Робота з фрагментами тексту.

Текстовий редактор MS Word.

Прагнення спростити роботу людини з різними видами текстів (листами, службовими паперами, конспектами лекцій, статтями, газетами, журналами, книгами), привело до створення великої кількості текстових редакторів, можливості яких постійно розширюються. Більшість із них вже маютьфункції опрацювання не лише тексту, а й графіки, числових даних, створення гіперпосилань тощо, тому їх почали називати текстовими процесорами. Перш знайомство з найпростішим текстовим редактором вже відбулося - цебувБлокнот. Сьогодні одним із найпопулярніших текстових редакторів, що вико­ристовується в більшості установ та офісів, є текстовий редактор Microsoft Word. З ним ми будемо працювати далі, але принципи роботи з будь-яким іншим є аналогічними.

Сучасні наукові дослідження та діяльність фахівців органічно пов'язані з

широким використанням обчислювальної техніки. Застосування останньої пояснюється її високою ефективністю, яка забезпечує значну економію часу та коштів.

Microsoft Office 2010 для Windows є одним з популярних комплексів

прикладних програм для вирішення практично будь-яких завдань обробки

даних, що виникають в офісі і удома. У всіх додатках Microsoft Office

використовується один і той же графічний інтерфейс користувача, що спрощує навчання роботі з додатками.

Навчання роботі з Microsoft Office починається з навчання роботі з

додатком Microsoft Word, оскільки текстовий процесор Microsoft Word 2010 є одним з основних компонентів Microsoft Office 2010. Текстовий процесор

відрізняється від текстового редактора, який призначений для підготовки і

друку текстових даних, тим, що він доповнений засобами оформлення і

обробки тексту.

Редактор Word використовують практично всі, хто працює на комп'ютері, і професіонали, і початкуючі користувачі.

Текстовий процесор Microsoft Word є багатофункціональним багато віконним редактором текстів, що дозволяє створювати документи будь-якого рівня складності, і забезпечений великим набором інструментів для їх редагування і оформлення. Word — один з найпопулярніших додатків, що дозволяє створити документ будь-якого виду: від простої записки до наукової роботи.

План

1. Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word.

2. Вікно редактора Microsoft Word.

3. Введення і редагування тексту.

4. Робота з фрагментами тексту.

5. Робота з таблицями.

6. Вставка об’єктів.

7. Створення і збереження документів.

1.Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

В даний час Microsoft Word є повнофункціональною прикладною програмою редагування і обробки текстової і графічної інформації, створення документів, як в електронному вигляді, так і у вигляді друкарських копій, і

може застосовуватися у видавничій справі для верстки книг будь-якої складності.

Microsoft Word 2010 дозволяє виконувати наступне:

ü Створювати нові документи і зберігати їх в різних форматах на

зовнішніх носіях інформації;

ü Відкривати існуючі документи і зберігати їх під іншим ім'ям;

ü Працювати в багато віконному режимі;

ü Застосовувати різні режими перегляду документа (режими

відображення) на екрані;

ü Створювати документи на базі загальних (за умовчанням документ

створюється на базі шаблон "Обычный") і зумовлених шаблонів,

створювати власні шаблони;

ü Здійснювати введення тексту за допомогою його набору на клавіатурі і вставляти в документ різні текстові фрагменти з інших документів;

ü Здійснювати обмін інформацією з іншими прикладними програмами

(статичне копіювання, впровадження і скріплення об'єктів);

ü Створювати маркіровані і нумеровані списки;

ü Здійснювати введення тексту з використанням газетних колонок;

ü Виділяти і редагувати текст (редагувати символи, рядки, фрагменти

тексту);

ü Здійснювати переміщення і копіювання тексту і об'єктів за допомогою

буфера обміну і маніпулятора миша;

ü Вставляти спеціальні символи, колонтитули, гіперпосилання, примітки, закладки, об'єкти, номери сторінок, розриви сторінок, дату і час, фони і підкладки;

