Гіперпосилання

– кольоровий підкреслений текст або графічний об'єкт, по клацанню|натисненню,щиглю| якого виконується перехід до файлу, фрагмента файлу.

Для створення|створіння| гіперпосилання виконати команду Вставка > Гіперпосилання. У діалоговому вікні вибрати Пов'язати з файлом і поточна папка|папка| (повинна бути папка|папка| Мої документи), виділити потрібний файл і ОК|. Щоб внести зміни в гіперпосилання, наприклад, додати|добавити| текст підказки, потрібно викликати|спричинити| контекстне меню гіперпосилання, в діалоговому вікні клацнути|луснути| по кнопці Підказка і ввести|запровадити| текст підказки, який повинен відображати|відбивати| тип документа, для якого зроблене гіперпосилання.

Створити гіперпосилання можна і у вигляді малюнка.

Для цього:

- у потрібне місце вашого документа вставити малюнок і зменшити його розмір;

- викликати|спричинити| контекстне меню малюнка і вибрати в ньому команду Гіперпосилання, далі дії такі самі, як і в пункті 1 (створення|створіння| гіперпосилань).

Завдання У своєму файлі створити гіперпосилання на три різні файли з|із| папки|папки| Мої документи (взяти файли програм Word, Excel, Access).

Завдання

Впровадити|запровадити,впровадити| в документ MS Word, малюнок, створений за допомогою графічного редактора Paint; створити гіперпосилання на власні файли, створені на попередніх заняттях.

Зробіть висновок по виконаним завданням, відповідаючи на питання:

1. Для чого використовується зв’язок файлів ?

2. Дати визначення гіперпосилання.

3. У вигляді чого може виступати гіперпосилання?

4. У чому полягає різниця між зв’язком та впровадженням файлів?

Модуль 2. «Програмні засоби роботи зі структурованими документами»

ЗМ3-ЗМ6Тема: «Системи табличного оброблення даних MS Excel »

Після вивчення теми студент повинен

знати: вміти:
- призначення електронних таблиць (ЕТ); основні елементи; інтерфейс користувача табличного процесора Microsoft Excel; - типи даних та правила їх введення; - правила роботи з майстром функцій, майстром діаграм; - алгоритм сортування та фільтрації даних; - призначення, формати та правила використання логічної функції; - операції над робочими аркушами; - алгоритм встановлення проміжних підсумків; - додаток Microsoft Excel „ Поиск решения ”; - типи оптимізаційних задач;   - вводити дані в таблицю; - виконувати розрахунки в таблиці з використанням майстра функцій та абсолютної адресації даних; - будувати різноманітні графіки та діаграми за допомогою майстра діаграм; - виконувати операції сортування та фільтрації даних за однією та декількома умовами; - виконувати аналіз даних за допомогою встановлення проміжних підсумків; - виконувати перевірку умов за допомогою логічної функції ”ЕСЛИ”; - використовувати операції над листами книги; - використовувати додаток Microsoft Excel „Поиск решения” для вирішення оптимізаційних задач.

Для виконання завдань практичної частини самостійної роботи необхідно опрацювати лекцію за темою, та вказану літературу.

Рекомендована література:[4,6,12,13,16,22,24]

Завдання1 Дайте письмову відповідь на питання:

1. Призначення програм обробки електронних таблиць.

2. Як обозначають комірку, рядок, стовпчик.

3. Які з відомих Вам типів даних найчастіше використовують працівники фінансової системи.

4. Як називається рядок в якому відображається введена інформація?

5. За допомогою якого пункту меню можливо змінити формат числа?

6. Як можна відредагувати зміст активної комірки?

7. З якими типами даних можна виконувати математичні операції.

8. Призначення Майстра діаграм.

9. Призначення Майстра функцій.

10. За допомогою якої кнопки є можливість введення адреси комірок у діалогове вікно Майстра функцій ?

11. Запишить загальний формат використання функцій.

12. Призначення фільтрів.

13. В чому полягає різниця між автофільтром та розширеним фільтром?

14. З якою метою додається пустий рядок після “шапки” таблиці при

15. виконанні операцій з розширеним фільтром?

16. Які функції можливо використати при підведенні підсумків?

17. У яких випадках має сенс використовувати функцію «Если»?

18. Як при зв`язуванні декількох таблиць визначається адреса комірки, яка

розташована у іншому файлі.

Завдання2 :

Виконайте за вказаними темами практичні завдання та збережіть файли на диску, формули розрахунків запишіть у зошит.

ЗМ3 Тема: «MS Excel. Виконання розрахунків з використанням

логічної функції «ЕСЛИ» »

Для виконання практичної частини СРС необхідно опрацювати завдання відповідних практичних занять №1-№4 за вказаною темою, згідно методичних вказівок.

Наши рекомендации