Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції

Практична робота №4

4.1 Вибираємо два варіанта розрахунку на підставі необхідного ступеня надійності і повної потужності споживачів. Так як категорія споживачів (І) II, то необхідно вибирати два варіанти розрахунку трансформаторних підстанцій:

- Вибираю

- Вибираю

4.2 Для кожного з варіантів проводимо розрахунок коефіцієнта навантаження і перевіряємо можливість роботи з припустимим перенавантаженням при максимальному навантаженні трансформаторів табл. 1:

Kз.роз. = Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , (40)

де Sроз = кВА ( з розрахунку компенсаційного обладнання);

∑Sн.тр. - сумарна номінальна повна потужність трансформатора, кВА

Kз.роз 1 =

Kз.роз.2 =

Kз.max. = Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , (41)

де Smax = кВА ( з розрахунку компенсаційного обладнання)

Kз.max1. =

Kз.max.2 =

4.3 Визначаємо коефіцієнт завантаження одного трансформатора при аварії іншого на двох-трансформаторній КТП:

Kза = Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru 0,75 Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru 1,18, (42)

де Sн.тр.- номінальна повна потужність одного трансформатора, кВт

Kза =

Робимо висновок: якщо коефіцієнт завантаження при аварії менше допустимого ми можемо приймати цей трансформатор до установки.

4.4 Визначаємо втрати потужності у трансформаторі при холостому ході:

∆Р'х.х.1 = ∆Рх.х.1 + Kв ∙ ∑Sн.тр.Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , кВт (43)

де ∆Рх.х.1 - втрати потужності в трансформаторі при холостому ході, що виникли у сталі табл. 1, кВт; Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru х.х.1 = кВт;

Kв - коефіцієнт використання [1] с.52; Kв = 0,12;

Iх.х.1- струм холостого ходу табл. 1, Iх.х.1 = 2,1%

Для двотрансформаторної системи:

∆Р'х.х2 = 2∙∆Рх.х2+Kв ∙ ∑Sн.тр.2Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , кВт (44)

де ∆Рх.х.2– втрати потужності в трансформаторі при холостому ході, що виникли у сталі табл. 1; ∆Рх.х.2 = кВт;

Iх.х.2 – струм холостого ходу табл. 1; Iх.х.2 = %

∆Р'х.х2 =

4.5 Визначаємо втрати потужності в трансформаторі при короткому замиканні:

Для двотрансформаторної системи:

∆Р'к.з.1 = 2∆Рк.з.1 + Kв ∙ ∑Sн.тр.1Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , кВт (45)

де ∆Рк.з.1 - втрати потужності в трансформаторі при короткому замиканні, що виникли в обмотці табл. 1, кВт; ∆Рк.з.1 = кВт;

Uк.з.1 – напруга короткого замикання табл. 1, %, Uк.з.1 = %.

∆Р'к.з.1 =

∆Р'к.з2 = (46)

де ∆Рк.з.2– втрати потужності в трансформаторі при короткому замиканні, що виникли в обмотці табл. 1; ∆Рк.з.2= , кВт;

Uк.з.2 – напруга короткого замикання табл. 1; Uк.з.2 = %;

∆Р'к.з.2 =

4.6 Визначаємо загальні витрати в трансформаторі (загальні втрати потужності):

∆Р' = ∆Р'х.х + K2з.max ∙ ∆Р'к.з. , кВт (47)

∆Р'1 =

∆Р'2 =

4.7 Визначаємо загальні втрати в трансформаторі:

∆W = ∆Р' ∙ Т, кВт год. (48)

де Т – річний час роботи трансформатора;Т = год.

∆W1 =

∆W2 =

4.8 Визначаємо вартість втрат електроенергії в трансформаторі:

Вв = ∆W ∙ Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , грн. (49)

де Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru - вартість 1 кВт енергії, грн. Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru = 1,12 грн.

Вв1 =

Вв2 =

4.9 Визначаємо вартість амортизаційних відрахувань:

Ва = Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru ∙Kт, грн. (50)

де Ра - відсоток амортизаційних відрахувань [1] с. 152, Ра = 7,3 %;

Kт - вартість одного трансформатора табл. 1,Kт1 = грн. Kт2=грн.

Ва1=

Ва2 =

4.10 Визначаємо експлуатаційні витрати на трансформаторну підстанцію:

Ве = Вв + Ва (51)

Ве1 =

Ве2 =

4.11 Визначаємо річні витрати на трансформаторну підстанцію:

Вр = Ве + 0,15 ∙ Kт, грн. (52)

Вр1 =

Вр2 =

4.12 Всі розрахункові дані заносимо в таблицю 3.

Таблиця 3 – Розрахункові дані для трансформаторів

Тип транс- форматора Потужність Sт, кВт Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , кВт Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , % Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , % Вартість Кт , тис. грн. Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru кВт Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , кВт∙год Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , грн. Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , грн. Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , грн Тема: Розрахунок і вибір кількості і потужності трансформаторів на підстанції - student2.ru , грн.

Висновок: на підставі техніко-економічних міркувань при порівнянні річних та експлуатаційних витрат, коефіцієнта завантаження та втрат енергії в трансформаторі вибираємо дво(одно)трансформаторну підстанцію з трифазним трансформатором з двома обмотками типу ТМЗ(ТМ) потужністю Sт= кВА і вартістю Кт= грн.

Таблиця 1 –данівибору трансформаторів

Напр. U Потуж-ність тр-раS, кВА втрати струм Ix.x, % Напр. Uк.з % Повна вартість, грн. Тип
ΔPх.х кВт ΔPк.з кВт  
0,73 2,65 2,4 4,5 1,86 ТМ3
1,05 3,70 2,3 4,5 2,20
1,46 5,50 2,1 4,5 3,12
2,24 8,50 2,0 5,5 4,12
3,30 12,20 2,8 5,5 5,32
4,50 18,00 2,6 5,5 6,72
0,73 2,65 4,5 2,82 ТН3
1,05 3,70 4,5 3,74
1,46 5,50 4,5 5,33
2,27 8,50 3,2 5,5 7,64
3,30 12,20 2,8 5,5 10,78
4,40 18,00 2,6 5,5 13,82
4,60 25,00 1,0 5,5 17,00
0,70 2,70 4,00 5,5 2,78 ТС3
1,00 3,80 3,5 5,5 3,30
1,30 5,40 3,0 5,5 4,31
2,00 7,30 3,0 5,5 5,81
3,00 11,20 2,5 5,5 7,98
4,20 16,00 2,5 5,5 11,12
0,49 1,97 2,6 4,5 1,22 ТМ
0,73 2,65 2,4 4,5 1,54
1,05 3,70 2,3 4,5 1,93
1,45 5,50 2,1 4,5 2,70
2,27 7,60 2,0 5,5 3,60
3,30 11,60 1,4 5,5 4,80
4,50 16,30 1,3 5,5 6,60
6,20 23,50 1,0 5,5 8,98
8,60 33,50 0,9 6,5 12,47
12,00 46,50 0,8 6,5 16,43

Наши рекомендации