ü Вставляти заслання (звичайні і кінцеві виноски; зміст і покажчики;

назви малюнків, таблиць, формул, перехресні заслання);

ü Применять средства "Автозамена" та "Автотекст";

ü Здійснювати пошук і заміну тексту в документі;

ü Форматувати символи, абзаци, сторінки, розділи і документи в цілому

(з метою зміни зовнішнього вигляду документів);

ü Використовувати теми або набори взаємозв'язаних стилів для

досягнення єдності представлення веб-сторінок;

ü Застосовувати обрамлення сторінок;

ü Вставляти таблиці в документ (можна малювати таблиці і перетворювати текст в таблиці) і виконувати арифметичні обчислення;

ü Здійснювати вставку малюнків і графіки з іншої програми, з колекції,

із сканера;

ü Створювати малюнки в документі за допомогою вбудованого

графічного редактора;

ü Вставляти автофігури, об'єкти Word Art і "Надпись"

ü Вставляти діаграми і організаційні діаграми;

ü Створювати великі документи, створювати головні і вкладені

документи;

ü Створювати макроси;

ü Здійснювати верстку сторінок;

ü Використовувати засоби автоматичної перевірки орфографії;

ü Здійснювати друк документів

Запуск програми Microsoft Word:

Пуск → Программы →Microsoft Office 2010→ Microsoft Word 2010 або два рази клацнути мишею по значку програми на робочому столі.

2.Вікно редактора Microsoft Word, вікна документів.

Після запуску програми Microsoft Word розкривається характерне для

всіх додатків Windows вікно, яке містить заголовок, рядок меню, панелі

інструментів, лінійки, рядок стану. Розглянемо коротко кожен з цих елементів.

Заголовок. Якщо запуск Microsoft Word було виконано без завантаження у програму вже існуючого документа, то в заголовку вікна програми буде висвітлюватися назва – Документ 1. Назва Документ автоматично дається кожному новому тексту, поки він не буде збережений у файлі під іншим ім'ям.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

ü Панель швидкого доступу . Команди, розташовані тут, завжди відображаються. Можна додавати команди, які часто використовуються.

ü Вкладки стрічки. Для відображення кнопок та команд виберіть будь-яку вкладку на стрічці.

ü Групи стрічки. Кожна вкладка стрічки містить групи, а кожна група містить набір пов’язаних команд. Наприклад, у групі Абзац містяться команди для створення маркірованих і нумерованих списків, а також для вирівнювання тексту.

ü Подання Backstage. Виберіть вкладку Файл, щоб ввійти до подання Backstage, де можна відкривати, зберігати, друкувати файли Word і керувати ними.

ü Запускачі діалогових вікон. Якщо поруч із заголовком групи стрічки відображається піктограма запускача діалогових вікон, натисніть її, щоб відкрити діалогове вікно з додатковими параметрами для цієї групи.

ü Зміна масштабу документу. Рухаючи повзунок можна змінювати масштаб відображення документу.

ü Вибір мови перевірки правопису. Одинарним натисканням викликається діалогове вікно вибору мови перевірки орфографії.

ü Статистика документу.

ü Показує статистику документа: кількість сторінок, поточну сторінку, кількість слів у документі.

ü Лінійки Горизонтальна лінійка знаходиться над текстом документу, а також, якщо встановлено режим перегляду розмітки сторінки, зліва від тексту документу. За допомогою лінійки можна змінювати абзацні відступи, ширину колонок тексту і розміри комірок таблиць, а також встановлювати позиції табуляції в тексті. Лінійки мають області з темнішим кольором, розміри яких вказують на відступи області тексту від краю аркуша. Для вмикання і вимикання лінійки – команда з вкладки Вид” → Показать → Линейка.

3.Введення і редагування тексту.

