Вибір кількості підстанцій, кількості і потужності силових трансформаторів.

На підстанціях рекомендується встановлювати не більше двох трансформаторів.

Найбільш широко на промислових підприємствах застосовуються двотрансформаторні ГЗП, що забезпечують живлення відповідних споживачів (І і ІІ категорії) при виході з ладу одного з трансформаторів.

При виборі числа і номінальної потужності трансформаторів на цехових ТП необхідно враховувати багато факторів, основні з яких наводяться нижче:

а) число трансформаторів

Основним фактором, що визначає число трансформаторів, є категорія безперебійності електропостачання електроприймачів, що живляться від однієї підстанції.

1. При відносно невеликій кількості (до ЗО %) електроприймачів І і ІІ категорії рекомендується застосовувати однотрансформаторні підстанції. Резервування споживачів І і ІІ категорії забезпечується по перемичках на нижчій напрузі від сусідніх підстанцій, що мають живлення від другого незалежного джерела.

2. Якщо на підстанції переважають електроприймачі І і ІІ категорії, особливо у випадках, коли І категорії – більше ЗО %, безумовно, встановлюють двотрансформаторні підстанції, при виході з ладу одного з трансформаторів той що залишився, бере на себе все навантаження підстанції.

3. В інших випадках рішення можуть прийматися не так однозначно, особливо, коли в навантаженні підстанції переважають споживачі ІІ категорії;

б) вибір номінальної потужності трансформаторів на однотрансформаторних підстанціях

Для проектованих підстанцій, якщо невідомий графік навантаження споживачів, потужність трансформаторів вибирається на підставі розрахункового максимального навантаження.

Sном.т ≥ Sмакс (5.1)

в) вибір номінальної потужності трансформаторів на двотрансформаторних підстанціях

На двотрансформаторній підстанції потужність трансформатора вибирається з урахуванням необхідної потужності при виході з ладу одного з трансформаторів. Трансформатор, що залишився в роботі, повинен прийняти на себе все навантаження підстанції (чи з деяким її обмеженням - за рахунок відключення споживачів ІІІ категорії), з огляду на припустиме аварійне перевантаження. Значення перевантаження трансформатора в аварійному режимі роботи підстанції встановлюється [14] і стандартом на трансформатори. [14] допускає перевантаження на 40 % на час максимуму загальної добової тривалості не більше 6 годин протягом 5 діб. Якщо недостатньо даних для оцінки потрібного ступеня резервування, ступінь завантаження трансформаторів ГЗП у години максимального навантаження при нормальному режимі рекомендується приймати такий: для металургійних і машинобудівних заводів - 70-75 %, для хімічних і нафтохімічних заводів – 50 – 70 %; для інших галузей – 60 – 80 % у залежності від конкретних умов.

Таким чином, якщо в нормальному режимі трансформатори завантажені на 75 % і менше, то умова вибору номінальної потужності кожного трансформатора на двотранєформаторній підстанції має такий вигляд:

вибір кількості підстанцій, кількості і потужності силових трансформаторів. - student2.ru (5.2)

де Sп.а - потужність навантаження підстанції в післяаварійному режимі, кВА.

Що мається на увазі під Sп.а?

У випадку наявності складського резерву трансформаторів або можливості його ремонту протягом доби, під навантаженням післяаварійного режиму мається на увазі навантаження, обумовлене електроприймачами І і ІІ категорії, тобто

Sп.а = Sмакс., І,ІІ

При відсутності складського резерву і неможливості відремонтувати пошкоджений трансформатор за добу під навантаженням післяаварійного режиму варто розуміти все розрахункове навантаження підстанції, тобто

Sп.а = Sмакс

Результати розрахунків і вибору трансформаторів зводяться в таблиццю 5.1.

Таблиця 5.1 – Розрахунок і вибір трансформаторів

Найменування цехів Потужність цехів, кВА Категорія цеху по надійності електропостачання Кількість трансформаторів Кількість підстанцій Тип трансформаторів Потужність трансформаторів, кВА Напруга обмоток U1/U2, кВ Uк, % Iх.х, % Ціна трансформатора, тис. грн.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Наши рекомендации