Текстовий курсор – це вертикальний штрих, що вказує, куди буде вводитися символ, вставлятися рисунок або таблиця. Текстовий курсор можна пересувати по тексту клавішами керування курсору або натисканням мишки, але не далі кінця тексту.

Введення тексту з клавіатури здійснюється в позицію текстового курсора (мерехтливий вертикальний штриф). Для вилучення символа ліворуч від курсора слід натиснути клавішу Back Space, а праворуч – клавішу Delete. Коли курсор доходить до кінця рядка, то перше слово, яке не поміщається в даному рядку, повністю переноситься в наступний. По закінченню абзаца натискають клавішу Enter. Поряд з автоматичною розбивкою рядків існує і автоматична розбивка сторінок. Як тільки рядки тексту не поміщаються на одній сторінці, вони автоматично переміщаються на наступну.

Переміщуватись по тексту можна за допомогою миші, використовуючи полоси прокрутки або клавіш керування курсором.

Робота з фрагментами тексту.

Для того, щоб форматувати або редагувати фрагмент тексту, потрібно його спочатку виділити. Виділений текст буде білим на чорному фоні. Існує дуже багато способів виділення фрагментів тексту. Самим основним з них є: підвести вказівку миші до початку фрагменту тексту, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, переміститися в кінець фрагменту. Розглянемо інші способи:

- щоб виділити слово, треба два рази клацнути його;

- щоб виділити речення, треба, утримуючи Ctrl, клацнути посередині речення;

- щоб виділити рядок, треба підвести вказівку миші до лівої межі рядка і коли вона прийме вигляд пустої стрілки, направленої на рядок, клацнути мишею;

- щоб виділити абзац, треба три рази клацнути по ньому;

- щоб виділити весь текст, треба три рази клацнути зліва від текстового поля або Главная → Редактирование → Выделить всё.

Видалення фрагменту тексту:

ü виділити фрагмент → ГлавнаяБуфер обменаВырезать або

ü виділити фрагмент → викликати контекстне меню → Вырезать або

ü виділити фрагмент → натиснути клавішу Delete.

Переміщення фрагменту тексту:

ü виділити фрагмент → ГлавнаяБуфер обменаВырезать → поставити курсор в потрібне місце → ГлавнаяБуфер обменаВставить;

ü виділити фрагмент → викликати контекстне меню → Вырезать→ поставити курсор в потрібне місце → знову викликати контекстне меню → Вставить;

Копіювання фрагменту тексту:

ü виділити фрагмент → ГлавнаяБуфер обменаКопировать → поставити курсор в потрібне місце → ГлавнаяБуфер обменаВставить;

ü виділити фрагмент → викликати контекстне меню → Копировать → поставити курсор в потрібне місце → знову викликати контекстне меню → Вставить;

Пошук в тексті заданого символа, слова чи фрази:

ГлавнаяРедактированиеНайти → в полі “Найти” ввести шуканий фрагмент → для розширення пошуку натиснути кнопку Больше → налаштувати параметри пошуку → задіяти кнопки Формат і Специальный → Найти далее → ОК.

Заміна в тексті заданого символа, слова чи фрази:

ГлавнаяРедактированиеЗаменить→ в полі “Найти” ввести фрагмент, що буде замінюватись → в полі “Заменить на” ввести фрагмент, що буде → натиснути одну з кнопок Заменить , Заменить все, Найти далее.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

Робота з таблицями.

За допомогою Word можна створювати таблиці такими способами:

ü перетворення існуючого тексту в таблицю. Щоб перетворити текст у таблицю необхідно спочатку ввести текст, розділяючи майбутні комірки таблиці визначеними символами – табуляцією, комою, двокрапкою або будь-яким іншим символом. Далі слід виділити текст і вибрати команду меню Вставка →Таблицы → Преобразовать в таблицу;

ü вставка порожньої таблиці – Вставка →Таблица →Вставить таблицу;

ü таблицю можна намалювати. Це можна зробити за допомогою інструменту Вставка→Таблица.

Таблиця будується по спеціальній сітці, яка на друк не виводиться, і часто на екрані не показується. Друкується і показується тільки оформлення комірок сітки – різноманітні лінії границь, кольорове заповнення. Таким чином, можна створювати довільні таблиці з різною кількістю комірок у рядках і стовпчиках.

Для зміни оформлення комірок сітки використовується додаткові вкладки які з’являються при активуванні таблиці.

Переміщення по комірках таблиці здійснюється за допомогою клавіші

«Tab».

6.Вставка об’єктів.

Документи часто можуть мати різноманітні фрагменти: діаграми,

графіки, рисунки тощо. Ці фрагменти створюються за допомогою різноманітних прикладних програм і вставляються у документи за допомогою OLE-технології. Сам пакет Microsoft Office також має різні додаткові програми для створення специфічних об’єктів, як, наприклад, Microsoft WordArt і Редактор формул. Багато з об’єктів можна підготувати за допомогою вбудованих можливостей самого Word.

ТЕХНОЛОГІЯ OLE

Згідно технології OLE (Object Linking and Embedding – зв'язок і

впровадження об’єктів) у документ Word можна вставляти і зберігати у ньому різноформатні фрагменти, які можна назвати об’єктами. При цьому разом з об’єктом зберігаються дані про його тип і формат, що дає змогу автоматично відкривати для редагування об’єкту відповідну програму обробки. Вставку об’єктів можна виконувати звичайним копіюванням або за допомогою команд із вкладки «Вставка».

Об’єкти в редакторі Word можна змінювати в двох режимах:

ü одинарне натискання мишкою на об’єкті висвітлює навколо об’єкта характерну рамку. За допомогою цієї рамки можна змінювати розміри об’єкта, копіювати, переміщувати об’єкт по тексту. Крім того, кожен об’єкт має свої параметри форматування (формат), які в цей момент можна змінити, використовуючи команди із контекстного меню або вкладок Средства рисования та Работа с рисунками → Формат;

ü подвійне натискання мишкою на об’єкті запускає відповідну програму обробки об’єктів даного типу (за технологією OLE).

ВСТАВКА РИСУНКІВ

Рисунок у документ можна вставити:

ü вже готовий;

ü створити за допомогою інструментів Вставка → Иллюстрации → Фигуры.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

Готовий рисунок можна вставити через Буфер обміну, або за допомогою

відповідних команд із вкладки Вставка → Иллюстрации .

За допомогою інструментів тимчасової вкладки Формат або команд

контекстного меню рисунка можна встановити обрамлення рисунка і його

елементів, змінити типи ліній, здійснити поворот елементів рисунка та багато чого іншого, що дозволяє створювати високоякісні рисунки і схеми. Важливим параметром рисунків (та й інших об’єктів також) є їхнє розташування відносно других об’єктів і тексту. Це можна встановити за допомогою команд із підменю Порядок і Обтекание текстом, які знаходяться на вкладці тимчасового розділу Работа с рисунками → Формат.

Кілька створених рисунків (схем) можна об’єднати в один об’єкт, щоб

надалі зручніше з ним працювати. Це виконується за допомогою команд

контекстного меню Группировать, Разгруппировать, Перегруппировать.

ОБ’ЄКТИ MICROSOFT WORDART

Застосовуючи програму WordArt, можна створювати цікаві текстові

ефекти в документах. WordArt дозволяє розташувати невеличкі фрагменти

тексту в документі по горизонталі, вертикалі, дузі, похилій лінії, а також

використовувати різноманітні шрифти, вбудовані в програму WordArt.

Запуск WordArt виконується через команду вкладки Вставка → Текст →WordArt.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

Після запуску WordArt виводить на екран меню вибору форми майбутнього тексту. Форма тексту – це те, як він буде виглядати в документі,

тобто його нахили, вигини, вертикальний і горизонтальний зсув, кольорове

оформлення тощо. Після вибору ефекту на екрані з’явиться поле для введення тексту.

РЕДАКТОР ФОРМУЛ

Редактор формул призначений для створення об’єктів, що містять

математичні формули і символи.

У об’єктах редактора формул можуть використовуватися інтеграли,

матриці, символи теорії множин, дробу, корені та ін.

Запуск редактора формул здійснюється за допомогою вкладки Вставка

→Текст →команди Объект.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

У вікні, яке з’явиться, потрібно вибрати програму – Microsoft Equation 3.0.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

Для редактора формул розкриється спеціальне вікно, особливістю якого є Панель інструментів зі спеціальними символами. Вона призначена для вибору і вставки символів у документ. Всі символи за своїм використанням у математиці поділені на окремі групи. Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

Для створення і редагування формул у Редакторі формул потрібно

уважно слідкувати за двома текстовими курсорами – вертикальним і

горизонтальним. Вертикальний курсор має те ж саме значення, що і звичайний курсор у редакторі Word – показує місце, де буде вводитися символ.

Горизонтальний курсор підкреслює складову частину формули, у якій

знаходиться вертикальний курсор. Це є дуже важливим, оскільки математична формула може складатися із різних підпорядкованих ділянок, як наприклад, множення кореню на якийсь вираз у дужках.

Також можна скористатись новими засобами (їх містять версії MS Word,

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru починаючи з 2007) для введення формул, що містяться на вкладці Вставка у групі Символи інструмент Робота з фрагментами тексту. - student2.ru . Слід пам’ятати, що формули, створені за їх допомогою, неможливо буде відредагувати у більш ранніх версіях Word.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

7.Створення і збереження документів.

Для збереження документа використовують кнопку Робота з фрагментами тексту. - student2.ru (Зберегти) панелі швидкого доступу. Якщо документ іще жодного разу не було збережено (про це зазвичай свідчить його назва Документ1, Документ2 і т. д.), То буде відкрито вікно Збереження документа.

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

У цьому вікні можна:

ü вибрати диск і папку, де зберігатиметься файл (зі списку Папка);

ü задати ім'я файлу (увівши його в поле Ім'я файлу);

ü вибрати формат, у якому файл буде збережено (зі списку Тип файлу).

Після клацання кнопки Зберегтидокумент буде збережено у вибраній папці. Наступне його збереження за допомогою кнопки Робота з фрагментами тексту. - student2.ru (Зберегти) панелі швидкого доступу чи комбінації клавіш Ctrl+S, здійснюватиметься без відкриття вікна, у тій самій папці та з тим самим іменем.

Якщо документ потрібно записати в інший файл, скористайтеся меню Файл, після вибору якої також відкривається список можливих дій з документом,слід вибрати певну дію: Зберегти, чи Зберегти як.... Якщо вибрати Зберегти як..., то відкриється вікно Збереження документа, де вказати нове ім'я документу, чи тип файлу.

Наприклад:

Документ Word - 1.docx, чи документ Word 97-2003 - 1.doc

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru

Відкриття документа

Відкрити існуючий документ Word можна різними способами:

Вибрати в меню Файл, у списку доступних команд клацнути команду Робота з фрагментами тексту. - student2.ru , далі у вікні Відкриття документа вказати:

ü диск і папку, де зберігатиметься файл (зі списку Папка);

ü ім'я файлу (увівши його в поле Ім'я файлуабо виділивши його у списку );

ü Натиснути кнопку Робота з фрагментами тексту. - student2.ru (Відкрити) .

Після цього документ відобразиться в робочій області програми.

2. Клацнути команду Робота з фрагментами тексту. - student2.ru Відкрити на панелі швидкого доступу

Робота з фрагментами тексту. - student2.ru і далі як описано у пункті 1.

Наши рекомендации